Назад

Зелени технологии за 100 милиона жители


 • Зелени технологии за 100 милиона жители


   
  Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов участва днес в Международна конференция на тема Зелена индустрия и иновации в Осло, съобщи пресцентърът на БТПП. Конференцията е част от Програмата за зелена индустрия и иновации на Норвежки иновационен фонд и се подготвя от Норвежкото министерство на външните работи, Норвежкия иновационен фонд със сътрудничеството на Конфедерацията на норвежките предприятия.
  Седем страни участват в приложението на програмата за зелена индустрия и иновации: България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Румъния и Словакия. Програмата се финансира от Норвежки
  иновационен фонд с общ бюджет 100 млн. евро. Основната цел на конференцията е повишаване информираността за възможностите на Норвежкия иновационен фонд и ангажиране на потенциалните участници в Норвегия и страните бенефициенти.
  При откриването на конференцията държавният секретар на Министерството на външните работи на Норвегия Торгеир Ларсен отбеляза че, целта е Норвегия да даде своя принос за конкуретноспособна Европа, защото страната е пети по големина търговски партньор на Европейския съюз, с което се нарежда преди Индия и Япония. Ларсен акцентира, че Норвегия настоява за укрепване на връзките с 15-те европейски страни-бенифициенти на поддържаните донорски програми и не случайно имат за приоритет зелените технологии. Програмата за зелените технологии е насочена към практически устойчиви за страните-участници резултати.
  Програмата за зелените технологии обхваща 7 страни със 100 милиона жители. За България и Румъния са открити специални офиси на програмата. Планира се осъществяване на 22 проекта в България с норвежки партньори - основно в частния сектор. Тя сподели опита на компании, получили финансова подкрепа от програмата в предишни периоди. Те са изказали благодарност за съдействието и постигнатите резултати. След приложението на програмата през 2010 г. се наблюдава 10 процента растеж на норвежкия износ за България в сравнение с 2009 г. Тор Ласе, директор финансиране в Иновейшън Норвегия, представи бюджета на програмата за България, възлизащ на близо 14 млн. евро. Основна приоритетната група са фирмите, следвани от неправителствени организации. Крайната цел е зелената индустрия да стане по-близка на предприятията. Ласе обясни, че Норвегия е шампион в областите: по озеленяване на икономиката, по-малко отпадъци, емисии на въглероден двуокис и по-малко материални и енергийни разходи. При изпълнение на Програмата за зелена индустрия и иновации ще се прилагат директивите на ЕС, както и националните правила за обществени поръчки. Ще се съблюдават и меморандумите за разбирателство, подписани с всяка отделна страна-бенефициент.
  Програмата трябва да приключи до април 2016 година. Партньорските проекти ще включват проучвателни посещения, бизнес срещи, експертни срещи, дейности по намиране на партньори и др.
  Според българския представител на конференцията иновациите в опазването на околната среда са една от целите за икономическото развитие на България макар и в по-дългосрочен период.

  Линк

Назад