Назад

Насърчаваме търговия с провинция Дзянсу


 • Насърчаваме търговия с провинция Дзянсу


   

  БТПП бе домакин на бизнес срещи с китайски бизнесмени и представители на търговски палати от провинция Дзянсу, след успешно проведения Българо-Китайски форум с фирми от провинцията през 2011г. Бизнес срещите откри Георги Стоев, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата, който подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между България и китайската провинция Дзянсу. БТПП ще работи за разширяване на търговските отношения с една от най-гъсто населените и икономически най-развити провинции на Китай. Първата стъпка към изпълнението на неговите думи бе и подписването на споразумение за сътрудничество на БТПП с Китайския Съвет за насърчаване на международната търговия, клон Дзянсу.

  Провинцията Дзянсу е родината на ориза и рибата (благодарение на географското й положение). Провинцията е с най-голяма гъстота на населението в Китай. В Дзянсу съществуват 4950 научно-развойни структури, а научно-изследователските кадри наброяват 589 000 души.
  В Дзянсу има 122 висши учебни заведения, което определя водещата позиция на провинцията в сферата на образованието и изследователската дейност. През 2011 г. стокообменът между България и Китай се е увеличил с 49% , а Китай се превръща в страната, към която българският износ се увеличава най-бързо.

  България и Китай имат потенциал за развитие в следните области: електроника и електротехника, високи технологии, машиностроене, автомобилна индустрия, оборудване за електроцентрали с възобновяеми енергийни източници, селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Провинция Дзянсу и България се допълват в икономическо отношение. През 2011г. стокообменът между България и Дзянсу възлиза на 139 милиона щатски долара. За първите два месеца на 2012г. търговията между Дзянсу и България възлиза на 24 360 000 долара с увеличение от 67,8%. Сред водещите стокови групи в износа от провинция Дзянсу за България са: климатици, автоматични устройства за обработки на данни, прежди и текстилни изделия. Сред водещите стокови групи в износа от България за Дзянсу са: етиленгликол, трансформатори и кондензатори.

  Инвестиционните проекти на Дзянсу в България са 4 на стойност 26 320 000 щатски долара. Традиционни отрасли в Дзянсу са електрониката, високите технологии, машиностроенето, текстилната и нефтохимическата промишленост. Сред новите отрасли в китайската провинция са: биофармация, фото-електрически технологии, корабостроене и др. Дзянсу е на първо място по преки чуждестранни инвестиции в Китай и е на второ място по обем на внос и износ. Търговските партньори на провинцията са от 230 страни от цял свят и е осъществила побратимяване с 220 града от 46 страни в света, както и около 200 партньорства за приятелство и обмен. За 2011г. общият обем на външната търговия достига 539,76 милиарда щатски долара


  Линк

Назад