Назад

Иновативните фирми ще могат да пестят от данъци


 • Иновативните фирми ще могат да пестят от данъци


   
  Румяна Гочева
  Фирмите, които инвестират в иновации, ще могат да пестят от данъци.
  Данъчни преференции за фирми, инвестиращи в нововъведения, се предвиждат в преработения проектозакон за насърчаване на иновациите. Идеята е предприятията да могат да намаляват данъците си с двойния размер на разходите за иновации. За облекчението обаче има таван - то не може да е повече от 500 000 лв. и да е над 10% от оборота за предходната година. В самия закон пък ясно ще бъде разписано що е иновация, за да не се стига до абсурдни ситуации, в които чиновници субективно да решават дали една компания има право на преференции или не. Принципните положения на проекта в момента се съгласуват между отделните министерства.
  Отново се предвижда да има отделен иновационен фонд, който да се финансира със субсидия от бюджета и от концесионните плащания, като практиката е в подобни структури да се отчисляват с 25% от събраните такси. Самото ведомство ще може да кандидатства за пари от европейските фондове, ще му бъде позволено и да генерира собствени приходи, да получава дарения и др. Според председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов фондът трябва да бъде публично-частен, а в него да влязат представители на най-големите работодателски и браншови организации, както и учени от БАН и от различните университети. Подобна структура има и в момента, но тя работи като част от Агенцията за малкия бизнес. Аналогични структури има и в министерството на икономиката, където освен отделна дирекция има и заместник-министър, отговарящ пряко за иновациите. 
  От преработения вариант на проектозакона е отпаднало предложението за освобождаване от осигуровки за срок от 3 години на фирми, които назначават специалисти, които се занимават с изследвания и развойна дейност. 
  В момента европари за иновации могат да се получат по програма "Конкурентоспособност". Справката в информационната система за усвояване на европарите обаче показва, че след изтичането на повече от 2/3 от 7-годишния програмен период усвояването на парите за иновации е най-зле. Към края на септември м.г. по тази мярка са одобрени разходи за почти 700 хил. лв., или 0.14% от осигурените от ЕС и държавния бюджет средства в размер на 482 112 095 лв.

  Линк

Назад