Назад

Виенските икономически разговори в София преминаха с голям интерес от страна на участниците от 16 страни


 • Виенските икономически разговори в София преминаха с голям интерес от страна на участниците от 16 страни
   
  Форумът бе на тема, изключително добре подбрана, благодарение на партньорите, организирали събитието – Виенски икономически форум и Българска търговско-промишлена палата. Темите на форума вълнуват всички, сподели председателят на БТПП Цветан Симеонов в заключителния си коментар.
   
  В момент, в който се стремим да направим Европа по-конкурентна и по-атрактивна либерализацията на регионалния пазар е от изключителна важност.
   Повечето от страните от ЕС приемат страните от региона на ЮИЕ като неразделна част от една обща икономическа зона.
   
  Симеонов подкрепи министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, която заяви намеренията правителството да развива инфраструктурата, прилагането на Дунавската стратегия, туризма, междуправителствения диалог.
   
  Зам.министърът на икономиката, енергетиката и туризма Валентин Николов потвърди желанието на правителството да се либерализира българския енергиен пазар, за една нова енергийна политика, която да го подкрепя.
   
  Председателя на БТПП отбеляза посланието на регионалния мениджър за България на EVN Йорг Золфелнер, който констатира, че цената на електроенергията за българските домакинства е ниска в сравнение с високото енергийно потребление. „Бих казал, че имаме кръстосано субсидиране и българските фирми имат своя принос при осъществяване на социалната политика на страната , като поемат част от разходите за по-ниския ток за населението” - беше коментарът на председателя на Палатата.
   
  Симеонов открои австрийския енергиен пазар като добър пример за развитие на сектора. Бе споменат случая за отпадане на изискването за смесване на дизела с определен процент био-дизел, които изнедада българските компани и ги накара бързо да търсят алтернативи включване в съдържанието на горивата био дизела. Българските компании, които не можаха бързо да се приспособят към тези изисквания, получиха подкрепа от австрийски партньори и реализираха продукция на тамошния пазар.
   
  Цветан Симеонов коментира съобщението на министъра на транспорта Ивайло Московски, който говори за новите проекти, които България ще развива, свързани с активно приложение на Дунавската стратегия – развитие на пристанищата на река Дунав с австрийско създействие. Той информира, че голяма австрийска пощенска верига е готова да се включи като инвеститор в модернизацията на Български пощи. В близките месеци престоят конкретни стъпки по приложение на електронното правителство в България.
   
  Председателят на БТПП отбеляза участието във форума на Зам.кмета на столична община Дончо Барбалов според когото общината ще развива транспорта, екологията и образованието. За Палатата е особено важна идеята за създаване на Агенция за инвестиции за София. Използват се и ще се развиват възможностите с публично-частно партньорство за финансиране на някои проекти.
   
  Важна беше картината очертана от д-р Михаел Ангерер, представител на Австрийска търговска камара, който даде положителна оценка на българския пазар на основа на опита на австрийските инвеститори в България. Симеонов отбеляза, че законодателния процес в България е твърде динамичен – приемат се закони и скоро след това се променят. Това е фактор, който пречи на привличането на инвестиции и това е проличало в резултатите на скорошно изследване на БТПП.
   
  Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, като модератор на една от сесиите направи преглед на чуждестранните инвестиции в нашата страна.
   Цветан Симеонов отбеляза участието във форума на министър Тотю Младенов , който постави акцент върху мрежата от трудови аташета в страни-членки на ЕС, които помагат и на българските граждани. Като основни инструменти за повишаване на заетостта, министър Младенов посочи средствата за субсидирана заетост, обучение и квалификация от Европейския социален фонд.
   
  Председателят на БТПП благодари специално на Ерхард Бусек, председател на Виенския икономически форум, който бе в основата на тази успешна инициатива. Симеонов и Бусек са договорили провеждането на среща между България, Румъния и Сърбия през есента на 2012 г. с цел активиране на контактите между бизнеса и използване възможностите на Дунавската стратегия.

  Линк

Назад