Назад

Готвят семинари за нетърпимост към неформалната икономика


 • Готвят семинари за нетърпимост към неформалната икономика


   
  Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлената палата в Шумен и „Ивент Дизайн“ организират два семинара, които са в рамките на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“. Той се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Семинарите ще се проведат в залата на хотел „Замъка“ в Шумен, като на 20 и 21 март ще бъдат ориентирани към работодателите, а на 22 и 23 март – към наетите лица.
  Темите на двата семинара са „Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите“.
  Лектори ще бъдат Христо Дечев и Галя Христова. Темите на лекциите на г-н Дечев са „Ефективна организация и администриране на бизнеса“ и „Фирмена култура – ефективна работна среда. Механизми за взаимодействие между работодателите и наетите лица“. Пред аудиторията г-жа Христова ще говори за „Обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения“ и „Правни механизми за защита на защита интересите на работниците и служителите“.

  Линк

Назад