Назад

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СИВАТА ИКОНОМИКА, НИЩИХА НА СЕМИНАР В КЪРДЖАЛИ


 • МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СИВАТА ИКОНОМИКА, НИЩИХА НА СЕМИНАР В КЪРДЖАЛИ


   
  Представители на близо 50 кърджалийски фирми се включиха в обучителния семинар, организиран от местния офис  на Търговско-промишлената палата. Наети лица и синдикалисти също участваха във форума по проекта”. Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и  осигурителните отношения и превантивни действия за  ограничаването й”, който се финансира  от оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”. Присъстваха експерти от областна администрация и общината, както и синдикалисти. Местният бизнес бе представен от фирми от текстилния бранш, строителни дружества и промишлени предприятия.  По–известните имена сред тях са „Монек-юг”, „Хастекс”, „Кутяновстрой”.
  Стартът  на семинара, който ще продължи пет дни  бе даден от Наско Настев, председател на палатата в Кърджали. Той  заяви, че основната  цел  е да се информират работодатели, техни подчинени и синдикалисти за по-доброто прилагане на правните и нормативни  уредби и за ограничаване на сивия сектор в икономиката.  „Добре би било предприемачите да си дадат сметка, че спазвайки закона, няма да загубят, а ще придобият само дивиденти. По този начин фирмите ще бъдат ориентирани и ще стоят добре на пазара”, изтъкна  браншовикът. Настев  оповести  че Българската търговско промишлена палата е провела мащабно проучване на дружества от осем сектора на икономиката. Обхванати са фирми, развиващи дейност в шесте индустриални района  на страната. Изследването цели да се провери нивото на работната сила..Анализът сочи, че в днешните пазарни условия  и двете страни-работодатели и наети лица не познават достатъчно добре нормативната уредба. Това наложило бенефициентите по проекти да се изготвят поредица от лекции с обучителна цел в областта  на маркетинга, фирменото управление,изготвянето на бизнеспланове и прогнозирането.
  „Предприемачите трябва да се обучат и да бъдат убедени, че постъпват правилно  когато спазват нормативната  рамка в трудовоправните отношения . От друга страна наетите лица трябва да бъдат научени как да отстояват правата си, счита председателят на търговската палата  Според него друг важен акцент е начинът по който двете страни  решават възникналите социални конфликти. Той  подчерта, че мястото на синдикатите в подобен спор също не трябва да се подценява. Проектът събира интересите на двете страни в икономическите процеси, допълни Наско Настев. Първият лектор на семинара Цветанка Крачунова, която представи темата „Фирмено поведение, корпоративна  социална отговорност, бизнесетика”.

  Линк

Назад