Назад

Свободното движение на работници в ЕС не води до негативни ефекти на пазарите на труда


 • Свободното движение на работници в ЕС не води до негативни ефекти на пазарите на труда
   

  Свободното движение на работници в ЕС не води до негативни ефекти на пазарите на труда, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на конференция за либерализацията на регионалните пазари, организирана от Виенския икономически форум и Българската търговско-промишлена палата. Той подчерта, че мобилността на работната сила в рамките на ЕС е една от най-големите ценности на европейската общност.

  Министър Младенов съобщи, че 17 държави-членки на ЕС са отворили пазарите си за български работници. Той допълни, че еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното включване Ласло Андор е изискал допълнителни мотиви от страните-членки, които все още не са отворили пазарите си за български работници.

  По време на изказването си министър Младенов очерта политиките на България, свързани с либерализацията на трудовия пазар и мобилността на работната сила. Той акцентира върху подписаното трипартитно споразумение между България, Гърция и Румъния за съвместен контрол от инспекциите по труда на трите държави за гарантиране правата на работниците и борбата срещу нелоялната конкуренция.

  Приемът на граждани от трети държави на българския пазар става все по-балансиран, съобщи министър Младенов. Той поясни, че за 2011 г. са издадени около 600 разрешителни на работници от държави извън ЕС, а за първото тримесечие на тази година те са 130. Сключват се и спогодби с трети държави, чрез които се регламентират процедурите за наемане на работници от тези страни, при липса на кадри на пазара на труда в България. Министър Младенов постави акцент и върху мрежата от трудови аташета в страни-членки на ЕС, които оказват съдействие на българските граждани. Като основни инструменти за повишаване на заетостта, министър Младенов посочи средствата за субсидирана заетост, обучение и квалификация от Европейския социален фонд. Той подчерта важната роля за създаване на работни места и на останалите европейски фондове.


  Линк

Назад