Назад

Дискутират политики за развитието на жените на пазара на труда


 • Информационното бюро на Европейския парламент в България учредява първата българска награда за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга


  Информационното бюро на Европейския парламент в България учредява първата българска награда за  положителен образ на жените в рекламата и маркетинга. Първата награда ще бъде връчена до края на 2012 г. Това съобщи ръководителят на Информационното бюро на ЕП в България  Виолета Станичич на състоялата се днес в София  националната кръгла маса на тема  "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда".

  Целта на наградата е да подкрепим усилията на Европейския парламент за борба с дискриминацията и предаването чрез рекламата на послания въз основа на пола и стереотипите, които представляват сериозна пречка  за развитието на модерно и равноправно общество и мислене, подчерта г-жа Станичич.

  Наградата ще бъде символична, красив плакет или малка пластика, и няма да носи със себе си финансова тежест, обясни г-жа Станичич.

  Инициативата  на българското представителство на Европейския парламент да учреди тази награда е в  отговор на резолюция на ЕП от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламите  върху равенството между жените и мъжете.


  ЕП призова чрез тази резолюция по-специално да се обърне внимание на необходимостта  да се премахнат от учебниците, играчките и телевизионните реклами посланията, които изразяват, неравнопоставеност между мъже и жени. Така се  налагат  стереотипи , които  допринасят  за  разделяне по пол , както и за задълбочаване на разликата в заплащането между мъже и жени.

  Евродепутатите поставят акцента върху  въздействието им върху децата още от най-ранна възраст. Тъкмо заради това трябва да ги възпитаваме в толерантност и в борба с предразсъдъците. В тях се корени по-късно неравенството между половете на трудовия пазар и в предприемачеството.

  Тази резолюция , поощряваща теоретично държавите –членки да се замислят и да оценят подобна награда за  реклама.

  Затова Информационното бюро на ЕП  взе решение тази година да създаде  такава награда и скоро ще обявим публично отварянето на процеса за  номинации на телевизионни, рекламни и др. вече съществуващи продукти, отбеляза г-жа Станичич.

  Инициативата е подкрепена досега от евродепутатите Мария Неделчева и Антония Първанова, , както и от Обществения съвет на жените в бизнеса в България, от Асоциацията на рекламните агенции в България, от Българската асоциация на PR агенциите, от Българското дружество за връзки с обществеността и от СБЖ.

  КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРИ

  Участниците във форума, организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България, в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата (БТПП), се обединиха около необходимостта от  създаването на национална програма за  гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда, за преодоляване на стереотипите и неравенството в заплащането на труда между мъжете и жените.

  В дискусиите се  очертаха предизвикателствата и приоритетите пред Европейския съюз за равенството между половете, възможностите за  жените, желаещи да започнат собствен бизнес необходимостта от мерки за насърчаването на жените-предприемачи и спазването на трудовото законодателство и равнопоставеност на трудовия пазар и в заплащането на труда. .

  Евродепутатът Д-р Антония Първанова (АЛДЕ) призова за национална стратегия с конкретен план за действие  за гарантиране  развитието на жените в предприемачеството, за подобряване достъпа до финансиране и разработване на схеми , предназначени за финансиране на жени- предприемачи. Д-р Първанова представи своето предложение за създаване на европейска стратегия за развитие на жените и техния потенциал в областта на новите технологии, енергетиката и зелената икономика.

  Мария Неделчева  (ЕНП/ГЕРБ), наблегна  на необходимостта от конкретни мерки  и ефективното им прилагане за справяне с неравенството между мъжете и жените.

  "Законодателство за справяне с неравенството между половете вече съществува, текстовете ги има, така че това, от което наистина имаме нужда, е да има ясна воля от държавите-членки на ЕС  за ефективно прилагане на мерките", заяви българският евродепутат.

  Според Мария Неделчева дебатът за въвеждане на квоти за увеличаване броя на жените в управителните съвети на компаниите и в политическите органи  трябва да се води паралелно с дебата за  потенциала, качествата, знанията и умения на жените като гаранция за успех. 

  „Нека говорим много повече за неизползван потенциал, за конкурентоспособност, за добавена стойност, за още по-големи шансове за справяне и излизане от финансово икономическата криза , които носят жените , а не само за прилагане на принципа за равнопоставеност на половете”,  призова г-жа Неделчева..

  Мария Неделчева и Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика подчертаха заслуженото участие на жените в управлението на основата на  тяхната добра  квалификация , образование и умения в надпреварата с мъжете.

  В конференцията , организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България, в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата (БТПП), участваха представители на българските институции, бизнеса, гражданското общество, евродепутати  и дипломати..

  Линк

 • Жените в България получават значително по-малко пари от мъжете


   
  В България жените получават значително по-малко пари от мъжете, като разликата в заплащането непрекъснато расте. Това заяви днес на кръгла маса на тема "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", Виолета Станинич - ръководител на 
  Информационното бюро на Европейския парламент в България.
  През 2010 г. по данни на НСИ мъжете са получили средно 8 614 лв. годишна заплата срещу 6 953 лв. за жените, като разликата е 1 661 лв., съобщи Станинич.  По думите й дори в хуманното здравеопазване и социалната работа, където се предполага, че жените доминират, разликата в заплащането между половете е 3 370 лв. или 31.7 процента. 
  Дори в сферата на държавното управление жените получават 1 495 лв. по-малко от мъжете. По-мрачната новина според Станинич, е, че в условията на пазарна икономика, конкуренция и криза това съотношение е трайно високо, а пропастта  не се затваря. Притеснителното е, че у нас в последните години разликата се увеличава,  като през 2008 година тя е била 1 277 лв., през 2009 - 1 541 лв., за да стигне 1 661 лв.  през 2010 г., добави Станинич.
  Дискриминацията между половете се усеща най-силно при възрастовата група между 35 и 44 години, при която жените получават средно над  21 процента по-малко от мъжете. Причините за това са, че жените носят семейната тежест, излизат в ниско платени или неплатени отпуски по майчинство , заети са на непълен работен ден и много често те не са началниците, а изпълнители, посочиха от Информационното бюро на ЕП у нас. 
  Подобна е и тенденцията в Португалия, Франция, Латвия, Румъния.    Кръглата маса е организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България, съвместно с Българската търговско-промишлена палата и списание "Мениджър". Сред  присъстващите са националният омбудсман Константин Пенчев, посланиците на Великобритания, Дания, Норвегия, както и  евродепутатите Антония Първанова и Мария Неделчева.

  Линк

 • Форум "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството"


   
  БТПП, Информационното бюро на Европейския парламент в България и списание Мениджър организират в София национална кръгла маса на тема „Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда”. Форумът ще се проведе на 16 март 2012 г. от 10.00 до 15.00 часа в хотел Радисън, София. 
  Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда. 
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза. 
  По данни на ЕК, само 13,7% от членовете на управителни органи на най-големите европейски дружества са жени, в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8%. С тази скорост на включване на жените в най-високите управленски етажи на бизнеса, еврокомисарят Вивиан Рединг смята, че на Европа ще й трябват 40 години за постигане на поне приблизително приемливо съотношение в тях (поне 40% жени). 
  Според резултатите от Евробарометър, публикувани в началото на март тази година, 88% от европейските граждани вярват, че при еднакви способности жените следва да бъдат равно представени на водещите ръководни длъжности в бизнеса. Жените съставляват 60% от новозавършилите висше образование, но малко от тях достигат до най-високите ръководни позиции в дружествата. Разликата в заплащането в Европа между мъже и жени за една и съща позиция е около 16,4%. Според данни на НСИ в България, разликата се увеличава с годините и достига до 20% в някои сектори. 
  БТПП е за гарантирането на равни политически, граждански, икономически, социални и културни права, което е не само въпрос на справедливост, но също така е изключително важно за стимулиране на растежа. Темата за равноправието между половете представлява и един от най-сериозните законодателни ангажименти за ЕП. В този контекст, на пленарната сесия на ЕП в Страсбург на 13 март ще бъде гласувана резолюция с предложения за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за евентуалното използване на квоти за насърчаване на присъствието на жени в управителните съвети на компании и политически органи. 
  Евродепутатът Мария Неделчева (EНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент, ще направят водещите презентации на форума. Утвърдени жени в българския бизнес ще споделят своя професионален опит. 
  По време на събитието социолози ще представят данни от специално изследване по въпроси, свързани с темата. 

  Линк

 • Кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда"


   
  16 март 2012 г., петък, 10.00-15.00 часа, зала "Александър" , хотел "Радисън", гр.София
   
  Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата организира в град София национална кръгла маса на тема "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда".
  Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза.
  По данни на ЕК, само 13,7% от членовете на управителни органи на най-големите европейски дружества са жени, в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8%. С тази скорост на "включване" на жените в най-високите управленски етажи на бизнеса, еврокомисарят Вивиан Рединг смята, че на Европа ще ѝ трябват 40 години за постигане на поне приблизително приемливо съотношение в тях (поне 40% жени).
  Форумът в София е естествено следствие от пленарния дебат и резолюция в ЕП тази седмица, който изискват политики за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за определяне на квоти за насърчаване на присъствието на жени в управителните съвети на компании и политически органи.
  По време на дебата във вторник в ЕП беше отбелязано, че 35% от депутатите в ЕП са жени, а представеността на жените в националните парламенти остава средно 24%, като едва 23% от министрите в ЕС са жени. По данни на ЕК, само 12% от членовете на управителните съвети в най-големите европейски компании са жени, а 97% от председателите им са мъже. Поради това ЕП призова Европейската комисия да оцени националните мерки и в случай, че се окажат недостатъчни, да предложи законодателство за въвеждане на квоти за жените в управителните органи на корпорациите - до 30% до 2015 г. и до 40% до 2020 г.
  Жените в държавите членки печелят 17.5% по-малко спрямо мъжете. Българската статистика отчита, че разликата в заплащането между мъжете и жените в някои сектори достига 20%, с обратната на Европа тенденция за увеличаване на разликата през последните години
  Г-жа Мария Неделчева (EНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент, ще направят водещите презентации на форума по тези теми.
  Мария Неделчева е координатор на ЕНП в Комисията по правата на жените и равенство на половете. Тя участва в обсъждането и предложи поправки в доклада „Равенство между жените и мъжете в ЕС-2011 г.”, които бяха приети в началото на 2012 г.
  В началото на 2012 г. д-р Първанова бе преизбрана за координатор на АЛДЕ в тази парламентарна комисия. В края на 2011 г. евродепутатът предложи създаването на европейска стратегия за развитие на жените и техния потенциал в областта на новите технологии, енергетиката и зелената икономика.
  Знакови жени в българския бизнес - Саша Безуханова (заместник-председател на КРИБ), Боряна Манолова (главен изпълнителен директор в Сименс ООД), Олга Сандова - Кръстева (изпълнителен директор на Автомотор Корпорация АД), Зоя Паунова (изпълнителен директор на AstraZeneca в България) и пр. ще споделят своя професионален опит с участниците на кръглата маса .
  Националният омбудсман Константин Пенчев, г-жа Камелия Лозанова (изпълнителен директор на Агенцията по заетостта), комисари доц. Ирина Мулешкова и д-р Зора Генчева (Комисия по защита от дискриминация), Жана Величкова (директор Дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество" в МИЕТ) потвърдиха участие на форума. Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика, и Стоила Бонгалова, президент на Български фонд за жените, ще представят гледната точка на неправителствения сектор към проблемите на дискусията.
   
  Агенция Сова Харис ще представи данни от специално изследване по въпроси, свързани с темата.

  Линк

 • Дискутират политики за развитието на жените на пазара на труда


   
  "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда" е темата на кръгла маса, която ще се проведе в София на 16 март. Организатор е Информационното бюро на Европейския парламент у нас в България в партньорство с Българската търговско-промишлена палата.
  Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда. Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза. Темата за равноправието между половете представлява един от най-сериозните законодателни ангажименти за ЕП. Комисията по правата на жените и равенството на половете работи усилено по въпроса за гарантиране на равното заплащане за една и съща позиция, както и по въпроса за присъствието на жени на ръководни позиции в бизнеса. В този контекст, на пленарната сесия на ЕП в Страсбург на 13 март ще бъде гласувана резолюция с предложения за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за евентуалното използване на квоти за насърчаване на присъствието на жени в управителните съвети на компании и политически органи. 
  В предстоящата кръгла маса участие ще вземат Мария Неделчева (EНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на ЕП, които ще направят водещите презентации на форума по тези теми. Знакови жени в българския бизнес пък ще споделят своя професионален опит с участниците във форума. Националният омбудсман Константин Пенчев и Стоила Бонгалова, президент на Български фонд за жените, ще представят гледната точка на неправителствения сектор към проблемите на дискусията.

  Линк

 • Жената-предприемач е гаранция за успех


   
  15.03.2012 г., София. Насърчаването на жените-предприемачи ще бъде във фокуса на вниманието по време на националната кръгла маса - "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", която ще се проведе утре.
  Форумът, който цели да докаже, че жената-предприемач е гаранция за успех, е организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България (зала “Александър”, хотел “Радисън”, София) в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Евродепутатът – д-р Антония Първанова ще акцентира на гарантираното развитие на нежния пол в предприемачеството на пазара и труда. “При разглеждането на новия програмен период на структурните фондове - 2014 – 2020 г. единодушно бе подкрепено предложението ми да има място за проекти, пригодени за потребностите на жените, желаещи да започнат собствен бизнес”, информира българският евродепутат.
  Д-р Първанова, заместник председатаел на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) и координатор на АЛДЕ за Комисията за правата на жените и равенството между половете, ще разкрие възможност, за която се знае малко в България. Това е Европейският механизъм за микрофинансиране, чрез който се предоставят директно заеми до 25 хиляди евро на малки предприятия с персонал до 10 човека. Друг аспект е използване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз срещу изолацията на жените на трудовия пазар.
  Дискусията ще бъде разделена на два панела. По време на първия ще бъдат засегнати въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а темата на втория ще бъде гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство за равенство между половете, спазване на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, иницииран от жените в условията на икономическа криза.15.03.2012 г., София. Насърчаването на жените-предприемачи ще бъде във фокуса на вниманието по време на националната кръгла маса - "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", която ще се проведе утре.
  Форумът, който цели да докаже, че жената-предприемач е гаранция за успех, е организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България (зала “Александър”, хотел “Радисън”, София) в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Евродепутатът – д-р Антония Първанова ще акцентира на гарантираното развитие на нежния пол в предприемачеството на пазара и труда. “При разглеждането на новия програмен период на структурните фондове - 2014 – 2020 г. единодушно бе подкрепено предложението ми да има място за проекти, пригодени за потребностите на жените, желаещи да започнат собствен бизнес”, информира българският евродепутат.
  Д-р Първанова, заместник председатаел на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) и координатор на АЛДЕ за Комисията за правата на жените и равенството между половете, ще разкрие възможност, за която се знае малко в България. Това е Европейският механизъм за микрофинансиране, чрез който се предоставят директно заеми до 25 хиляди евро на малки предприятия с персонал до 10 човека. Друг аспект е използване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз срещу изолацията на жените на трудовия пазар.
  Дискусията ще бъде разделена на два панела. По време на първия ще бъдат засегнати въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а темата на втория ще бъде гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство за равенство между половете, спазване на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, иницииран от жените в условията на икономическа криза.

  Линк

 • Антония Първанова: Жената-предприемач е гаранция за успех


   
  Насърчаването на жените-предприемачи ще бъде във фокуса на вниманието по време на националната кръгла маса - "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", която ще се проведе утре.
  Форумът, който цели да докаже, че жената-предприемач е гаранция за успех, е организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България (зала “Александър”, хотел “Радисън”, София) в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Евродепутатът – д-р Антония Първанова ще акцентира на гарантираното развитие на нежния пол в предприемачеството на пазара и труда. “При разглеждането на новия програмен период на структурните фондове - 2014 – 2020 г. единодушно бе подкрепено предложението ми да има място за проекти, пригодени за потребностите на жените, желаещи да започнат собствен бизнес”, информира българският евродепутат.
  Д-р Първанова, заместник председатаел на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) и координатор на АЛДЕ за Комисията за правата на жените и равенството между половете, ще разкрие възможност, за която се знае малко в България. Това е Европейският механизъм за микрофинансиране, чрез който се предоставят директно заеми до 25 хиляди евро на малки предприятия с персонал до 10 човека. Друг аспект е използване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз срещу изолацията на жените на трудовия пазар.
  Дискусията ще бъде разделена на два панела. По време на първия ще бъдат засегнати въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а темата на втория ще бъде гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство за равенство между половете, спазване на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, иницииран от жените в условията на икономическа криза.

  Линк

 • Дискутират политики за развитието на жените на пазара на труда


   
  Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на трудае темата на кръгла маса, която ще се проведе в София на 16 март. Организатор е Информационното бюро на Европейския парламент у нас в България в партньорство с Българската търговско-промишлена палата.
  Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на трудае темата на кръгла маса, която ще се проведе в София на 16 март. Организатор е Информационното бюро на Европейския парламент у нас в България в партньорство с Българската търговско-промишлена палата.
  Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда. Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство ивъзможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза. Темата за равноправието между половете представлява един от най-сериозните законодателни ангажименти за ЕП. Комисията по правата на жените и равенството на половете работи усилено по въпроса за гарантиране на равното заплащане за еднаи съща позиция, както и по въпроса за присъствието на жени на ръководни позиции в бизнеса. В този контекст, на пленарната сесия на ЕП в Страсбург на 13 март ще бъде гласувана резолюция с предложения за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за евентуалното използване на квоти за насърчаване на присъствието на жени в управителните съвети на компании и политически органи.
  В предстоящата кръгла маса участие ще вземат Мария Неделчева (EНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половетена ЕП, които ще направят водещите презентации на форума по тези теми. Знакови жени в българския бизнес пък ще споделят своя професионален опит с участниците във форума. Националният омбудсман Константин Пенчев и Стоила Бонгалова, президент на Български фонд за жените, ще представят гледната точка на неправителствения секторкъм проблемите на дискусията.

  Линк

 • Дискутират политики за развитието на жените на пазара на труда


   

  "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда" е темата на кръгла маса, която ще се проведе в София на 16 март. Организатор е Информационното бюро на Европейския парламент у нас в България в партньорство с Българската търговско-промишлена палата. Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда. Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза. Темата за равноправието между половете представлява един от най-сериозните законодателни ангажименти за ЕП. Комисията по правата на жените и равенството на половете работи усилено по въпроса за гарантиране на равното заплащане за една и съща позиция, както и по въпроса за присъствието на жени на ръководни позиции в бизнеса. В този контекст, на пленарната сесия на ЕП в Страсбург на 13 март ще бъде гласувана резолюция с предложения за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за евентуалното използване на квоти за насърчаване на присъствието на жени в управителните съвети на компании и политически органи. В предстоящата кръгла маса участие ще вземат Мария Неделчева (EНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на ЕП, които ще направят водещите презентации на форума по тези теми. Знакови жени в българския бизнес пък ще споделят своя професионален опит с участниците във форума. Националният омбудсман Константин Пенчев и Стоила Бонгалова, президент на Български фонд за жените, ще представят гледната точка на неправителствения сектор към проблемите на дискусията. 

  Линк

Назад