Назад

Цветан Симеонов: Разчитаме информацията на възможностите на факторинга да достигне до няколко хиляди български търговци за стимулиране на бизнес печалбите


 • Цветан Симеонов: Разчитаме информацията на възможностите на факторинга да достигне до няколко хиляди български търговци за стимулиране на бизнес печалбите


   
  По едно съвпадение за последните три месеца т.нар. „локомотив на българската икономика“ - външната търговия, като че ли забавя темпото си, даже вероятно ще отбележим спад в сравнение със същия период за миналата година. Целта е привличането на вниманието на бизнеса за този традиционен инструмент на външната търговия, което е факторингът като изпитано средство на външнотърговците – каза Цветан Сименов. Той участва в проведената дискусия за стимулиране на бизнес печалбите "Факторингът-средство за развитие на бизнеса". Организатор е b2b Media с подкрепата на БТПП.
  Смисълът на представянето на факторинга като инструмент за постигане на бърза ликвидност е за тези, които не са чули, че има такова нещо – да чуят, а за тези, които са по-добре с материята – да научат нови неща, да видят, че има на българския пазар вече има немалко доставчици на тази услуга. Колкото повече по-различни доставчици ползва една фирма, толкова повече се увеличава качеството на получаваната услуга – банките и кредитните институции се стараят повече, а фирмите, които се занимават с външна търговия стават по-конкурентоспособни.
  Председателят на БТПП отбеляза, че има място за такива инициативи, защото експертите на Палатата са констатирали, че в България липсва учебно заведение, било то висше училище, или институт за следдипломна квалификация, който да дава завършен обем от знания за външна търговия. Така един млад специалист като попадне в една външнотърговска фирма, да не се налага да задава допълнителни въпроси. Вероятно ще продължим да работим по тази тема, защото се оказва, че българските фирми притиснати от кризата нямат възможност да отделят допълнителни средства за обучение, а продължават по метода „опит-грешка“. Необходимо е да получат знанието в един предварителен момент - заяви Цветан Симеонов пред участниците дискусията.
  По тази причина фирмите трудно се включват в продължителни обучения и затова трябва да се действа стъпка по стъпка – с техния и с нашия капацитет. Разчитаме информацията на възможностите на факторинга да достигне до няколко хиляди български търговци, които да научат за този инструмент и той успешно да се използва при външната търговия. В този смисъл в рамките на дискусията за стимулиране на бизнес печалбите чрез факторинг, като алтернатива на банковото финансиране, Владимир Минев, началник отдел "Информационно обслужване на бизнеса" в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия спомена, че обучения на бизнеса ще бъдат проведени със съдействието на регионалните звена на БТПП в 28 центрове в страната.
  Конференцията стана повод експертите на БТПП да констатират, че Конвенцията за международния факторинг е подписана на дипломатическата конференция в Отава, Канада, но още не е ратифицирана от страната ни.
  СПРАВКА: Конвенцията е подписана от България през 1988 година в Отава, Канада. Дейността по изработването на Конвенцията започва още през 1974 г., когато Управителният съвет на Международния институт за унификация на частното право (ЮНИДРОА) взема решение за включване на факторинга в работната програма на института. Предварителният проект на Конвенцията, озаглавен “Унифицирани правила относно някои аспекти на международния факторинг”, е готов през май 1983 г. и е предложен за становище на представителите на държавите, членуващи в ЮНИДРОА. Този проект се преработва на три последователни съвещания от комисия, съставена от правителствени експерти и от представители на международни и национални организации като Международната търговска камара - Париж, Международната групировка на факторите – Брюксел, Асоциацията на британските фактори – Лондон и др.
  Конвенцията има важно значение за разкриване на характерните особености на договора за факторинг, който все по-широко навлиза в търговската практика в България, а от друга страна, познаването на унифицираните правила за договора за международен факторинг е твърде необходимо за българските предприемачи, които поради приобщаването на страната ни към европейския пазар и към глобалната световна икономика все по-често стават участници в международния търговски обмен, където международният факторинг е позната и използвана форма на икономическо сътрудничество.
  По отношение на някои договори за международен факторинг Конвенцията намира пряко приложение, щом едновременно са налице всички установени в нея предпоставки за това. По отношение на други договори за международен факторинг.

  Линк

Назад