Назад

Възможност за подобряване на социалната политика на малкия и среден бизнес


 • Възможност за подобряване на социалната политика на малкия и среден бизнес


   
  „Содексо Пасс България” ЕООД и БТПП на базата на подписан договор през миналата година си партнират при популяризиране и разпространение на ваучерите за храна. Компанията е национален лидер в предоставяне на мотивационни решения за персонала, има най-голям обем от издадени ваучери за храна и за други социални продобивки у нас, както и най-добре развитата мрежа от търговски обекти в цялата страна.
  На срещата бяха обсъдени стъпки за бъдещото развитие на сътрудничеството чрез организиране на съвместни инициативи за популяризиране и активизиране на интереса на МСП към ваучерната система. Предвижда провеждане на срещи-семинари в София и по региони, с акцент върху ползите за МСП от използването на ваучери.
  Семинарите ще запознаят малкия и среден бизнес с ваучера за храна като ефективна анти-кризисна мярка, с незабавните спестявания, които се реализират чрез употребата му, както и с положителния ефект, който тази услуга има върху покупателната способност и мотивацията на всеки служител. Коментирано бе, че на национално равнище няма увеличение на предвидените средства за тази система, доказала ефективността и полезността си.

  Линк

 • Възможност за подобряване на социалната политика на малкия и среден бизнес


   
  Ваучерите за храна не само увеличават покупателната способност на работниците, но и подкрепят националната икономика.
  Арно Мартена, управител на „Содексо Пасс България” ЕООД, посети БТПП и се срещна с Цветан Симеонов, председател на Палатата.
  „Содексо Пасс България” ЕООД и БТПП на базата на подписан договор през миналата година си партнират при популяризиране и разпространение на ваучерите за храна. Компанията е национален лидер в предоставяне на мотивационни решения за персонала, има най-голям обем от издадени ваучери за храна и за други социални продобивки у нас, както и най-добре развитата мрежа от търговски обекти в цялата страна.
  На срещата бяха обсъдени стъпки за бъдещото развитие на сътрудничеството чрез организиране на съвместни инициативи за популяризиране и активизиране на интереса на МСП към ваучерната система. Предвижда провеждане на срещи-семинари в София и по региони, с акцент върху ползите за МСП от използването на ваучери.
  Семинарите ще запознаят малкия и среден бизнес с ваучера за храна като ефективна анти-кризисна мярка, с незабавните спестявания, които се реализират чрез употребата му, както и с положителния ефект, който тази услуга има върху покупателната способност и мотивацията на всеки служител. Коментирано бе, че на национално равнище няма увеличение на предвидените средства за тази система, доказала ефективността и полезността си.
  За допълнителни въпроси и информация, свързани с предоставяне на ваучерите на „Содексо Пасс България”, предимствата за фирмите от използването им, данъчни облекчения, обяснения за стъпките на процеса - договор, поръчка, плащане, осчетоводяване и др., можете да се обърнете към БТПП на тел.: 8117476 или 8117403; e-mail: tradereg3@bcci.bg; rtpp@bcci.bg и към Содексо Пасс България - Отдел обслужване на клиенти, тел.: 02 4899803. 

  Линк

 • Възможност за подобряване на социалната политика на малкия и среден бизнес


   
  Содексо Пасс България” ЕООД и БТПП на базата на подписан договор през миналата година си партнират при популяризиране и разпространение на ваучерите за храна. Компанията е национален лидер в предоставяне на мотивационни решения за персонала, има най-голям обем от издадени ваучери за храна и за други социални продобивки у нас, както и най-добре развитата мрежа от търговски обекти в цялата страна.
  На срещата бяха обсъдени стъпки за бъдещото развитие на сътрудничеството чрез организиране на съвместни инициативи за популяризиране и активизиране на интереса на МСП към ваучерната система. Предвижда провеждане на срещи-семинари...

  Линк

Назад