Назад

Сигнал за 7 незаконни пунктове в 5 общини, внасят до контролните органи, двете браншови организации на рециклиращата индустрия


 • Сигнал за 7 незаконни пунктове в 5 общини, внасят до контролните органи, двете браншови организации на рециклиращата индустрия


   
  Само за месец 452 лицензирани площадки бяха закрити заради липсата на Общ устройствен план (ОУП) в съответните общини
  1 месец след като бяха затворени (след 15.02), 452 площадки, притежаващи лиценз за дейността си, но неотговарящи на изискването на ЗИД на ЗУО за наличие на Общ устройствен план в съответната община, 7 площадки, напълно незаконни, без лиценз или разрешително, продължават да работят. Единият случай е фрапиращ – става въпрос за 2 площадки в жилищни зони (Ботевград), без лиценз в центъра на града, където са съсредоточени всички административни контролни органи. Другият сигнал е за площадка (Хасково), която работи без лиценз и без да спазва, каквито и да е минимални технически изисквания с издадени няколко акта и предписания за спиране. Площадката се намира на около 20-30 дка земеделска земя, на изхода на Хасково, с нахвърляни, основно, излезли от употреба МПС-та и старо желязо. Изкупуването става от младеж, който няма обособено работно място, касов апарат, регистрационна книга или видеонаблюдение, каквито са изискванията по закон. За разлика от тези фирми, легално работещите се контролират и проверяват почти ежедневно от институциите по места.
  „Категорично, не сме съгласни с този двойствен подход при упражняване на контрола и за това протестирахме през миналата седмица и ще продължим, тъй като в сега действащото законодателство, както и в новия закон за управление на отпадъците, няма нито един текст, който да е насочен срещу незаконните пунктове”, заяви Петър Кичашки, член на УС на АРИ. Точно обратното в закона се въвеждат редица ограничителни административни мерки и изисквания към легалните фирми, както и блокиране на огромен финансов ресурс, под формата на банкови гаранции, които ще бъдат усвоявани по неясен начин. Двете браншови организации са категорични, че с новия закон за управление на отпадъците ще бъдат унищожени легално работещите фирми в сектора за събиране и рециклиране на отпадъци, а тези, които нарушават закона ще продължат да работят.
  „За тях разпоредбите в закона не важат, нито пък се притесняват от санкции и последици, не плащат данъци, не правят никакви инвестиции, нямат наети работници, нямат кредити”, коментира още Петър Кичашки.
  Двете браншови организации, подаващи сигнала, посочват, че решенията на проблемите в бранша трябва да се търсят в сътрудничество между държавата и бизнеса, отчитайки реалните инвестиции и дейността на фирмите до момента, каквато е добрата европейска и световна практика. Предложенията на бизнеса, обаче бяха категорично отхвърлени от МОСВ в Народното събрание, с аргумента, че „са прекалено новаторски, изпреварващи развитието в България”. Сигналът за незаконните пунктове, търгуващи с метални отпадъци е внесен в РИОСВ по места/ МОСВ, МВР, МИЕТ и до общинските кметове. Копие е входирано и до Народното събрание, където в момента се обсъжда на второ четене новият закон за управление на отпадъците.
  Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ) и Българска асоциация по рециклиране (БАР), представляват общо около 600 големи, малки и средни фирми от рециклиращата промишленост, които са инвестирали през последните 15 години над 1,136 млрд. лева в технологии, машини, изграждане на площадки, закупуване на специализирани автомобили и кранове, обучение на служители.
  Асоциация на рециклиращата индустрия (предишно наименование: Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране) беше учредена на 10 юни 2011 г., в Пловдив.
  Българска асоциация по рециклиране (БАР) е създадена през 1998 година. Член е на най-голямата в света организация по рециклиране - Bureau of International Recycling /BIR/, Българска стопанска камара /БСК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/. От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в
  Брюксел. Членуващите в БАР 97 фирми, покриват целият спектър (малки, средни, големи) по големина и територия в сферата на управлението на отпадъците.

  Линк

Назад