Назад

България предава на Кипър щафетата на Балканите


 • България предава на Кипър щафетата на Балканите


   
   
  От 15 до 17 март  Никозия е домакин на общото събрание на Асоциацията на балканскитепалати /АВС/. От тази година председател  на регионалната организация е Фидиас Пилидес, председател на Кипърската търговско- промишлена палата, който пое поста от председателя на Българската търговско- промишлена палата /БТПП/ Цветан Симеонов. Асоциацията на балканските палати е  създадена през 1994 г. по инициатива на БТПП. В нея влизат националните търговски палати и съюзи на Албания, Босна и  Херцеговина,  България, Гърция, Кипър, Бивша югославска република Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора и Турция.
  Проблемите  и  насърчаването на женското предприемачество  са  една  от основните  теми,  които  ще бъдат обсъдени на срещата в Никозия. Председателят на БТПП Цветан Симеонов, който ще участва в нея, ще представи  създадения наскоро нов сайт на Съвета на  жените предприемачи към Асоциацията на балканските палати.
  Акцент в програмата в Никозия е и ролята на търговско-промишлените палати в момент на криза и икономически трудности. Ще бъдат представени и приоритетите на кипърското председателство на Европейския  съюз  през втората половина на 2012 г. в областта на икономиката и финансовата политика.
  Асоциацията се ангажира с развитието на сътрудничество между бизнессредите на Балканския регион, инициира и осъществява проекти от глобален интерес за икономиката на Балканите. Тя излиза и с конкретни предложения.
  Акцент в Никозия е и ролята на търговско- промишлените палати по време на криза и икономически трудности до равителствата на страните от региона за облекчаване на съществуващите административни и нетарифни ограничения и други процедури, за  да се насърчат  по-активни търговски отношения на Балканите.

Назад