Назад

БТПП : Трябва да падне търговската тайна за обществени поръчки


 • От БТПП предлагат да падне търговската тайна


   

  От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предлагат търговската тайна за обществени поръчки да падне. Според председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов сред нещата от особена важност за бизнеса са бъдещите промени в Закона за обществените поръчки и компютризирането на информация за поръчките. От БТПП искат ясни и точни критерии за класиранията по обществените поръчки, като те трябва да бъдат ясно посочени. Освен това от палатата настояват не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол, смята Симеонов.

  Линк

 • БТПП : Да падне търговската тайна за обществени поръчки


   

  Освен бяла книга на добрите фирми, да се създаде и "черен" списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание, предлага бизнесът

  Линк

 • Kомпютърна програма да класира кандидатите в обществените поръчки, а не комисии


   
  На срещата бяха дискутирани бъдещите промени в Закона за обществените поръчки и нуждата от ясни и точни критерии за класиранията на отделните кандидати, за да могат да подлежат на обществен контрол. На нея се спомена, че комисиите са некомпетентни и според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. „Необходимо е да има представители на браншовите организации - заяви Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. - Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нешата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.”
  Сред предложенията са и освен бяла книга на добрите фирми да се създададе и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, когато става дума за харчене на обществени пари. Освн това би било добре да бъдат изключени като показател за обща оценка срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата настоява да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички - ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.
  Ние от БТПП напомнят, че има много по-лесни начини за проверка, чрез стандартът ISO 9000. Той ще гарантира, че винаги ще има поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.
  Сред необходимите облекчения за бизнеса е отпадането на изискването за предоставяне на заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова в ЗОП трябва да се запише ясно и точно, че бизнесът трабва само декларира въпросния факт, а администрацията да го проверява. Така ще се намалят и таксите за обработка на документите.
  „Разглеждам днешната среща като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера -  каза Цветан Симеонов. - Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни трябва сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смъсъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше  да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.”
  БТПП Българска търговско-промишлена палата Закон за обществени поръчки ЗОП Новина търг Бизнес софтуер ИТ Инфраструктура

  Линк

 • БТПП: Без търговска тайна за обществени поръчки


   
  Бизнесът иска ясни и точни критерии за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол. Това заяви Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на форума “Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация “Прозрачност без граници“.
   
  Това е възможно с промени в Закона за обществените поръчки и компютъризиране на информацията за търговете.
   
  Участниците във форума са на мнение, че тръжните комисии са некомпетентни. Според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях.
   
  Необходимо е да има представители на браншовите организации, каза Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е “Трансперънси Интернешънъл”. Браншовите организации са на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно, отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение.
   
  Участниците предложиха още създаването на бяла книга на добрите фирми и “черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание.
   
  Като необходимо за бизнеса облекчения се спомена и продължаващите да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, пък администрацията да си проверява. Така ще получим и намаляване на таксите за обработка на документите.

  Линк

 • Да падне търговската тайна за обществените поръчки настоява БТПП


   
  На форума организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) - Цветан Симеонов поиска да падне търговската тайна при провеждането на обществените поръчки. "Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол." - коментира Симеонов
  По отношение на проблема с недостатъчната компетентност на комисиите БТПП предлага включване на представители на съответния бранш в тях, още участие на международните представители на неправителствени организации като Transparency International. Последното би могло да се окаже особено полезно с оглед необходимата прозрачност на процесите и евентуално публикуване на данни впоследствие на начислените неустойки на изпълнителите.
  Най-голямата работодателска организация предлага и въвеждането на бяла книга на добрите фирми, както и да се създаде „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. "Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение." - думи на Цветан Симеонов.
  БТПП припомня и че един от лесните начини за проверка е стандартът ISO 9000, което означава поне три оферти, като успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.
  За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да настоява, когато се харчат обществени средства, информацията по сделките да бъде публична, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.

  Линк

 • БТПП: Да падне търговската тайна за обществени поръчки


   
  Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), взе участие в форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници”
  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.
  Спомена се, че комисиите са некомпетентни, според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. Необходимо е да има представители на браншовите организации, категорично заяви Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.
  Освен бяла книга на добрите фирми да се създаде и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.
  Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца за 17 хил. евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.
  Ние от БТПП често напомняме, че има много по-лесни начини за проверка, както ние го правим – стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.
  Сред необходимите за бизнеса облекчения ще спомена и продължаващите да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, пък администрацията да си проверява. Така ще получим и намаляване на таксите за обработка на документите.
  Разглеждам днешната среща като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера, каза Цветан Симеонов. Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смисъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.

  Линк

 • БТПП иска ”бял” и ”черен” списък за коректност на фирмите


   
  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки.
  Това обяви шефът на палатата Цветан Симеонов, цитиран от агенция КРОСС. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол, добави той. 
  Според БТПП най-лесният начин за преодоляване некомпетентността на комисиите е включването на представители на съответния бранш в тях, заяви Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International, допълни той. Според него браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите, каза Симеонов. 
  Освен бяла книга на добрите фирми да се създаде и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички, каза шефът на БТПП.

  Линк

 • Искат да падне търговската тайна за обществени поръчки


   
  Да се създада черен списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание, настояват от БТПП
  Да падне търговската тайна за обществени поръчки призова Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП по време на форум Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България, организиран от Асоциация Прозрачност без граници.
  Палата продължава да настоява, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.
  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките, стана ясно по време на форума.
  Трябват ясни и точни критерии за класиранията по обществените поръчки.

  Линк

 • Трябва да падне търговската тайна за обществени поръчки


   
  Сред нещата от особена важност за представителите на бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютризирането на информацията за поръчките. Все по-често ще чувате, че Българската търговско-промишлена палата иска ясни и точни критерии за класиранията в конкурсите и търговете за обществени поръчки. Ние ще настояваме критериите, по които се определят победителите, да бъдат ясно посочени и не комисии, а безпристрастна компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.
  Твърди се, че в комисиите, които провеждат конкурсите и търговете за обществени поръчки, попадат некомпетентни хора. Според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е задължителното включване на представители на съответния бранш в тях. 
  Некоректните кандидати трябва да са в „черен списък“
  Необходимо е да има представители на браншовите организации. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International също да участват в комисиите. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкурентни компании, където е малко по-трудно, отколкото в държавните организации, да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали да видим публикувани данни, например на начислените неустойки на изпълнителите, които не са изпълнили коректно съответните договори. 
  Освен Бяла книга на добрите фирми необходимо е да бъде създаден и черен списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще е полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите, ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срокът за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или, ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение. 
  Международните стандарти са удобен начин за проверка
  Друг проблем е, когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър излиза на данъкоплатеца 17 хил. евро, при условие че може да се пътува и за 700 евро до тази държава. И това беше оферта на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени. Ние, от БТПП, често напомняме, че има много по-лесни начини за проверка, както ние го правим – стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.
  Сред необходимите за бизнеса облекчения ще спомена и продължаващата практика да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, пък администрацията да си проверява. Така ще получим и намаляване на таксите за обработка на документите за предстоящите конкурси за обществени поръчки.
  Информацията по сделките не бива да е закрита за обществен контрол
  Ако контролните органи си бяха на мястото, бизнесът нямаше да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.
  Пред участниците във форума „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от асоциация „Прозрачност без граници“.

  Линк

 • Софтуер да класира кандидатите в обществените поръчки, комисиите са некомпетентни


   
  Софтуерна програма да класира кандидатите в обществените поръчки, а не комисии. Това бяха изводите от форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“. Той бе организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ с участието на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  На срещата бяха дискутирани бъдещите промени в Закона за обществените поръчки и нуждата от ясни и точни критерии за класиранията на отделните кандидати, за да могат да подлежат на обществен контрол. На нея се спомена, че комисиите са некомпетентни и според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. 
  „Необходимо е да има представители на браншовите организации - заяви Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. - Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.”
  Сред предложенията са и освен бяла книга на добрите фирми да се създададе и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще е полезен, когато става дума за харчене на обществени пари. Освн това би било добре да бъдат изключени като показател за обща оценка срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател се научава, кога ще бъде осигурено финансирането. 
  Палатата настоява да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички - ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.
  От БТПП напомнят, че има много по-лесни начини за проверка чрез стандарта ISO 9000. Той ще гарантира, че винаги ще има поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.
  Сред необходимите облекчения за бизнеса е отпадането на изискването за предоставяне на заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова в ЗОП трябва да се запише ясно и точно, че бизнесът трабва само да декларира въпросния факт, а администрацията да го проверява. Така ще се намалят и таксите за обработка на документите.
  „Разглеждам днешната среща като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера - каза Цветан Симеонов. - Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни трябва сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смъсъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото, бизнесът нямаше да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.”

  Линк

 • Бизнесът поиска софтуер да оценява офертите при обществените поръчки


  Бизнесът иска ясни и точни критерии за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол. Това заяви Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на форума “Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация “Прозрачност без граници“.

  Това е възможно с промени в Закона за обществените поръчки и компютъризиране на информацията за търговете.

  Участниците във форума са на мнение, че тръжните комисии са некомпетентни. Според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях.

  Необходимо е да има представители на браншовите организации, каза Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е “Трансперънси Интернешънъл”. Браншовите организации са на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно, отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение.

  Участниците предложиха още създаването на бяла книга на добрите фирми и “черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание.

  Линк

 • Бизнесът поиска софтуер да оценява офертите при обществените поръчки


  Бизнесът иска ясни и точни критерии за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол. Това заяви Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на форума “Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация “Прозрачност без граници“.

  Това е възможно с промени в Закона за обществените поръчки и компютъризиране на информацията за търговете.

  Участниците във форума са на мнение, че тръжните комисии са некомпетентни. Според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях.

  Необходимо е да има представители на браншовите организации, каза Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е “Трансперънси Интернешънъл”. Браншовите организации са на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно, отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение.

  Участниците предложиха още създаването на бяла книга на добрите фирми и “черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание.

  Линк

 • БТПП: Да падне търговската тайна за обществени поръчки


  Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), взе участие в форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници”

  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.

  Спомена се, че комисиите са некомпетентни, според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. Необходимо е да има представители на браншовите организации, категорично заяви Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.

  Освен бяла книга на добрите фирми да се създаде и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.

  Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца за 17 хил. евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.

  Ние от БТПП често напомняме, че има много по-лесни начини за проверка, както ние го правим – стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.

  Сред необходимите за бизнеса облекчения ще спомена и продължаващите да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, пък администрацията да си проверява. Така ще получим и намаляване на таксите за обработка на документите.

  Разглеждам днешната среща като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера, каза Цветан Симеонов. Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смисъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше  да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.


  Линк

 • БТПП : Да падне търговската тайна за обществени поръчки


  Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, взе участие в форум на тема "Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България", организиран от Асоциация "Прозрачност без граници".

  „Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.
  Спомена се, че комисиите са некомпетентни, според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. Необходимо е да има представители на браншовите организации", категорично заяви Цветан Симеонов.

  Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно, отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите, каза още председателят на БТПП.

  Освен бяла книга на добрите фирми да се създаде и "черен" списък на
  кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането.

  Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.

  Друг проблем е, когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца за 17 хил. евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.

  От БТПП напомнят, че има много по-лесни начини за проверка - стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се
  проверяват цените.

  Линк

 • БТПП: Да падне търговската тайна за обществени поръчки


  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.

   Спомена се, че комисиите са некомпетентни, според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. Необходимо е да има представители на браншовите организации, категорично заяви Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.

   Освен бяла книга на добрите фирми да се създаде и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.

   Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца за 17 хил. евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.

   Ние от БТПП често напомняме, че има много по-лесни начини за проверка, както ние го правим – стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.

   Сред необходимите за бизнеса облекчения ще спомена и продължаващите да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, пък администрацията да си проверява. Така ще получим и намаляване на таксите за обработка на документите.

   Разглеждам днешната среща като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера, каза Цветан Симеонов. Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смисъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше  да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.

  Линк

 • Искат да падне търговската тайна за обществени поръчки


  Да падне търговската тайна за обществени поръчки призова Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП по време на форум "Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България", организиран от Асоциация "Прозрачност без граници".

  Палата продължава да настоява, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.

  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките, стана ясно по време на форума.

  Трябват ясни и точни критерии за класиранията по обществените поръчки.

  Не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол, смятат от промишлената палата.

  БТПП настоява също така за включването на представители на съответния бранш в комисиите.

  Необходимо е да има представители на браншовите организации, категорично заяви Цветан Симеонов.

  Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение.

  С оглед на прозрачността бихме желали да видим публикувани данни, например на начислените неустойки на изпълнителите, каза още Симеонов.

  Освен бяла книга на добрите фирми да се създаде и "черен" списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари.

  След като не можем да се справим с критериите и показателите, ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срокът за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането.

  БТПП винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички.

  По другите показатели нека се състезават фирмите или, ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение, препоръчват от там.

  Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна.

  Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше да търси други форми на контрол, заключиха участниците на форума.

  Линк

 • Да падне търговската тайна за обществени поръчки, искат от БТТП


  Особено важно за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки да залегне компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че Българската търговско-промишлена палата иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол. Това каза Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, на форум на тема "Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България", организиран от Асоциация "Прозрачност без граници".

  Спомена се, че комисиите са некомпетентни, според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. Предлага се освен “Бяла” книга на добрите фирми да се създададе и "черен" списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари.

  Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца за 17 хил евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.

  От БТПП често напомнят, че има много по-лесни начини за проверка - стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.

  Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше да търси други форми на контрол. За разкриването на търгоската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.

  Линк

 • БТПП иска ”бял” и ”черен” списък за коректност на фирмите


  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки.
  Това обяви шефът на палатата Цветан Симеонов, цитиран от агенция КРОСС. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол, добави той.

  Според БТПП най-лесният начин за преодоляване некомпетентността на комисиите е включването на представители на съответния бранш в тях, заяви Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International, допълни той. Според него браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите, каза Симеонов.

  Освен бяла книга на добрите фирми да се създаде и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички, каза шефът на БТПП.

  Линк

 • Трябва да падне търговската тайна за обществени поръчки


  Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, взе участие в форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация Прозрачност без граници.

  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.

  Спомена се, че комисиите са некомпетентни, според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. Необходимо е да има представители на браншовите организации, категорично заяви Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нешата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.

  Освен бяла книга на добрите фирми да се създададе и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.

  Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца за 17 хил евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.

  Ние от БТПП често напомняме, че има много по-лесни начини за проверка, както ние го правим – стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.

  Сред необходимите за бизнеса облекчения ще спомена и продължавщите да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, пък администрацията да си проверява. Така ще получим и намаляване на таксите за обработка на документите.

  Разглеждам днешната среща като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера, каза Цветан Симеонов. Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смъсъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше  да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.

  Линк

 • БТПП : Трябва да падне търговската тайна за обществени поръчки


  Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, взе участие в форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“.
  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.

  Линк

 • БТПП: Трябва да падне търговската тайна за обществени поръчки


  Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, взе участие в форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“.

   

  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.


  Спомена се, че комисиите са некомпетентни, според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. Необходимо е да има представители на браншовите организации, категорично заяви Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нешата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.

  Освен бяла книга на добрите фирми да се създададе и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.


  Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца за 17 хил евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.

  Ние от БТПП често напомняме, че има много по-лесни начини за проверка, както ние го правим – стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.


  Сред необходимите за бизнеса облекчения ще спомена и продължавщите да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, пък администрацията да си проверява. Така ще получим и намаляване на таксите за обработка на документите.

  Разглеждам днешната среща като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера, каза Цветан Симеонов. Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смъсъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше  да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.

   


  Линк

 • БТПП: Трябва да падне търговската тайна за обществени поръчки


  Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, взе участие в форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България“, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“.

  Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки. Критериите да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол.

  Спомена се, че комисиите са некомпетентни, според БТПП най-лесният начин за преодоляване на този проблем е включването на представители на съответния бранш в тях. Необходимо е да има представители на браншовите организации, категорично заяви Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нешата от общественото мнение. С оглед на прозрачността бихме желали видим публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.

  Освен бяла книга на добрите фирми да се създададе и „черен” списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, като например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател, с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.

  Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца за 17 хил евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.

  Ние от БТПП често напомняме, че има много по-лесни начини за проверка, както ние го правим – стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленото на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.

  Сред необходимите за бизнеса облекчения ще спомена и продължавщите да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, пък администрацията да си проверява. Така ще получим и намаляване на таксите за обработка на документите.

  Разглеждам днешната среща като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера, каза Цветан Симеонов. Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смъсъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки, БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки.

  Линк

Назад