Назад

България сред седемте европейски страни в програма за зелени технологии


 • България сред седемте европейски страни в програма за зелени технологии


   
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в Международна конференция на тема Зелена индустрия и иновации, която се провежда в Осло Норвегия. Конференцията е част от Програмата за зелена индустрия и иновации на Норвежки иновационен фонд и се подготвя от Норвежкото министерство на външните работи, Норвежкия иновационен фонд със сътрудничеството на Конфедерацията на норвежките предприятия.

  Седем страни участват в приложението на програмата за зелена индустрия и иновации: България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Румъния и Словакия. Програмата се финансира от Норвежки иновационен фонд с общ бюджет 100 млн. евро.
  Основната цел на конференцията е повишаване информираността за възможностите на Норвежкия иновационен фонд и ангажиране на потенциалните участници в Норвегия и страните бенефициенти. Норвегия настоява за укрепване на връзките с 15 –те европейски страни-бенифициенти на поддържаните донорски програми, които не случайно имат за приоритет зелените технологии. Програмата за зелените технологии е насочена към практически устойчиви за страните-участници резултати. Това заяви държавният секретар на Министерството на външните работи на Норвегия Торгеир Ларсен.

  Г-жа Гун Овесен, президент на Иновейшън Норвегия каза, че зелените иновации са едно от решенията на бъдещето. Програмата за зелените технологии обхваща 7 страни със 100 млн. жители. За България и Румъния са открити специални офиси на програмата. Планира се осъществяване на 22 проекта в България с норвежки партньори - основно в частния сектор. Тя сподели опита на компании, получили финансова подкрепа от програмата в предишни периоди. Те са изказали благодарност за съдействието и постигнатите резултати. След приложението на програмата през 2010 г. се наблюдава 10 % ръст на норвежкия износ за България в сравнение с 2009 г.
  Г-н Тор Ласе, директор финансиране, Иновейшън Норвегия представи бюджета на програмата за България, възлизащ на близо 14 млн. евро. Основна приоритетната група са фирмите, следвани от неправителствени организации. Крайната цел е зелената индустрия да стане по-близка на предприятията. Г-н Ласе обясни, че Норвегия е шампион в областите: по озеленяване на икономиката, по-малко отпадъци, емисии на въглероден двуокис и по-малко материални и енергийни разходи.

  При изпълнение на Програмата за зелена индустрия и иновации ще се прилагат директивите на ЕС, както и националните правила за обществени поръчки. Ще се съблюдават и меморандумите за разбирателство, подписани с всяка отделна страна–бенефициент. Програмата трябва да приключи до април 2016 г.
  Партньорските проекти ще включват проучвателни посещения, бизнес срещи, експертни срещи, дейности по намиране на партньори и др.

  Линк

Назад