Назад

БТПП ще подпомага малките фирми при екологичните предизвикателства


 • БТПП ще подпомага малките фирми при екологичните предизвикателства


   
  Българската търговско-промишлена палата ще предоставя екологични услуги за малки и средни предприятия. Това е част от проекта WE-EEN по Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации”. Инициативата се изпълнява от консорциум от единадесет организации от десет страни - България, Италия, Германия, Гърция, Румъния, Словения, Черна гора, Хърватска, Сърбия и Македония. От наша страна, освен БТПП, в проекта участва и Търговско-промишлена камара - Пловдив.
  Проектът се фокусира в три основни области. Първата цели да се намали влиянието от дейността на МСП върху околната среда. На второ място европейските МСП ще бъдат подпомагани в преодоляването на екологичните предизвикателства и превръщането им в икономически възможности. Третата област на WE-EEN включва предоставяне на екологични услуги за МСП чрез мрежата Enterprise Europe Network в областите. В това влизат управление на отпадъците, обработване на металните повърхности и производство на електронни и електрически компоненти.
  Проектът осигурява сътрудничество и предаване на опит в областта на екологичните услуги от Италия и Германия към страните от Балканския полуостров. Продължителността му е 24 месеца.

  Линк

Назад