Назад

Крайната цел е зелената индустрия да стане по-близка на предприятията


 • Крайната цел е зелената индустрия да стане по-близка на предприятията


   

  По Програмата за зелена индустрия и иновации на Норвежки иновационен фонд се планира осъществяване на 22 проекта в България.

  Днес председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в Международна конференция на тема "Зелена индустрия и иновации", която се провежда в Осло, Норвегия. Конференцията е част от Програмата за зелена индустрия и иновации и се подготвя от Норвежкото министерство на външните работи, Норвежкия иновационен фонд със сътрудничеството на Конфедерацията на норвежките предприятия.

  Седем страни участват в приложението на програмата за зелена индустрия и иновации: България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Румъния и Словакия. Програмата се финансира от Норвежки иновационен фонд с общ бюджет € 100 млн.

  При откриването на конференцията държавният секретар на Министерството на външните работи на Норвегия Торгеир Ларсен отбеляза че, целта е Норвегия да даде своя принос за конкуретноспособна Европа, защото страната е пети по големина търговски партньор на Европейския съюз, с което се нарежда преди Индия и Япония. Ларсен акцентира, че Норвегия настоява за укрепване на връзките с 15-те европейски страни -бенефициенти на поддържаните донорски програми и не случайно имат за приоритет зелените технологии. Програмата е насочена към практически устойчиви за страните-участници резултати.

  Г-жа Гун Овесен, президент на Иновейшън Норвегия, каза, че зелените иновации са едно от решенията на бъдещето. Програмата за зелените технологии обхваща 7 страни със 100 млн. жители. За България и Румъния са открити специални офиси на програмата. Планира се осъществяване на 22 проекта в България с норвежки партньори - основно в частния сектор. След приложението на програмата през 2010 г. се наблюдава 10% ръст на норвежкия износ за България в сравнение с 2009 г., каза Овесен.

  Тор Ласе, директор финансиране, Иновейшън Норвегия, представи бюджета на програмата за България, възлизащ на близо 14 млн. евро. Основна приоритетната група са фирмите, следвани от неправителствени организации. Крайната цел е зелената индустрия да стане по-близка на предприятията. Ласе обясни, че Норвегия е шампион в областите озеленяване на икономиката, по-малко отпадъци, емисии на въглероден двуокис и по-малко материални и енергийни разходи.

  При изпълнение на Програмата за зелена индустрия и иновации ще се прилагат директивите на ЕС, както и националните правила за обществени поръчки. Ще се съблюдават и меморандумите за разбирателство, подписани с всяка отделна страна-бенефициент. Програмата трябва да приключи до април 2016 г.

  Партньорските проекти ще включват проучвателни посещения, бизнес срещи, експертни срещи, дейности по намиране на партньори и др.


  Линк

Назад