Назад

Трайна тенденция на увеличение на делата отчете Арбитражният съд при БТПП


 • Арбитражните дела се увеличават


  Трайната тенденция за нарастване броят на арбитражните дела от последните години се е запазила и през 2011 година, съобщава БТПП. Според съществуващата информация 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП. Подобно е съотношението и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.
  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лева.

  Приключените през 2011 г. дела са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния срок са около 15%.
  2011 г. беше първата пълна година, през която се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.  Линк

 • Фирмите търсят все по-бързи решения при арбитражните дела


  22% ръст на международните дела през 2011 отчита Арбитражният съд към БТПП Ръст на арбитражните дела, водени през миналата година, в сравнение с 2010 г. отчетоха от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лв. Според доклада на съда нарастването е трайна тенденция от последните години. През 2011 г. са образувани...

  Линк

 • Фирмите търсят все по-бързи решения при арбитражните дела


  Ръст на арбитражните дела, водени през миналата година, в сравнение с 2010 г. отчетоха от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лв. Според доклада на съда нарастването е трайна тенденция от последните години. През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела.

  Значителен ръст бележи броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което показва, че фирмите търсят все по-бързи  решения на търговските спорове. Правилникът на Арбитражния съд при БТПП предоставя възможност в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници.

  Приключените през 2011 г. дела в по-голямата си част (около 51%) са решени в кратките срокове - между 6 и 9 месеца, а решените дела в 12-месечния  срок са около 15%, сочи докладът на институцията. 2011 г. е била и първата пълна година, през която се е работило с електронна програма -  все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица са ползвали възможността за дистанционен достъп до делата. Приоритет на съда ще бъде усъвършенстването на електронната програма.

  Линк

 • Арбитражният съд при БТТП отчете ръст в броя на арбитражните дела


  Колегиите на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата отчетоха, че през 2011-та се запазва трайната тенденция от последните години да нарастват арбитражните дела. Увеличението е със 78% в сравнение с 2010 г., което е положителен сигнал за търсене на бързина в решаване на търговските спорове. Страните използват възможността, която Правилникът на Арбитражния съд при Палатата предоставя, в рамките на около 2 месеца да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници. Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн лв. Резултатите сочат, че нараства доверието на правните субекти в България към арбитражното правораздаване, подчертават от БТТП.


  Линк

 • През 2011г. се запазва тенденцията да нарастват арбитражните дела в БТПП


  От Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата отчетоха, че през 2011-та се запазва трайната тенденция от последните години да...
  Линк

 • Повече дела решени в арбитражен съд


  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Това бе отчетено на годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 г. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която

  Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници. Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лева.
  Приключените през 2011 г.дела са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния срок са около 15%. 2011 г. беше първата пълна година, през която се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  Линк

 • И през 2011 г. има тенденция на увеличение на делата в Арбитражния съд при БТПП


  На 22 март се проведе годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи. Беше констатирано, че трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела е запазена и през 2011 година. Според съществуващата информация 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП.

  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лева. Приключените през 2011 г. дела са в по-голямата си част (около 51%) в най-кратките (6- и 9- месечни) срокове, а решените в 12-месечния срок са около 15%.

  2011 г. беше първата пълна година, през която се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  Линк

 • Нарастването на арбитражните дела продължава


  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела, като е отчетен ръст от 22% при международните и 2% при вътрешните в сравнение с 2010 г.
  Трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела се запазена и през 2011 година. Това беше констатирано на 22 март, когато се проведе годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи. Според съществуващата информация 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП.

  Линк

 • И през 2011 г. има тенденция на увеличение на делата в Арбитражния съд при БТПП


  На 22 март се проведе годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи. Беше констатирано, че трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела е запазена и през 2011 година. Според съществуващата информация 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП.

  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лева. Приключените през 2011 г. дела са в по-голямата си част (около 51%) в най-кратките (6- и 9- месечни) срокове, а решените в 12-месечния срок са около 15%.

  2011 г. беше първата пълна година, през която се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  Линк

 • Трайна тенденция на увеличение на делата и през 2011 г. отчете Арбитражният съд при БТПП


  На 22 март се проведе годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи.

  Беше констатирано, че трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела е запазена и през 2011 година. Според съществуващата информация 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП. Подобно е съотношението и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.

  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лева.

  Приключените през 2011 г.дела са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния срок са около 15%.

  2011 г. беше първата пълна година, през която се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  АС при БТПП играе водеща роля в утвърждаване и разпространяване на арбитража като правораздавателен способ в региона на Западните Балкани. По тази линия, за да сподели опита на АС при БТПП, през 2011 г. Председателят на Съда посети Косово , а по-късно и Главният секретар на Косовския арбитражен съд проведе едноседмично обучение в АС при БТПП.

  Резултатите, постигнати през 2011 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП. Ръководството на БТПП, Президиумът на АС и арбитрите заявиха твърдото си намерение за усъвършенстване работата на АС при БТПП и издигане на неговия авторитет.

  Линк

 • През 2011г. се запазва тенденцията да нарастват арбитражните дела в БТПП


  От Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата отчетоха, че през 2011-та се запазва трайната тенденция от последните години да нарастват арбитражните дела.

  Увеличението е със 78% в сравнение с 2010 г., което е положителен сигнал за търсене на бързина в решаване на търговските спорове. Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн лв.

  Страните използват възможността, която Правилникът на Арбитражния съд при Палатата предоставя, в рамките на около 2 месеца да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници, информира БНР.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн лв. Резултатите сочат, че нараства доверието на правните субекти в България към арбитражното правораздаване, подчертават от БТТП.

  Линк

 • Нарастването на арбитражните дела продължава


  Трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела се запазена и през 2011 година. Това беше констатирано на 22 март, когато се проведе годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи.

  Според съществуващата информация 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП. Подобно е съотношението и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.

  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и  82 млн. лева. Приключените през 2011 г. дела  са в по-голямата си част (около 51%) в най-кратките  /6- и 9- месечни/ срокове, а  решените в 12- месечния  срок са около 15%.

  2011 г. беше първата пълна година, през която се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  АС при БТПП играе водеща роля в утвърждаване и разпространяване на арбитража като правораздавателен способ в региона на Западните Балкани. По тази линия, за да сподели опита на АС при БТПП, през 2011 г. Председателят на Съда посети Косово , а по-късно и Главният секретар на Косовския арбитражен съд  проведе едноседмично обучение в АС при БТПП.

  Резултатите, постигнати през 2011 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП. Ръководството на БТПП, Президиумът на АС и арбитрите заявиха твърдото си намерение за усъвършенстване работата на АС при БТПП и издигане на неговия авторитет.

  Линк

 • Трайна тенденция на увеличение на делата и през 2011 г. отчете Арбитражният съд при БТПП


  Приключи годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи. Беше констатирано, че трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела е запазена и през 2011 година. Според съществуващата информация  15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП. Подобно е съотношението  и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.

  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и  в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение  срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и  82 млн. лева. Приключените през 2011 г.дела  са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките  /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния  срок са около 15%.

  2011 г. беше първата пълна година, през която  се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  АС при БТПП играе водеща роля  в утвърждаване и разпространяване  на арбитража като правораздавателен способ в региона на Западните Балкани. По тази линия,  за да сподели опита  на АС при БТПП,  през 2011 г. Председателят на Съда посети Косово , а по-късно и Главният секретар на Косовския арбитражен съд  проведе едноседмично обучение в АС при БТПП.

  Резултатите, постигнати през 2011 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина  към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП. Ръководството на БТПП, Президиумът на АС  и арбитрите заявиха твърдото си намерение за усъвършенстване  работата на АС при БТПП и издигане на неговия авторитет.  Линк

 • 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела са образувани през 2011


  София /КРОСС/ Трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела е запазена и през 2011 година. Според съществуващата информация, 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Вчера се проведе годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи.

  Според доклад, подобно е съотношението  и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.

  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и  в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение  срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и  82 млн. лева.

  Приключените през 2011 г. дела  са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките  /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния  срок са около 15%.

  2011 г. беше първата пълна година, през която  се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  АС при БТПП играе водеща роля  в утвърждаване и разпространяване  на арбитража като правораздавателен способ в региона на Западните Балкани. По тази линия,  за да сподели опита  на АС при БТПП,  през 2011 г. Председателят на Съда посети Косово , а по-късно и Главният секретар на Косовския арбитражен съд  проведе едноседмично обучение в АС при БТПП.

  Резултатите, постигнати през 2011 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина  към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП. Ръководството на БТПП, Президиумът на АС  и арбитрите заявиха твърдото си намерение за усъвършенстване  работата на АС при БТПП и издигане на неговия авторитет.

  Линк

 • Все повече фирми се доверяват на Арбитражния съд при БТПП


  Трайната тенденция през последните години за нарастване на броя на арбитражните дела е запазена и през 2011 година. Според съществуващата информация 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

  Това стана ясно по време на годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри водещи български юристи.

  Подобно е съотношението и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите. През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година.

  Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца, страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лева. Приключените през 2011 г.дела са в по-голямата си част (около 51%) в най-кратките (6- и 9- месечни) срокове, а решените в 12- месечния срок са около 15%, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

  2011 г. беше първата пълна година, през която се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  АС при БТПП играе водеща роля в утвърждаване и разпространяване на арбитража като правораздавателен способ в региона на Западните Балкани. По тази линия, за да сподели опита на АС при БТПП, през 2011 г. председателят на съда посети Косово, а по-късно и главният секретар на Косовския арбитражен съд проведе едноседмично обучение в АС при БТПП. Резултатите, постигнати през 2011 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП.

  Ръководството на БТПП, Президиумът на АС и арбитрите заявиха твърдото си намерение за усъвършенстване на работата на АС при БТПП и издигане на неговия авторитет.

  Чрез извънсъдебния способ за решаване на фирмени спорове се спестява време и средства. Не само в условия на криза, това е подходящ и изгоден метод особено за дребния бизнес.


  Линк

 • Нарастват делата в Арбитражният съд при БТПП


  При годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година бе констатирано, че трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела е запазена и през 2011 година. Според съществуващата информация  15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП. Подобно е съотношението  и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.

  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и  в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение  срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и  82 млн. лева.

  Приключените през 2011 г. дела  са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките  /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния  срок са около 15%.

  2011 г. беше първата пълна година, през която  се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  АС при БТПП играе водеща роля  в утвърждаване и разпространяване  на арбитража като правораздавателен способ в региона на Западните Балкани. По тази линия,  за да сподели опита  на АС при БТПП,  през 2011 г. Председателят на Съда посети Косово , а по-късно и Главният секретар на Косовския арбитражен съд  проведе едноседмично обучение в АС при БТПП.

  Резултатите, постигнати през 2011 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина  към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП. Ръководството на БТПП, Президиумът на АС  и арбитрите заявиха твърдото си намерение за усъвършенстване  работата на АС при БТПП и издигане на неговия авторитет.

  Линк

 • Трайна тенденция на увеличение на делата отчете Арбитражният съд при БТПП


  На 22 март се проведе годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП) за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи.

  Беше констатирано, че трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела е запазена и през 2011 година. Според съществуващата информация 15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП. Подобно е съотношението и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.

  През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение срещу неизправните длъжници.

  Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и 82 млн. лева.

  Приключените през 2011 година дела са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния срок са около 15%.

  2011 г. беше първата пълна година, през която се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

  АС при БТПП играе водеща роля в утвърждаване и разпространяване на арбитража като правораздавателен способ в региона на Западните Балкани. По тази линия,за да сподели опита на АС при БТПП, през 2011 г. Председателят на Съда посети Косово , а по-късно и Главният секретар на Косовския арбитражен съд проведе едноседмично обучение в АС при БТПП.

  Резултатите, постигнати през 2011 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП. Ръководството на БТПП, Президиумът на АС и арбитрите заявиха твърдото си намерение за усъвършенстване работата на АС при БТПП и издигане на неговия авторитет.

  Линк

Назад