Назад

БТПП: Трябва да се оцени и отрицателният ефект върху конкурентоспособността преди сериозно да се обсъжда приемането на два нови европейски данъка


 • БТПП срещу двата нови европейски данъка


   

  Близо два пъти повече ще са парите за пътища, магистрали и ВиК инфраструктура за следващия планов период 2014 – 2020 г. спрямо настоящия. Това каза Томислав Дончев, министър по еврофондовете по време на конференция “България и многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 – 2020 г.”. Форумът беше организиран от Института за икономическа политика и фондация “Ханс Зайдел”
   
  България може да разчита на 17.1 млрд. лева безвъзмездна помощ, а заедно с националното съфинансиране, средствата ще надхвърлят 20 млрд. лв. Това е с около 4.5 млрд. лева повече спрямо настоящия програмен период.
   
  За следващия планов период Европейският съюз планира да въведе два нови данъка – върху финансовите транзакции и осъвременен ДДС. Очакванията са двата нови данъка да осигурят половината от приходите в европейския бюджет, като в същото време ще се намалят вноските на страните членки с около една трета от сегашните.
   
  В рамките на дискусията Председателят на БТПП Цветан Симеонов подкрепи позицията на страната против идеята за нови данъци. Тези данъци могат да обезкуражат заниманията с финансови сделки, а при капитализма това е един от най-важнитие инструменти за преливане на капитали от по-малко ефективни фирми във фирми и браншове с по-добри финансови резултати.
   
  По този начин макар, че България няма да бъде засегната особено заради относително малкото финансови сделки, не се оценява достатъчно отрицателния ефект, който ще има върху конкурентоспособността на Европейския пазар.
   
  Изказваме съмнение дали е небходимо в условията на криза ЕС да планира 5% увеличение на своя бюджет и това се прави, когато всички институции по целия свят правят ограничения, събират се в по-малки бюджети и търсят начини за икономии и разтоварване на данъкоплатците – коментира Симеонов.
   

  Линк

 • Нови данъци означават намалена конкурентоспособност на фирмите от ЕС


   
  За следващия планов период Европейският съюз планира да въведе два нови данъка - върху финансовите транзакции и осъвременен ДДС. Това каза Зинаида Златанова по време форума "България и многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2020 г.", организиран от Института за икономическа политика и фондация "Ханс Зайдел".
  Очакванията са двата нови данъка да осигурят половината от приходите в
  европейския бюджет, като в същото време ще се намалят вноските на страните членки с около една трета от сегашните.
  В рамките на дискусията Председателят на БТПП Цветан Симеонов подкрепи позицията на страната против идеята за нови данъци. Палатата не е съгласна с идеята за въвеждане на данък върху финансовите сделки и за допълнителен данък през ДДС. Тези идеи могат да обезкуражат заниманията с финансови сделки, а при капитализма това е един от най-важните инструменти за преливане на капитали от по-малко ефективни фирми във фирми и браншове с по-добри финансови резултати.
  По този начин макар, че България няма да бъде засегната особено заради
  относително малкото финансови сделки, но не се оценява достатъчно отрицателния ефект който ще има върху конкурентоспособността на Европейския пазар.
  В рамките на дискусията Цветан Симеонов напомни, че темата за многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2020 беше предмет на две анкетни проучвания проведени сред членовете на БТПП , които по рано бяха представени пред двете парламентарни комисии по бюджет и финанси и комисията по европейските въпроси. От анкетите е видно, че все още представителите на бизнеса не са на ясно с динамиката на извършваните промени в икономиката на страните от Евросъюза
  Според констатациите в проучванията на БТПП, че само 12 процента от фирмите са удовлетворени от начина на управление на Еврофондовете, 40 процента от фирмите предлагат проектите да се управляват директно от Европейската комисия, 20 процента - искат да се изгради централизирано звено за управление на еврофондовете, 34 процента искат управлението на проектите да е по области и 20 процента биха подкрепили аутсорсването през банки или през неправителствени организации.

  Линк

 • Нужна е оценка за отрицателният ефект върху конкурентоспособността


   

  Близо два пъти повече ще са парите за пътища, магистрали и ВиК инфраструктура за следващия планов период 2014 - 2020 г. спрямо настоящия. Това каза Томислав Дончев, министър по еврофондовете по време на конференция "България и многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2020 г.". Форумът беше организиран от Института за икономическа политика и фондация "Ханс Зайдел" България може да разчита на 17.1 млрд. лева безвъзмездна помощ, а заедно с националното съфинансиране средствата ще надхвърлят 20 млрд. лв. Това е с около 4.5 млрд. лева повече спрямо настоящия програмен период..За следващия планов период Европейският съюз планира да въведе два нови данъка - върху финансовите транзакции и осъвременен ДДС, каза Зинаида Златанова.Очакванията са двата нови данъка да осигурят половината от приходите в европейския бюджет, като в същото време ще се намалят вноските на страните членки с около една трета от сегашните, изтъкна Златанова.В рамките на дискусията Председателят на БТПП Цветан Симеонов подкрепи позицията на страната против идеята за нови данъци. Палатата не е съгласна с идеята за въвеждане на данък върху финансовите сделки и за допълнителен данък през ДДС. Тези идеи могат да обезкуражат заниманията с финансови сделки, а при капитализма това е един от най-важнитие инструменти за преливане на капитали от по-малко ефективни фирми във фирми и браншове с по-добри финансови резултати. По този начин макар, че България няма да бъде засегната особено заради относително малкото финансови сделки, не се оценява достатъчно отрицателния ефект който ще има върху конкурентоспособността на Европейския пазар.Изказваме съмнение дали е небходимо в условията на криза ЕС да планира 5 процента увеличение на своя бюджет и това се прави, когато всички институции по целия свят правят ограничения, събират се в по-малки бюджети и търсят начини за икономии и разтоварване на данъкоплатците - коментира Симеонов.В рамките на дискусията Цветан Симеонов напомни,че темата за многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2020 беше предмет на две анкетни проучвания проведени сред членовете на БТПП , които по рано бяха представени пред двете парламентарни комисии по бюджет и финанси и комисията во европейските въпроси. От анкетите е видно, че все още представителите на бизнеса не са на ясно с динамиката на извършваните промени в икономиката на страните от ЕвросъюзаСпоред констатациите в проучванията на БТПП, че само 12 процента от фирмите са удовлетворени от начина на управление на Еврофондовете, 40 процента от фирмите предлагат проектите да се управляват директно от Европейската комисия, 20 процента - искат да се изгради централизирано звено за управление на еврофондовете, 34 процента искат управлението на проектите да е по области и 20 процента биха подкрепили аутсорсването през банки или през неправителствени организации.

  Линк

 • БТПП: Трябва да се оцени и отрицателният ефект върху конкурентоспособността преди сериозно да се обсъжда приемането на два нови европейски данъка


   
  Близо два пъти повече ще са парите за пътища, магистрали и ВиК инфраструктура за следващия планов период 2014 – 2020 г. спрямо настоящия. Това каза Томислав Дончев, министър по еврофондовете по време на конференция “България и многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 – 2020 г.”. Форумът беше организиран от Института за икономическа политика и фондация “Ханс Зайдел”
  България може да разчита на 17.1 млрд. лева безвъзмездна помощ, а заедно с националното съфинансиране средствата ще надхвърлят 20 млрд. лв. Това е с около 4.5 млрд. лева повече спрямо настоящия програмен период..
  За следващия планов период Европейският съюз планира да въведе два нови данъка – върху финансовите транзакции и осъвременен ДДС, каза Зинаида Златанова.
  Очакванията са двата нови данъка да осигурят половината от приходите в европейския бюджет, като в същото време ще се намалят вноските на страните членки с около една трета от сегашните, изтъкна Златанова.
  В рамките на дискусията Председателят на БТПП Цветан Симеонов подкрепи позицията на страната против идеята за нови данъци. Палатата не е съгласна с идеята за въвеждане на данък върху финансовите сделки и за допълнителен данък през ДДС. Тези идеи могат да обезкуражат заниманията с финансови сделки, а при капитализма това е един от най-важнитие инструменти за преливане на капитали от по-малко ефективни фирми във фирми и браншове с по-добри финансови резултати.
  По този начин макар, че България няма да бъде засегната особено заради относително малкото финансови сделки, не се оценява достатъчно отрицателния ефект който ще има върху конкурентоспособността на Европейския пазар.
  Изказваме съмнение дали е небходимо в условията на криза ЕС да планира 5 процента увеличение на своя бюджет и това се прави, когато всички институции по целия свят правят ограничения, събират се в по-малки бюджети и търсят начини за икономии и разтоварване на данъкоплатците – коментира Симеонов.
  В рамките на дискусията Цветан Симеонов напомни,че темата за многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 – 2020 беше предмет на две анкетни проучвания проведени сред членовете на БТПП , които по рано бяха представени пред двете парламентарни комисии по бюджет и финанси и комисията во европейските въпроси. От анкетите е видно, че все още представителите на бизнеса не са на ясно с динамиката на извършваните промени в икономиката на страните от Евросъюза
  Според констатациите в проучванията на БТПП, че само 12 процента от фирмите са удовлетворени от начина на управление на Еврофондовете, 40 процента от фирмите предлагат проектите да се управляват директно от Европейската комисия, 20 процента - искат да се изгради централизирано звено за управление на еврофондовете, 34 процента искат управлението на проектите да е по области и 20 процента биха подкрепили аутсорсването през банки или през неправителствени организации. 

  Линк

 • Нужна е оценка за отрицателният ефект върху конкурентоспособността


   

  Близо два пъти повече ще са парите за пътища, магистрали и ВиК инфраструктура за следващия планов период 2014 - 2020 г. спрямо настоящия. Това каза Томислав Дончев, министър по еврофондовете по време на конференция “България и многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2020 г.“. Форумът беше организиран от Института за икономическа политика и фондация “Ханс Зайдел“ България може да разчита на 17.1 млрд. лева безвъзмездна помощ, а заедно с националното съфинансиране средствата ще надхвърлят 20 млрд. лв. Това е с около 4.5 млрд. лева повече спрямо настоящия програмен период..За следващия планов период Европейският съюз планира да въведе два нови данъка - върху финансовите транзакции и осъвременен ДДС, каза Зинаида Златанова.Очакванията са двата нови данъка да осигурят половината от приходите в европейския бюджет, като в същото време ще се намалят вноските на страните членки с около една трета от сегашните, изтъкна Златанова.В рамките на дискусията Председателят на БТПП Цветан Симеонов подкрепи позицията на страната против идеята за нови данъци. Палатата не е съгласна с идеята за въвеждане на данък върху финансовите сделки и за допълнителен данък през ДДС. Тези идеи могат да обезкуражат заниманията с финансови сделки, а при капитализма това е един от най-важнитие инструменти за преливане на капитали от по-малко ефективни фирми във фирми и браншове с по-добри финансови резултати. По този начин макар, че България няма да бъде засегната особено заради относително малкото финансови сделки, не се оценява достатъчно отрицателния ефект който ще има върху конкурентоспособността на Европейския пазар.Изказваме съмнение дали е небходимо в условията на криза ЕС да планира 5 процента увеличение на своя бюджет и това се прави, когато всички институции по целия свят правят ограничения, събират се в по-малки бюджети и търсят начини за икономии и разтоварване на данъкоплатците - коментира Симеонов.В рамките на дискусията Цветан Симеонов напомни,че темата за многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2020 беше предмет на две анкетни проучвания проведени сред членовете на БТПП , които по рано бяха представени пред двете парламентарни комисии по бюджет и финанси и комисията во европейските въпроси. От анкетите е видно, че все още представителите на бизнеса не са на ясно с динамиката на извършваните промени в икономиката на страните от ЕвросъюзаСпоред констатациите в проучванията на БТПП, че само 12 процента от фирмите са удовлетворени от начина на управление на Еврофондовете, 40 процента от фирмите предлагат проектите да се управляват директно от Европейската комисия, 20 процента - искат да се изгради централизирано звено за управление на еврофондовете, 34 процента искат управлението на проектите да е по области и 20 процента биха подкрепили аутсорсването през банки или през неправителствени организации.

  Линк

 • БТПП: Трябва да се оцени и отрицателният ефект върху конкурентоспособността преди сериозно да се обсъжда приемането на два нови европейски данъка


   
  Близо два пъти повече ще са парите за пътища, магистрали и ВиК инфраструктура за следващия планов период 2014 – 2020 г. спрямо настоящия. Това каза Томислав Дончев, министър по еврофондовете по време на конференция “България и многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 – 2020 г.”. Форумът беше организиран от Института за икономическа политика и фондация “Ханс Зайдел”
  България може да разчита на 17.1 млрд. лева безвъзмездна помощ, а заедно с националното съфинансиране средствата ще надхвърлят 20 млрд. лв. Това е с около 4.5 млрд. лева повече спрямо настоящия програмен период..
  За следващия планов период Европейският съюз планира да въведе два нови данъка – върху финансовите транзакции и осъвременен ДДС, каза Зинаида Златанова.
  Очакванията са двата нови данъка да осигурят половината от приходите в европейския бюджет, като в същото време ще се намалят вноските на страните членки с около една трета от сегашните, изтъкна Златанова.
  В рамките на дискусията Председателят на БТПП Цветан Симеонов подкрепи позицията на страната против идеята за нови данъци. Палатата не е съгласна с идеята за въвеждане на данък върху финансовите сделки  и за допълнителен данък през ДДС. Тези идеи могат да обезкуражат заниманията с финансови сделки, а при капитализма това е един от най-важнитие инструменти за преливане на капитали от по-малко ефективни фирми във фирми и браншове с по-добри финансови резултати.
  По този начин макар, че България няма да бъде засегната особено заради относително малкото финансови сделки, не се оценява достатъчно отрицателния ефект който ще има върху конкурентоспособността на Европейския пазар.
  Изказваме съмнение дали е небходимо в условията на криза ЕС да планира 5 процента увеличение на своя бюджет и това се прави, когато всички институции по целия свят правят ограничения, събират се в по-малки бюджети и търсят начини за икономии и разтоварване на данъкоплатците – коментира Симеонов.

  Линк

Назад