Назад

Регистър ще вади брокерите на недвижими имоти на светло


 • Регистър ще вади брокерите на недвижими имоти на светло


   
  Законопроектът предвижда най-вече уреждане на правния статут на брокерите на недвижими имоти, изискванията за осъществяването на дейността им, условията и реда за придобиване на професионална квалификация и упражняване на професията. За тази цел е предвидено създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация и дейност, както и създаването на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти. Инициативата е на Националното сдружение "Недвижими имоти" и беше представена днес на пресконференция в Национален пресклуб "София прес".
  Една от основните цели, залегнали в устава на Националното сдружение "Недвижими имоти”, посочена още от неговото създаване през 1992 г., е регламентирането на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти, заяви Иван Велков, председател на УС на НСНИ. След приемането на Европейския стандарт ЕН 15733 „Услуга на брокерите на недвижими имоти. Изисквания към предоставяне на услугите от брокерите на недвижими имоти”, в чието разработване представители на НСНИ взеха активно участие, още през 2010 г. Националният съвет на сдружението прие решение за създаване на работна група от експерти, която да разработи проект за Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти, допълни г-н Велков. В услуга на потребителите НСНИ предлага и задължителна застраховка „Професионален риск”, която ще пази потребителя от грешки на брокера. Тази застраховка няма да оскъпи цената на услутата.
  Усилията на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти имат принципната подкрепа на Българската търговско-промишлена палата, на Нотариалната камара, на Федерацията на потребителите в България и на други сродни браншови организации.
  Страхил Иванов, член на работната група по подготовката на проектозакона заяви, че намеренията на НСНИ не са лобистки, а по-скоро се търси регламентация на професията чрез професионален лиценз. Той уточни, че групата по подготовка на проектозакона работи в тясно сътрудничество с депутати от различни парламентарни групи и че той в най-скоро време ще бъде внесен в парламента. Добре е да има ред на пазара, а редът се създава от професионалисти, добави г-н Иванов.
  Димитър Танев, председател на Нотариалната камара на Р.България, сподели убеждението си, че е крайно време да има услуга "доверен брокер", както има услуга „доверен нотариус”. Държавата може единствено да очаква приходи от легализацията на този вид дейност, твърдят авторите на предложението.

  Линк

 • Регистър ще вади брокерите на недвижими имоти на светло


   
  Законопроектът предвижда най-вече уреждане на правния статут на брокерите на недвижими имоти, изискванията за осъществяването на дейността им, условията и реда за придобиване на професионална квалификация и упражняване на професията. За тази цел е предвидено създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация и дейност, както и създаването на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти. Инициативата е на Националното сдружение "Недвижими имоти" и беше представена днес на пресконференция в Национален пресклуб "София прес".
  Една от основните цели, залегнали в устава на Националното сдружение "Недвижими имоти”, посочена още от неговото създаване през 1992 г., е регламентирането на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти, заяви Иван Велков, председател на УС на НСНИ. След приемането на Европейския стандарт ЕН 15733 „Услуга на брокерите на недвижими имоти. Изисквания към предоставяне на услугите от брокерите на недвижими имоти”, в чието разработване представители на НСНИ взеха активно участие, още през 2010 г. Националният съвет на сдружението прие решение за създаване на работна група от експерти, която да разработи проект за Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти, допълни г-н Велков. В услуга на потребителите НСНИ предлага и задължителна застраховка „Професионален риск”, която ще пази потребителя от грешки на брокера. Тази застраховка няма да оскъпи цената на услутата.
  Усилията на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти имат принципната подкрепа на Българската търговско-промишлена палата, на Нотариалната камара, на Федерацията на потребителите в България и на други сродни браншови организации.
  Страхил Иванов, член на работната група по подготовката на проектозакона заяви, че намеренията на НСНИ не са лобистки, а по-скоро се търси регламентация на професията чрез професионален лиценз. Той уточни, че групата по подготовка на проектозакона работи в тясно сътрудничество с депутати от различни парламентарни групи и че той в най-скоро време ще бъде внесен в парламента. Добре е да има ред на пазара, а редът се създава от професионалисти, добави г-н Иванов.
  Димитър Танев, председател на Нотариалната камара на Р.България, сподели убеждението си, че е крайно време да има услуга "доверен брокер", както има услуга „доверен нотариус”. Държавата може единствено да очаква приходи от легализацията на този вид дейност, твърдят авторите на предложението.

  Линк

Назад