Назад

М. Неделчева: Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист


 • ЖЕНАТА-ПРЕДПРИЕМАЧ Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ


   
  Насърчаването на жените-предприемачи бе във фокуса на вниманието по време на националната кръгла маса - "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", която се проведе в петък. Форумът имаше за цел да докаже, че жената-предприемач е гаранция за успех.
  Той бе организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата. В рамките на форума евродепутатът д-р Антония Първанова е акцентирала на гарантираното развитие на нежния пол в предприемачеството на пазара и труда. “При разглеждането на новия програмен период на структурните фондове - 2014 – 2020 г. единодушно бе подкрепено предложението ми да има място за проекти, пригодени за потребностите на жените, желаещи да започнат собствен бизнес”, е посочила тя, съобщиха от екипа й. 
  Д-р Първанова, заместник председатаел на Алианса на либералите и демократите за Европа  и координатор на АЛДЕ за Комисията за правата на жените и равенството между половете, е разкрила възможност, за която се знае малко в България. Това е Европейският механизъм за микрофинансиране, чрез който се предоставят директно заеми до 25 хиляди евро на малки предприятия с персонал до 10 човека. Друг аспект е използване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз срещу изолацията на жените на трудовия пазар.
  Целта на форума е била да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство за равенство между половете, спазване на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, иницииран от жените в условията на икономическа криза. 

  Линк

 • Евродепутатът Мария Неделчева: Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист


   
  Това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки
   
  В София се състоя национална кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда”, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Във форума взеха участие и Националният омбудсман Константин Пенчев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, Иван Нейков - председател на Балкански институт по труда и социалната политика, представители на неправителствения сектор, популярни жени в областта на предприемачеството и т.н.
  Дискусията се състоя от два дискусионни панела. Като акцент в първия се откроиха въпросите, свързани с eвропейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият бе фокусиран върху темата за политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Водещи презентации направиха евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), която бе главен лектор на втория панел на тема "Ролята на ЕП за включването на жените на пазара на труда" и евродепутатът Антония Първанова (АЛДЕ).
  Мария Неделчева акцентира на борбата със стереотипите като основа на борбата с неравенството между половете. Според нея от най-ранна детска възраст децата трябва да бъдат запознавани с основните принципи на Европейския съюз, а именно принципът за равнопоставеност между половете, известен още от 1957 година. "Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист, тъй като тя може да бъде и двете, ако й се предоставят подходящите условия за това", категорична бе М. Неделчева.
   
  На следващ ред тя привлече вниманието към предложението за въвеждане на квоти за увеличаване броя на жените в управителните съвети на компаниите и в политическите органи. "Това е въпрос, който среща сериозна съпротива както в Европейски парламент, така и в моята парламентарна група ЕНП. На бизнеса не трябва да се налагат задължения, преди те да са въведени ефективно в институциите”.
   
  В презентацията М. Неделчева изнесе данни, според които близо 60% от завършилите университет в ЕС са жени, но те съставляват по-малко от 33% от учените и инженерите в Европа. Влиянието на родителството върху участието на пазара на труда все още се различава много за жените и мъжете - едва 65.6% от жените с деца под 12-годишна възраст работят, за разлика от 90.3% от мъжете. В същия момент жените работят на непълен работен ден повече, отколкото мъжете (75% от работещите на непълен работен ден са жени). Друг представен любопитен факт е, че
  жените представляват почти 80% от общата работна сила в секторите на здравеопазването, образованието и социалните дейности.
   
  Не на последно място г-жа Неделчева отдаде значимост на въпроса, свързан с насилието над жените в Европа. "7 жени умират всеки ден в резултат на домашно насилие, а между 20 - 25% от жените са претърпели физическо насилие поне веднъж през живота си".
  В борбата с неравенството между половете ЕС ще предприеме редица мерки, сред които М.Неделчева изтъкна защитата на жените и децата чрез предстоящия пакет от законодателни и практически мерки за правата на жертвите, продължаване на политиката за равенство между половете с фокус върху предоставянето на повече права на жените, повишаване на осведомеността и събиране и анализ на статистически данни за насилието срещу жените, както и продължаване на финансовата подкрепа чрез програмата Дафне.
  "Законодателство за справяне с неравенството между половете вече съществува, текстовете ги има, така че това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки", заяви в заключение българският евродепутат.
   
  В контекста на дискусията бяха представени статистически данни от социологическа агенция Сова Харис, изведени при анкетирането на 1163 души в периода 17-29 февруари. На въпрос за доверието към жените и мъжете предприемачи,собственици на фирми, 26.1% от интервюираните посочват мъжете срещу 10.3% за жените. 35.9% от запитаните смятат, че мъжете получават по-високо заплащане, отколкото жените за една и съща позиция, докато само 2.5% смятат, че жените получават по-високо заплащане. На въпроса "Смятате ли, че при започването на собствен бизнес една жена в България...", 55.8% продължават с "има равен старт, както и един мъж", 23.6% смятат, че "среща спънки поради факта, че е жена", 19.2% отговарят със "среща повече административни трудности, отколкото един мъж", а 16.9% са на мнение, че "не получава разбиране и подкрепа от близки и приятели".

  Линк

 • М. Неделчева: Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист


   
  Това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки
   
  В София се състоя национална кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда”, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Във форума взеха участие и Националният омбудсман Константин Пенчев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, Иван Нейков - председател на Балкански институт по труда и социалната политика, представители на неправителствения сектор, популярни жени в областта на предприемачеството и т.н.
  Дискусията се състоя от два дискусионни панела. Като акцент в първия се откроиха въпросите, свързани с eвропейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият бе фокусиран върху темата за политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Водещи презентации направиха евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), която бе главен лектор на втория панел на тема "Ролята на ЕП за включването на жените на пазара на труда" и евродепутатът Антония Първанова (АЛДЕ).
  Мария Неделчева акцентира на борбата със стереотипите като основа на борбата с неравенството между половете. Според нея от най-ранна детска възраст децата трябва да бъдат запознавани с основните принципи на Европейския съюз, а именно принципът за равнопоставеност между половете, известен още от 1957 година. "Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист, тъй като тя може да бъде и двете, ако й се предоставят подходящите условия за това", категорична бе М. Неделчева.
   
  На следващ ред тя привлече вниманието към предложението за въвеждане на квоти за увеличаване броя на жените в управителните съвети на компаниите и в политическите органи. "Това е въпрос, който среща сериозна съпротива както в Европейски парламент, така и в моята парламентарна група ЕНП. На бизнеса не трябва да се налагат задължения, преди те да са въведени ефективно в институциите”.
   
  В презентацията М. Неделчева изнесе данни, според които близо 60% от завършилите университет в ЕС са жени, но те съставляват по-малко от 33% от учените и инженерите в Европа. Влиянието на родителството върху участието на пазара на труда все още се различава много за жените и мъжете - едва 65.6% от жените с деца под 12-годишна възраст работят, за разлика от 90.3% от мъжете. В същия момент жените работят на непълен работен ден повече, отколкото мъжете (75% от работещите на непълен работен ден са жени). Друг представен любопитен факт е, че
  жените представляват почти 80% от общата работна сила в секторите на здравеопазването, образованието и социалните дейности.
   
  Не на последно място г-жа Неделчева отдаде значимост на въпроса, свързан с насилието над жените в Европа. "7 жени умират всеки ден в резултат на домашно насилие, а между 20 - 25% от жените са претърпели физическо насилие поне веднъж през живота си".
  В борбата с неравенството между половете ЕС ще предприеме редица мерки, сред които М.Неделчева изтъкна защитата на жените и децата чрез предстоящия пакет от законодателни и практически мерки за правата на жертвите, продължаване на политиката за равенство между половете с фокус върху предоставянето на повече права на жените, повишаване на осведомеността и събиране и анализ на статистически данни за насилието срещу жените, както и продължаване на финансовата подкрепа чрез програмата Дафне.
  "Законодателство за справяне с неравенството между половете вече съществува, текстовете ги има, така че това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки", заяви в заключение българският евродепутат.
   
  В контекста на дискусията бяха представени статистически данни от социологическа агенция Сова Харис, изведени при анкетирането на 1163 души в периода 17-29 февруари. На въпрос за доверието към жените и мъжете предприемачи,собственици на фирми, 26.1% от интервюираните посочват мъжете срещу 10.3% за жените. 35.9% от запитаните смятат, че мъжете получават по-високо заплащане, отколкото жените за една и съща позиция, докато само 2.5% смятат, че жените получават по-високо заплащане. На въпроса "Смятате ли, че при започването на собствен бизнес една жена в България...", 55.8% продължават с "има равен старт, както и един мъж", 23.6% смятат, че "среща спънки поради факта, че е жена", 19.2% отговарят със "среща повече административни трудности, отколкото един мъж", а 16.9% са на мнение, че "не получава разбиране и подкрепа от близки и приятели".

  Линк

 • Заплатата на жените с 25% по-ниска от мъжете


   
  В България жените получават значително по-малко пари от мъжете, като разликата в заплащането непрекъснато расте.
  Това заяви днес на кръгла маса на тема "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", Виолета Станинич - ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България, цитиран от БТА. 
  През 2010 г. по данни на НСИ мъжете са получили средно 8614 лв. годишна заплата срещу 6953 лв. за жените, като разликата е 1661 лв., съобщи Станинич. По думите й дори в хуманното здравеопазване и социалната работа, където се предполага, че жените доминират, разликата в заплащането между половете е 3370 лв. или 31.7 процента. Дори в сферата на държавното управление жените получават 1495 лв. по-малко от мъжете. 
  По-мрачната новина според Станинич, е, че в условията на пазарна икономика, конкуренция и криза това съотношение е трайно високо, а пропастта не се затваря. Притеснителното е, че у нас в последните години разликата се увеличава, като през 2008 година тя е била 1277 лв., през 2009 - 1541 лв., за да стигне 1661 лв. през 2010 г., добави Станинич. 
  Дискриминацията между половете се усеща най-силно при възрастовата група между 35 и 44 години, при която жените получават средно над 21 процента по-малко от мъжете. Причините за това са, че жените носят семейната тежест, излизат в ниско платени или неплатени отпуски по майчинство , заети са на непълен работен ден и много често те не са началниците, а изпълнители, посочиха от Информационното бюро на ЕП у нас. Подобна е и тенденцията в Португалия, Франция, Латвия, Румъния. 
  Кръглата маса е организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България, съвместно с Българската търговско-промишлена палата и списание "Мениджър". Сред присъстващите са националният омбудсман Константин Пенчев, посланиците на Великобритания, Дания, Норвегия, както и евродепутатите Антония Първанова и Мария Неделчева.

  Линк

 • В България жените получават значително по-малко пари от мъжете


   
  В България жените получават значително по-малко пари от мъжете, като разликата в заплащането непрекъснато расте.
  Това заяви днес на кръгла маса на тема „Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда“, Виолета Станинич – ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България.
  През 2010 г. по данни на НСИ мъжете са получили средно 8614 лв. годишна заплата срещу 6953 лв. за жените, като разликата е 1661 лв., съобщи Станинич.  По думите й дори в хуманното здравеопазване и социалната работа, където се предполага, че жените доминират, разликата в заплащането между половете е 3370 лв. или 31.7 процента.
  Дори в сферата на държавното управление жените получават 1495 лв. по-малко от мъжете. По-мрачната новина според Станинич, е, че в условията на пазарна икономика, конкуренция и криза това съотношение е трайно високо, а пропастта  не се затваря.
  Притеснителното е, че у нас в последните години разликата се увеличава,  като през 2008 година тя е била 1277 лв., през 2009 – 1541 лв., за да стигне 1661 лв. през 2010 г., добави Станинич.
  Дискриминацията между половете се усеща най-силно при възрастовата група между 35 и 44 години, при която жените получават средно над  21 процента по-малко от мъжете. Причините за това са, че жените носят семейната тежест, излизат в ниско платени или неплатени отпуски по майчинство , заети са на непълен работен ден и много често те не са началниците, а изпълнители, посочиха от Информационното бюро на ЕП у нас.
  Подобна е и тенденцията в Португалия, Франция, Латвия, Румъния. Кръглата маса е организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България, съвместно с Българската търговско-промишлена палата и списание „Мениджър“. Сред
  присъстващите са националният омбудсман Константин Пенчев, посланиците на Великобритания, Дания, Норвегия, както и евродепутатите Антония Първанова и Мария Неделчева.

  Линк

 • Неделчева: Време е да се сложи край на дилемата за жената


   
  В София се състоя национална кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Във форума взеха участие и Националният омбудсман Константин Пенчев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, Иван Нейков - председател на Балкански институт по труда и социалната политика, представители на неправителствения сектор, популярни жени в областта на предприемачеството и т.н.
  Дискусията се състоя от два дискусионни панела. Като акцент в първия се откроиха въпросите, свързани с eвропейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият бе фокусиран върху темата за политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Водещи презентации направиха евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), която бе главен лектор на втория панел на тема "Ролята на ЕП за включването на жените на пазара на труда" и евродепутатът Антония Първанова (АЛДЕ).
  Мария Неделчева акцентира на борбата със стереотипите като основа на борбата с неравенството между половете. Според нея от най-ранна детска възраст децата трябва да бъдат запознавани с основните принципи на Европейския съюз, а именно принципът за равнопоставеност между половете, известен още от 1957 година. "Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист, тъй като тя може да бъде и двете, ако й се предоставят подходящите условия за това", категорична бе М. Неделчева.
  На следващ ред тя привлече вниманието към предложението за въвеждане на квоти за увеличаване броя на жените в управителните съвети на компаниите и в политическите органи. "Това е въпрос, който среща сериозна съпротива както в Европейски парламент, така и в моята парламентарна група ЕНП. На бизнеса не трябва да се налагат задължения, преди те да са въведени ефективно в институциите".
  В презентацията М. Неделчева изнесе данни, според които близо 60% от завършилите университет в ЕС са жени, но те съставляват по-малко от 33% от учените и инженерите в Европа. Влиянието на родителството върху участието на пазара на труда все още се различава много за жените и мъжете - едва 65.6% от жените с деца под 12-годишна възраст работят, за разлика от 90.3% от мъжете. В същия момент жените работят на непълен работен ден повече, отколкото мъжете (75% от работещите на непълен работен ден са жени). Друг представен любопитен факт е, че 
  жените представляват почти 80% от общата работна сила в секторите на здравеопазването, образованието и социалните дейности.
  Не на последно място г-жа Неделчева отдаде значимост на въпроса, свързан с насилието над жените в Европа. "7 жени умират всеки ден в резултат на домашно насилие, а между 20 - 25% от жените са претърпели физическо насилие поне веднъж през живота си".
  В борбата с неравенството между половете ЕС ще предприеме редица мерки, сред които М.Неделчева изтъкна защитата на жените и децата чрез предстоящия пакет от законодателни и практически мерки за правата на жертвите, продължаване на политиката за равенство между половете с фокус върху предоставянето на повече права на жените, повишаване на осведомеността и събиране и анализ на статистически данни за насилието срещу жените, както и продължаване на финансовата подкрепа чрез програмата Дафне. 
  "Законодателство за справяне с неравенството между половете вече съществува, текстовете ги има, така че това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки", заяви в заключение българският евродепутат.

  Линк

 • М. Неделчева: Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист


   
  В София се състоя национална кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Във форума взеха участие и Националният омбудсман Константин Пенчев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, Иван Нейков - председател на Балкански институт по труда и социалната политика, представители на неправителствения сектор, популярни жени в областта на предприемачеството и т.н.
  Дискусията се състоя от два дискусионни панела. Като акцент в първия се откроиха въпросите, свързани с eвропейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият бе фокусиран върху темата за политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Водещи презентации направиха евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), която бе главен лектор на втория панел на тема "Ролята на ЕП за включването на жените на пазара на труда" и евродепутатът Антония Първанова (АЛДЕ).
  Мария Неделчева акцентира на борбата със стереотипите като основа на борбата с неравенството между половете. Според нея от най-ранна детска възраст децата трябва да бъдат запознавани с основните принципи на Европейския съюз, а именно принципът за равнопоставеност между половете, известен още от 1957 година. "Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист, тъй като тя може да бъде и двете, ако й се предоставят подходящите условия за това", категорична бе М. Неделчева. 
  На следващ ред тя привлече вниманието към предложението за въвеждане на квоти за увеличаване броя на жените в управителните съвети на компаниите и в политическите органи. "Това е въпрос, който среща сериозна съпротива както в Европейски парламент, така и в моята парламентарна група ЕНП. На бизнеса не трябва да се налагат задължения, преди те да са въведени ефективно в институциите". 
  В презентацията М. Неделчева изнесе данни, според които близо 60% от завършилите университет в ЕС са жени, но те съставляват по-малко от 33% от учените и инженерите в Европа. Влиянието на родителството върху участието на пазара на труда все още се различава много за жените и мъжете - едва 65.6% от жените с деца под 12-годишна възраст работят, за разлика от 90.3% от мъжете. 
  В същия момент жените работят на непълен работен ден повече, отколкото мъжете (75% от работещите на непълен работен ден са жени). Друг представен любопитен факт е, че жените представляват почти 80% от общата работна сила в секторите на здравеопазването, образованието и социалните дейности.

  Линк

 • Неделчева:Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист


   
  Това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки
  В София се състоя национална кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда”, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Във форума взеха участие и Националният омбудсман Константин Пенчев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, Иван Нейков - председател на Балкански институт по труда и социалната политика, представители на неправителствения сектор, популярни жени в областта на предприемачеството и т.н.
  Дискусията се състоя от два дискусионни панела. Като акцент в първия се откроиха въпросите, свързани с eвропейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият бе фокусиран върху темата за политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Водещи презентации направиха евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), която бе главен лектор на втория панел на тема "Ролята на ЕП за включването на жените на пазара на труда" и евродепутатът Антония Първанова (АЛДЕ).
  Мария Неделчева акцентира на борбата със стереотипите като основа на борбата с неравенството между половете. Според нея от най-ранна детска възраст децата трябва да бъдат запознавани с основните принципи на Европейския съюз, а именно принципът за равнопоставеност между половете, известен още от 1957 година. "Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист, тъй като тя може да бъде и двете, ако й се предоставят подходящите условия за това", категорична бе М. Неделчева. 
  На следващ ред тя привлече вниманието към предложението за въвеждане на квоти за увеличаване броя на жените в управителните съвети на компаниите и в политическите органи. "Това е въпрос, който среща сериозна съпротива както в Европейски парламент, така и в моята парламентарна група ЕНП. На бизнеса не трябва да се налагат задължения, преди те да са въведени ефективно в институциите”. 
  В презентацията М. Неделчева изнесе данни, според които близо 60% от завършилите университет в ЕС са жени, но те съставляват по-малко от 33% от учените и инженерите в Европа. Влиянието на родителството върху участието на пазара на труда все още се различава много за жените и мъжете - едва 65.6% от жените с деца под 12-годишна възраст работят, за разлика от 90.3% от мъжете. В същия момент жените работят на непълен работен ден повече, отколкото мъжете (75% от работещите на непълен работен ден са жени). Друг представен любопитен факт е, че 
  жените представляват почти 80% от общата работна сила в секторите на здравеопазването, образованието и социалните дейности.
  Не на последно място г-жа Неделчева отдаде значимост на въпроса, свързан с насилието над жените в Европа. "7 жени умират всеки ден в резултат на домашно насилие, а между 20 - 25% от жените са претърпели физическо насилие поне веднъж през живота си".
  В борбата с неравенството между половете ЕС ще предприеме редица мерки, сред които М.Неделчева изтъкна защитата на жените и децата чрез предстоящия пакет от законодателни и практически мерки за правата на жертвите, продължаване на политиката за равенство между половете с фокус върху предоставянето на повече права на жените, повишаване на осведомеността и събиране и анализ на статистически данни за насилието срещу жените, както и продължаване на финансовата подкрепа чрез програмата Дафне. 
  "Законодателство за справяне с неравенството между половете вече съществува, текстовете ги има, така че това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки", заяви в заключение българският евродепутат.
  В контекста на дискусията бяха представени статистически данни от социологическа агенция Сова Харис, изведени при анкетирането на 1163 души в периода 17-29 февруари. На въпрос за доверието към жените и мъжете предприемачи,собственици на фирми, 26.1% от интервюираните посочват мъжете срещу 10.3% за жените. 35.9% от запитаните смятат, че мъжете получават по-високо заплащане, отколкото жените за една и съща позиция, докато само 2.5% смятат, че жените получават по-високо заплащане. На въпроса "Смятате ли, че при започването на собствен бизнес една жена в България...", 55.8% продължават с "има равен старт, както и един мъж", 23.6% смятат, че "среща спънки поради факта, че е жена", 19.2% отговарят със "среща повече административни трудности, отколкото един мъж", а 16.9% са на мнение, че "не получава разбиране и подкрепа от близки и приятели".

  Линк

 • М. Неделчева: Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист


   
  В София се състоя национална кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда”, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Във форума взеха участие и Националният омбудсман Константин Пенчев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, Иван Нейков - председател на Балкански институт по труда и социалната политика, представители на неправителствения сектор, популярни жени в областта на предприемачеството и т.н.
  Дискусията се състоя от два дискусионни панела. Като акцент в първия се откроиха въпросите, свързани с eвропейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият бе фокусиран върху темата за политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Водещи презентации направиха евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), която бе главен лектор на втория панел на тема "Ролята на ЕП за включването на жените на пазара на труда" и евродепутатът Антония Първанова (АЛДЕ).
  Мария Неделчева акцентира на борбата със стереотипите като основа на борбата с неравенството между половете. Според нея от най-ранна детска възраст децата трябва да бъдат запознавани с основните принципи на Европейския съюз, а именно принципът за равнопоставеност между половете, известен още от 1957 година. "Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист, тъй като тя може да бъде и двете, ако й се предоставят подходящите условия за това", категорична бе М. Неделчева.
  На следващ ред тя привлече вниманието към предложението за въвеждане на квоти за увеличаване броя на жените в управителните съвети на компаниите и в политическите органи. "Това е въпрос, който среща сериозна съпротива както в Европейски парламент, така и в моята парламентарна група ЕНП. На бизнеса не трябва да се налагат задължения, преди те да са въведени ефективно в институциите”.
  В презентацията М. Неделчева изнесе данни, според които близо 60% от завършилите университет в ЕС са жени, но те съставляват по-малко от 33% от учените и инженерите в Европа. Влиянието на родителството върху участието на пазара на труда все още се различава много за жените и мъжете - едва 65.6% от жените с деца под 12-годишна възраст работят, за разлика от 90.3% от мъжете. В същия момент жените работят на непълен работен ден повече, отколкото мъжете (75% от работещите на непълен работен ден са жени). Друг представен любопитен факт е, че
  жените представляват почти 80% от общата работна сила в секторите на здравеопазването, образованието и социалните дейности.
  Не на последно място г-жа Неделчева отдаде значимост на въпроса, свързан с насилието над жените в Европа. "7 жени умират всеки ден в резултат на домашно насилие, а между 20 - 25% от жените са претърпели физическо насилие поне веднъж през живота си".
  В борбата с неравенството между половете ЕС ще предприеме редица мерки, сред които М.Неделчева изтъкна защитата на жените и децата чрез предстоящия пакет от законодателни и практически мерки за правата на жертвите, продължаване на политиката за равенство между половете с фокус върху предоставянето на повече права на жените, повишаване на осведомеността и събиране и анализ на статистически данни за насилието срещу жените, както и продължаване на финансовата подкрепа чрез програмата Дафне.
  "Законодателство за справяне с неравенството между половете вече съществува, текстовете ги има, така че това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки", заяви в заключение българският евродепутат.
  В контекста на дискусията бяха представени статистически данни от социологическа агенция Сова Харис, изведени при анкетирането на 1163 души в периода 17-29 февруари. На въпрос за доверието към жените и мъжете предприемачи,собственици на фирми, 26.1% от интервюираните посочват мъжете срещу 10.3% за жените. 35.9% от запитаните смятат, че мъжете получават по-високо заплащане, отколкото жените за една и съща позиция, докато само 2.5% смятат, че жените получават по-високо заплащане. На въпроса "Смятате ли, че при започването на собствен бизнес една жена в България...", 55.8% продължават с "има равен старт, както и един мъж", 23.6% смятат, че "среща спънки поради факта, че е жена", 19.2% отговарят със "среща повече административни трудности, отколкото един мъж", а 16.9% са на мнение, че "не получава разбиране и подкрепа от близки и приятели".

  Линк

 • М. Неделчева: Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист


   
  В София се състоя национална кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда”, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Във форума взеха участие и Националният омбудсман Константин Пенчев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, Иван Нейков - председател на Балкански институт по труда и социалната политика, представители на неправителствения сектор, популярни жени в областта на предприемачеството и т.н.
  Дискусията се състоя от два дискусионни панела. Като акцент в първия се откроиха въпросите, свързани с eвропейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият бе фокусиран върху темата за политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Водещи презентации направиха евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ), която бе главен лектор на втория панел на тема "Ролята на ЕП за включването на жените на пазара на труда" и евродепутатът Антония Първанова (АЛДЕ).
  Мария Неделчева акцентира на борбата със стереотипите като основа на борбата с неравенството между половете. Според нея от най-ранна детска възраст децата трябва да бъдат запознавани с основните принципи на Европейския съюз, а именно принципът за равнопоставеност между половете, известен още от 1957 година. "Време е да се сложи край на дилемата дали жената трябва да бъде добра майка или добър професионалист, тъй като тя може да бъде и двете, ако й се предоставят подходящите условия за това", категорична бе М. Неделчева.
   На следващ ред тя привлече вниманието към предложението за въвеждане на квоти за увеличаване броя на жените в управителните съвети на компаниите и в политическите органи. "Това е въпрос, който среща сериозна съпротива както в Европейски парламент, така и в моята парламентарна група ЕНП. На бизнеса не трябва да се налагат задължения, преди те да са въведени ефективно в институциите”.
  В презентацията М. Неделчева изнесе данни, според които близо 60% от завършилите университет в ЕС са жени, но те съставляват по-малко от 33% от учените и инженерите в Европа. Влиянието на родителството върху участието на пазара на труда все още се различава много за жените и мъжете - едва 65.6% от жените с деца под 12-годишна възраст работят, за разлика от 90.3% от мъжете. В същия момент жените работят на непълен работен ден повече, отколкото мъжете (75% от работещите на непълен работен ден са жени). Друг представен любопитен факт е, че
  жените представляват почти 80% от общата работна сила в секторите на здравеопазването, образованието и социалните дейности.
  Не на последно място г-жа Неделчева отдаде значимост на въпроса, свързан с насилието над жените в Европа. "7 жени умират всеки ден в резултат на домашно насилие, а между 20 - 25% от жените са претърпели физическо насилие поне веднъж през живота си".
  В борбата с неравенството между половете ЕС ще предприеме редица мерки, сред които М.Неделчева изтъкна защитата на жените и децата чрез предстоящия пакет от законодателни и практически мерки за правата на жертвите, продължаване на политиката за равенство между половете с фокус върху предоставянето на повече права на жените, повишаване на осведомеността и събиране и анализ на статистически данни за насилието срещу жените, както и продължаване на финансовата подкрепа чрез програмата Дафне.
  "Законодателство за справяне с неравенството между половете вече съществува, текстовете ги има, така че това, от което наистина имаме нужда, е ефективно прилагане на мерките от страна на държавите-членки", заяви в заключение българският евродепутат.
  В контекста на дискусията бяха представени статистически данни от социологическа агенция Сова Харис, изведени при анкетирането на 1163 души в периода 17-29 февруари. На въпрос за доверието към жените и мъжете предприемачи,собственици на фирми, 26.1% от интервюираните посочват мъжете срещу 10.3% за жените. 35.9% от запитаните смятат, че мъжете получават по-високо заплащане, отколкото жените за една и съща позиция, докато само 2.5% смятат, че жените получават по-високо заплащане. На въпроса "Смятате ли, че при започването на собствен бизнес една жена в България...", 55.8% продължават с "има равен старт, както и един мъж", 23.6% смятат, че "среща спънки поради факта, че е жена", 19.2% отговарят със "среща повече административни трудности, отколкото един мъж", а 16.9% са на мнение, че "не получава разбиране и подкрепа от близки и приятели".

  Линк

Назад