Назад

Кръгла маса за европейските и национални политики по отношение равенството между половете


 • БТПП съорганизатор на кръгла маса „Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството”


   
  БТПП, Информационното бюро на Европейския парламент в България и списание Мениджър организират в София национална кръгла маса на тема „Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда”. Форумът ще се проведе на 16 март 2012 г. от 10.00 до 15.00 часа в хотел Радисън, София.
  Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза. 
  Евродепутатът Мария Неделчева (EНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент, ще направят водещите презентации на форума. Утвърдени жени в българския бизнес ще споделят своя професионален опит.
  По време на събитието социолози ще представят данни от специално изследване по въпроси, свързани с темата.

  Линк

 • Кръгла маса "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда"


   

  16 март 2012 г., петък, 10.00-15.00 часа, зала "Александър" , хотел "Радисън", гр.София.
   
  Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата организира в град София национална кръгла маса на тема "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда".
   
  Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
   
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза.
   
  По данни на ЕК, само 13,7% от членовете на управителни органи на най-големите европейски дружества са жени, в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8%. С тази скорост на "включване" на жените в най-високите управленски етажи на бизнеса, еврокомисарят Вивиан Рединг смята, че на Европа ще ѝ трябват 40 години за постигане на поне приблизително приемливо съотношение в тях (поне 40% жени).
   
  Според резултатите от Евробарометър, публикувани в началото на март тази година, 88% от европейските граждани вярват, че при еднакви способности жените следва да бъдат равно представени на водещите ръководни длъжности в бизнеса. Жените съставляват 60% от новозавършилите висше образование, но малко от тях достигат до най-високите ръководни позиции в дружествата.
   
  Разликата в заплащането в Европа между мъже и жени за една и съща позиция е около 16,4%. Според данни на НСИ в България, разликата се увеличава с годините и достига до 20% в някои сектори.
   
  Тъкмо затова темата за равноправието между половете представлява един от най-сериозните законодателни ангажименти за ЕП. Комисията по правата на жените и равенството на половете работи усилено по въпроса за гарантиране на равното заплащане за една и съща позиция, както и по въпроса за присъствието на жени на ръководни позиции в бизнеса. В този контекст, на пленарната сесия на ЕП в Страсбург на 13 март ще бъде гласувана резолюция с предложения за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за евентуалното използване на квоти за насърчаване на присъствието на жени в управителните съвети на компании и политически органи.
   
  Г-жа Мария Неделчева (EНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (НДСВ, АЛДЕ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент, ще направят водещите презентации на форума по тези теми.
   
  Мария Неделчева е координатор на ЕНП в Комисията по правата на жените и равенство на половете. Тя участва в обсъждането и предложи поправки в доклада „Равенство между жените и мъжете в ЕС-2011 г.”, които бяха приети в началото на 2012 г.
   
  В началото на 2012 г. д-р Първанова бе преизбрана за координатор на АЛДЕ в тази парламентарна комисия. В края на 2011 г. евродепутатът предложи създаването на европейска стратегия за развитие на жените и техния потенциал в областта на новите технологии, енергетиката и зелената икономика.
   
  Знакови жени в българския бизнес - Саша Безуханова (заместник-председател на КРИБ), Боряна Манолова (главен изпълнителен директор в Сименс ООД), Олга Сандова - Кръстева (изпълнителен директор на Автомотор Корпорация АД) и Зоя Паунова (изпълнителен директор на AstraZeneca в България) ще споделят своя професионален опит с участниците на кръглата маса .
   
  Г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, ще изпрати приветствие към участниците на форума. Националният омбудсман Константин Пенчев, г-жа Камелия Лозанова (изпълнителен директор на Агенцията по заетостта), комисари доц. Ирина Мулешкова и Зоя Генчева (Комисия по защита от дискриминация) и г-жа Жана Величкова (директор Дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество" в МИЕТ) потвърдиха участие с презентации на форума. Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика, и Стоила Бонгалова, президент на Български фонд за жените, ще представят гледната точка на неправителствения сектор към проблемите на дискусията.
   
  По време на събитието социолози ще представят данни от специално изследване по въпроси, свързани с темата.

  Линк

 • Информационното бюро на ЕП свиква кръгла маса за кариерното развитие на жените


   

  Европейските и национални политики за гарантиране на развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда ще са основният фокус на кръгла маса, организирана от Информационното бюро Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър" и Българската търговско-промишлена палата.
  Тя ще се проведе на 16 март в София, а основните презентации ще бъдат направени от българските евродепутати Мария Неделчева и д-р Антония Първанова, които в работата си в Европарламента са активно ангажирани в създаването на политики за равенство между половете.
  Част от учредения от сп. „Мениджър” Обществен съвет за жените в бизнеса в лицето на Саша Безуханова, ръководител на направлението на НР за публичния сектор в развиващите се пазари, Боряна Манолова главен изпълнителен директор на Сименс България и Зоя Паунова, изпълнителен директор на фармацевтичната компания AstraZeneca в България ще споделят полезни практики от професионалния си опит в кариерното развитие на жените.
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза. По време на събитието ще бъдат представени и актуални социологически данни от представително изследване, специално посветено на темата.
   Три дни преди форума в София Eвропейският парламент ще гласува на пленарната си сесия в Страсбург на 13 март резолюция с предложения за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за евентуалното използване на квоти за насърчаване на присъствието на жени в управителните съвети на компании и политически органи.
   Защо е важно да се говори за това
   По данни на ЕК, само 13,7% от членовете на управителни органи на най-големите европейски дружества са жени, в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8%. С тази скорост на "включване" на жените в най-високите управленски етажи на бизнеса, еврокомисарят Вивиан Рединг смята, че на Европа ще ѝ трябват 40 години за постигане на поне приблизително приемливо съотношение в тях или поне 40% жени, алармира еврокомисарят Вивиан Рединг.
  ***
  Според резултатите от Евробарометър, публикувани в началото на март тази година, 88% от европейските граждани вярват, че при еднакви способности жените следва да бъдат равно представени на водещите ръководни длъжности в бизнеса. Жените съставляват 60% от новозавършилите висше образование, но малко от тях достигат до най-високите ръководни позиции в дружествата.
  ***
  Разликата в заплащането в Европа между мъже и жени за една и съща позиция е около 16,4%. Според данни на НСИ в България, разликата се увеличава с годините и достига до 20% в някои сектори. Тъкмо затова темата за равноправието между половете представлява един от най-сериозните законодателни ангажименти за ЕП.

  Линк

 • Кръгла маса за европейските и национални политики по отношение равенството между половете


   

  БТПП, Информационното бюро на Европейския парламент в България и списание "Мениджър" организират в София Национална кръгла маса на тема „Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда". Форумът ще се проведе на 16 март 2012 г. от 10.00 до 15.00 часа в хотел Радисън, София.
  Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза.

  Линк

 • Кръгла маса за европейските и национални политики по отношение равенството между половете


   

  БТПП, Информационното бюро на Европейския парламент в България и списание “Мениджър“ организират в София Национална кръгла маса на тема «Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда“. Форумът ще се проведе на 16 март 2012 г. от 10.00 до 15.00 часа в хотел Радисън, София.
  Дискусията ще се състои от два панела - първият по въпросите на европейските и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството, а вторият - по темата относно политиките за гарантиране развитието на жените на пазара на труда.
  Целта на форума е да се очертаят предизвикателствата и приоритетите пред европейското и национално законодателство по отношение на равенството между половете, спазването на трудовото законодателство и възможностите за бизнес, собствено иницииран от жените в условията на икономическа криза.

  Линк

Назад