Назад

През 2011 търговията между Хонконг и България показва обещаваща тенденция


 • Търговията между Хонконг и България - обещаваща тенденция


   
  От 2009 г. насам стокообменът между България и Хонконг бележи растеж, а износът от нашата страна нараства със средно 66%. През 11-те месеца на 2011 г. търговският стокообмен възлиза на 120 млн.щ.д. Това стана ясно на семинар в София на Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел и Хонконгският съвет за търговско развитие.
  Директорът на Хонконгският съвет за търговско развитие г-н Уинг Шам съобщи, че търговията между Хонконг и България е показала обещаваща тенденция през 2011 г. Миналата година търговският оборот е нараснал с 19% до 113 млн.щ.д. Износът от България за Хонконг надвишава този от Хонконг за България от 2010 г. Основни продуктови групи, обект на търговия са телекомуникационно оборудване и части, както и електрически елементи.
  Семинарът бе открит от зам.представителя на Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел г-жа Хини Лам. Тя акцентира, че уникалният принцип „една държава, две системи” работи добре от 1997 г. Тази година Хонконг ще отпразнува своята 15-та годишнина като Специален административен район на Китайската Народна Република. Той се ползва с висока степен на автономност и свободи, както и свободна търговия, свободен поток на капитали, информация и конвертируема валута.
  Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации в Българската търговско-промишлена палата приветства участниците в семинара – повече от 120 представители на българския бизнес. Според нея в момент на криза българските фирми търсят силни и стабилни партньори. Такива намират в лицето на фирми от Хонконг.
  В семинара взе участие Боряна Минчева, директор международно сътрудничество в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предсприятия. Тя напомни, че много чуждестранни компании използват Хонконг като трамплин за разширяване на бизнеса си към Азия. Чуждестранните фирми, които работят там могат да се конкурират с местните компании на равни начала и да се възползват от Споразумението за икономическо партньорство между Хонконг и континентален Китай при еднакви условия.
  Зам.представителят на Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел г-жа Лам подчерта, че освен търговията с вино пред българските компании има добри бизнес възможности в шест икономически сектори, които се подкрепят активно, а именно тестване и сертификация, медицински услуги, иновации и технологии, културни и творчески индустрии, екоиндустрия и образование.
  Участниците в семинара бяха поканени да участват и да посетят търговските панаири, организирани в Хонконг. Бяха представени две български компании, взели участие в подобни събития през 2011 г. Представители на две български компании, осъществили бизнес с Хонконг споделиха своя опит. Общото впечатление на българските участници е отлична организация на събитията, огромни мащаби, силен интерес от страна на местните партньори.

  Линк

 • През 2011 търговията между Хонконг и България показва обещаваща тенденция


   
  Повече от 120 представители на българския бизнес търсят силни и стабилни партньори в лицето на фирми от Хонконг.
  На 20 март 2012 г. Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел и Хонконгският съвет за търговско развитие организираха семинар в София. Целта бе да се насърчат повече български компании да проучат бизнес потенциала в района и да се възползват от възможностите за успешен бизнес в региона.
  Семинарът бе открит от зам.представителя на Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел г-жа Хини Лам. Тя акцентира, че уникалният принцип „една държава, две системи” работи добре от 1997 г. Тази година Хонконг ще отпразнува своята 15-та годишнина като Специален административен район на Китайската Народна Република. Той се ползва с висока степен на автономност и свободи, както и свободна търговия, свободен поток на капитали, информация и конвертируема валута.
  Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации в Българската търговско-промишлена палата приветства участниците в семинара – повече от 120 представители на българския бизнес. Според нея в момент на криза българските фирми търсят силни и стабилни партньори. Такива намират в лицето на фирми от Хонконг. От 2009 г. насам стокообменът между България и Хонконг бележи растеж, а износът от нашата страна нараства със средно 66%. През 11-те месеца на 2011 г. търговският стокообмен възлиза на 120 млн.щ.д.
  В семинара взе участие Боряна Минчева, директор международно сътрудничество в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предсприятия. Тя напомни, че много чуждестранни компании използват Хонконг като трамплин за разширяване на бизнеса си към Азия. Чуждестранните фирми, които работят там могат да се конкурират с местните компании на равни начала и да се възползват от Споразумението за икономическо партньорство между Хонконг и континентален Китай при еднакви условия.
  Зам. представителят на Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел г-жа Лам подчерта, че освен търговията с вино пред българските компании има добри бизнес възможности в шест икономически сектори, които се подкрепят активно, а именно тестване и сертификация, медицински услуги, иновации и технологии, културни и творчески индустрии, екоиндустрия и образование.
  Директорът на Хонконгският съвет за търговско развитие г-н Уинг Шам съобщи, че търговията между Хонконг и България е показала обещаваща тенденция през 2011 г. Миналата година търговският оборот е нараснал с 19% до 113 млн.щ.д. Износът от България за Хонконг надвишава този от Хонконг за България от 2010 г. Основни продуктови групи, обект на търговия са телекомуникационно оборудване и части, както и електрически елементи.
  Участниците в семинара бяха поканени да участват и да посетят търговските панаири, организирани в Хонконг. Бяха представени две български компании, взели участие в подобни събития през 2011 г. Представители на две български компании, осъществили бизнес с Хонконг споделиха своя опит. Общото впечатление на българските участници е отлична организация на събитията, огромни мащаби, силен интерес от страна на местните партньори, динамика в престоя и полезност на посещението. 

  Линк

 • През 2011 търговията между Хонконг и България показва обещаваща тенденция


   
  На 20 март 2012 г. Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел и Хонконгският съвет за търговско развитие организираха семинар в София. Целта бе да се насърчат повече български компании да проучат бизнес потенциала в района и да се възползват от възможностите за успешен бизнес в региона.
   Семинарът бе открит от зам.представителя на Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел г-жа Хини Лам. Тя акцентира, че уникалният принцип „една държава, две системи” работи добре от 1997 г. Тази година Хонконг ще отпразнува своята 15-та годишнина като Специален административен район на Китайската Народна Република. Той се ползва с висока степен на автономност и свободи, както и свободна търговия, свободен поток на капитали, информация и конвертируема валута.
   Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации в Българската търговско-промишлена палата приветства участниците в семинара – повече от 120 представители на българския бизнес. Според нея в момент на криза българските фирми търсят силни и стабилни партньори. Такива намират в лицето на фирми от Хонконг. От 2009 г. насам стокообменът между България и Хонконг бележи растеж, а износът от нашата страна нараства със средно 66%. През 11-те месеца на 2011 г. търговският стокообмен възлиза на 120 млн.щ.д.
  В семинара взе участие Боряна Минчева, директор международно сътрудничество в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предсприятия. Тя напомни, че много чуждестранни компании използват Хонконг като трамплин за разширяване на бизнеса си към Азия. Чуждестранните фирми, които работят там могат да се конкурират с местните компании на равни начала и да се възползват от Споразумението за икономическо партньорство между Хонконг и континентален Китай при еднакви условия.
   Зам.представителят на Търговско-икономическото представителство на Хонконг в Брюксел г-жа Лам подчерта, че освен търговията с вино пред българските компании има добри бизнес възможности в шест икономически сектори, които се подкрепят активно, а именно тестване и сертификация, медицински услуги, иновации и технологии, културни и творчески индустрии, екоиндустрия и образование.
   Директорът на Хонконгският съвет за търговско развитие г-н Уинг Шам съобщи, че търговията между Хонконг и България е показала обещаваща тенденция през 2011 г. Миналата година търговският оборот е нараснал с 19% до 113 млн.щ.д. Износът от България за Хонконг надвишава този от Хонконг за България от 2010 г. Основни продуктови групи, обект на търговия са телекомуникационно оборудване и части, както и електрически елементи.
   Участниците в семинара бяха поканени да участват и да посетят търговските панаири, организирани в Хонконг. Бяха представени две български компании, взели участие в подобни събития през 2011 г. Представители на две български компании, осъществили бизнес с Хонконг споделиха своя опит. Общото впечатление на българските участници е отлична организация на събитията, огромни мащаби, силен интерес от страна на местните партньори, динамика в престоя и полезност на посещението.

  Линк

Назад