Назад

Виенски форум в БТПП на 04.04


 • Виенски форум в БТПП на 04.04


   Либерализация на регионалните пазари
   
  3-4 април 2012 
  София, България
   
  Под патронажа на Министър-председателя на Република България
   Г-н Бойко Борисов
   
  Работни езици: английски и български език
   симултанен превод
   
  4 април 2012
   
  Българска търговско-промишлена палата, ул. Искър 9, София 1058
   
  08:00-09:00 РЕГИСТРАЦИЯ 
  Възможности за двустранни срещи, организирани за членовете на Виенския икономически форум 
  08:.45-08:55 официална снимка на ВИП-участниците (с покана)
   09:00-10:30 ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
   
  ОБЗОР И ВИЗИИ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПАЗАР
   
  МОДЕРАТОР: Посланик Д-р Елена КИРЧЕВА, член на борда, генeрален секретар, Виенски икономически форум
   
  ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС: Г-н Бойко БОРИСОВ, министър-председател на Република България, патрон на Виенски икономически форум
   
  ВЪВЕЖДАЩИ ИЗКАЗВАНИЯ: 
  Д-р Ерхард БУСЕК, бивш вицеканцлер на Австрия, президент на Виенски икономически форум
   Г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България
   
  ИЗКАЗВАНИЯ: 
  Г-н Андреас МАЙЕРХОФЕР, главен изпълнителен директор, Мобилтел АД България 
  Г-н Цветан СИМЕОНОВ, председател, Българска търговско-промишлена палата 
  Д-р Петер ХАРОЛД, председател на УС, HYPO NOE Gruppe Bank AG, член на борда на Виенски икономически форум, Австрия
   Проф. д-р Агни Влавианос АРВАНИТИС, основател и президент, Biopolitics International Organisation, партньор на Виенски икономически форум, Гърция
   
  Дискусия с участниците, водена от модератора
   
  10:30-11:00 КАФЕ ПАУЗА
   
  11:00-12:30 ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
   
  ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР.
   ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
   
  МОДЕРАТОР:
   Д-р Ерхард Бусек, бивш вицеканцлер на Австрия, президент на Виенски икономически форум
   
  ОСНОВНО ИЗКАЗВАНЕ:
   Г-н Делян ДОБРЕВ, министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България
   
  ВЪВЕЖДАЩО ИЗКАЗВАНЕ 
  Г-н Йорг ЗОЛФЕЛНЕР, регионален мениджър, EVN България, член на Виенски икономически форум
   
  ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
  Г-н Светослав ИВАНОВ, зам.изпълнителен директор, Овергаз АД, България
   Посланик проф. д-р Весна БОРОЗАН, Университет Св. Св. Кирил и Методий, Скопие, Македония, член на ECEE, партньор на Виенски икономически форум 
  Г-жа Боряна МАНОЛОВА, главен изпълнителен директор, Сектор ЕООД, Siemens AG Австрия, член на Виенски икономически форум 
  Д-р Теодор Таннер, генерален директор, Austrian Competition Authority 
  Г-жа Ангелина МИЛЕВА, зам.председател, Комисия за защита на конкуренцията, България 
  Г-жа Виолета СТАНИЧИЧ, ръководител, Информационно бюро на Европейския парламент в България
   
  Дискусия с участниците, водена от модератора
   
  13:30-15:00 ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
   
  ОПИТЪТ НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИТОРИ В РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ В РЕГИОНА
   
  МОДЕРАТОР:
   Г-н Борислав СТЕФАНОВ, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции
   
  ВЪВЕЖДАЩИ ИЗКАЗВАНИЯ:
   Г-н Ивайло МОСКОВСКИ, министър на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България 
  Г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА, кмет на Столична община 
  ИЗКАЗВАНИЯ:
   Г-н Дитер МАЙЕР, управляващ директор, Verbund Renewable Power GmbH, член на Виенски икономически форум
   Г-н Румен ЯНЧЕВ, главен изпълнителен директор, Булстрад Виена Иншурънс Груп, член на Виенски икономически форум
   Проф. Гиоке УЛЕДАЙ, член на парламента, Парламентарна комисия за икономика и финанси, Албания
   Д-р Михаел АНГЕРЕР, търговски съветник на Република Австрия, България
   Г-жа Теодора БОТЕВА, мениджър Международно бизнес развитие, OMV Gas & Power GmbH, Австрия, член на Виенски икономически форум
   
  Дискусия с участниците, водена от модератора
   
  15:00-15:30 КАФЕ ПАУЗА
   
  15:30-17:00 ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
   
  ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В РЕГИОНА
   
  МОДЕРАТОР: 
  Г-н Кирил ЖЕЛЯЗКОВ, директор, Българска стопанска камара 
  ОСНОВНО ИЗКАЗВАНЕ: 
  Д-р Барбара КОЛМ, директор на борда, F. A. v. Hayek Institute, партньор на Виенски икономически форум, Австрия
   
  ВЪВЕЖДАЩО ИЗКАЗВАНЕ: 
  Г-н Тотю МЛАДЕНОВ, министър на труда и социалната политика на Република България
   
  ИЗКАЗВАНИЯ:
   Г-н Николин ЯКА, председател, Търговско-промишлена палата на Тирана, Албания, член на комитета на председателите на Стопанските и търговско-промишлените палати от страните на Виенски икономически форум 
  Г-н Бранко АЗЕСКИ, председател, Стопанска палата на Македония, член на комитета на председателите на Стопанските и търговско-промишлените палати от страните на Виенски икономически форум
   Г-н Сафет ГЕРКСХАЛИУ, председател, Търговска палата на Косово, член на комитета на председателите на Стопанските и търговско-промишлените палати от страните на Виенски икономически форум
   Г-н Иван САВЕЛИЧ, зам.председател, Стопанска палата на Черна гора, член на комитета на председателите на Стопанските и търговско-промишлените палати от страните на Виенски икономически форум 
  Г-жа Мирена КОЛЕВА, директор, WIFI България
   
  Дискусия с участниците, водена от модератора
   
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Г-н Цветан СИМЕОНОВ, председател, Българска търговско-промишлена палата 
  Посланик д-р Елена КИРЧЕВА, член на борда, гeнерален секретар, Виенски икономически форум

  Линк

Назад