Назад

Гражина Хоронжикевич: Полша е единствената страна в ЕС, която не пострада от глобалната икономическа криза


 • Гражина Хоронжикевич: Полша е единствената страна в ЕС, която не пострада от глобалната икономическа криза


   
  Д-р Гражина Хоронжикевич, първи съветник, ръководител на Отдела за промоция на търговията и инвестициитe в Посолството на Полша в България, в интервю за Радио „Фокус”
  Водещ: Оказа се, Полша икономическо чудо, ето че ни се наложи да ви помолим за помощ, за да доставят полските производители яйца в България. Какво стои зад икономическия успех на Полша, как Полша успя да остане извън държавите в криза?

  Гражина Хоронжикевич: Полша може да се каже, че не пострада от глобалната икономическа криза, тя бе единствената страна в Европейския съюз, която избегна рецесията. През 2009 тя беше, може да се каже, зелен остров на картата на Европа с икономически растеж от 1,7 %. Отличното състояние на полската икономика се потвърждава и от резултатите, постигнати през 2010 и 2011 година, когато растежът беше 3,8 % и 4,3 %. Главен фактор за икономическия растеж през този период беше увеличаващото се вътрешно търсене на полския пазар. Външното търсене имаше отрицателен принос към вътрешния продукт, но сега вътрешният пазар успя да балансира този фактор, така че ние сме голяма страна, действа един голям вътрешен пазар.

  Водещ: Но и това, че е имало повишено търсене, все пак означава и покупателна способност от страна на полските граждани, нещо, към което всички държави в момента се стремят, за да потръгнат икономиките. Какви икономически политики стоят зад това?

  Гражина Хоронжикевич: Полша преди всичко инвестира в модернизация на икономиката, в развитието на регионите, подпомага повишаване качеството на това, което много често се нарича “човешкия капитал”. Полша много добре използва европейските средства и в момента е най-голямата строителна площадка в Европа. Строят се пътища, нови пречиствателни станции. Благодарение на безпроблемното разпределяне на европейските субсидии, полските фирми инвестират в нови технологии, развиват износа, което означава и създаване на нови работни места. Големите инвестиции в инфраструктурата, особено в строителството и модернизацията на пътищата, станаха абсолютен приоритет на полското правителство. В момента се изграждат над 1400 километра магистрали и скоростни пътища, строят се и местни пътища. Едновременно с това се осъществяват други инвестиционни проекти, например строят се стадиони за Европейското първенство по футбол през 2012 година. 

  Водещ: Каква е ситуацията в Полша на пазара на труда, какъв е процентът на безработица, минималната, средната работна заплати? 

  Гражина Хоронжикевич: По данни на Евростат през декември миналата година безработицата в Полша е била на ниво 9,9 %, което е средно за целия Европейски съюз и по-ниско отколкото безработицата в Еврозоната, където тя е 10,4 %. Минимална работна заплата от 1 януари 2012 г. е 1500 злоти, което приблизително възлиза на 355 евро, а средна работна заплата за страната се посочва 4000 злоти, което означава около 9046 евро. 

  Водещ: Очаквате ли занапред, че дълговата криза в Европа ще се отрази на Полша и какви са според вас начините за справяне с дълговата криза?

  Гражина Хоронжикевич: Полската икономика има солидни основи на устойчиво развитие, така че не очакваме, че тази дългова криза ще се отрази върху нашата икономика. А и както вече споменах, Полша има силен вътрешен пазар с потенциал за развитие, който я прави по-малко зависима от външния сектор. Едновременно Полша има добри финансови основи и се очаква устойчив икономически растеж в Полша през следващите години. Едновременно с това, според изследване на мнението на предприемачите Полша е една от атрактивните страни за предприемане на инвестиционни действия. Високо се оценява размерът на полския пазар и близостта до европейския. Важно за инвеститорите предимство е достъпът до материали, суровини и ресурси, и като предимство на полския пазар се изтъква достъпът до човешките ресурси. Предприемачите също положително гледат на сътрудничество с местната и централна администрация от средно ниво, което има значително влияние върху инвестиционния климат в Полша. И за развитието на полската икономика много важно значение имат трансферите на средства от европейските фондове и държавните разходи по изпълнение на програмата за подготовката на Европейското първенство.

  Водещ: От гледна точка на данъчна политика как стоят нещата в Полша? Какви са данъците?

  Гражина Хоронжикевич: Корпоративният данък в Полша е 19 %, а данък добавена стойност 23 %. 

  Водещ: В България сме свидетели на много полски стоки на пазара, включително много плодове и зеленчуци. Как постигнахте растежа в областта на селското стопанство?

  Гражина Хоронжикевич: Конкурентоспособността на полските стоки и тяхното високо качество е резултат на няколко фактора, няколко предпоставки. Между тях са повишаването на производителността на труда в Полша. Направени са инвестиции в модернизация, нови технологии, увеличаване на производството. Важен елемент е т.нар. икономика на мащаба, която намалява разходите за единица продукт чрез увеличаване на производствения обмен. Полша е един голям пазар и производителите в нашата страна се опитват да увеличат печалбите си чрез увеличаване на обема на продажби, а оттам и на производство. Не от повишаване на цените. В същото време след присъединяването на Полша и България в Европейския съюз производителите на страните ни получиха свободен достъп до половинмилиарден пазар на потребители. Затова европейските производители трябва да се специализират в това, в което имат конкурентоспособна оферта. Да излизат с тази оферта на други пазари, да увеличават продукцията и да намаляват цените. Относно селското стопанство, за което питахте, бих искала да кажа, че полското село и селските райони много се променят и модернизират. Настъпва концентрация на земеделските земи, значително намалява броят на малките стопанства, а се увеличават големите стопанства над 50 хектара. Така че настъпва тенденция за концентрация на производството и специализация.

  Водещ: И в края на разговора ни - какви са показателите на икономическите отношения между България и Полша?

  Гражина Хоронжикевич: През последните няколко години търговията между Полша и България е нараснала по-бързо, отколкото външнотърговския оборот като цяло. Това показва, че офертата на нашите две страни е с взаимен интерес. Бих искала да отбележа, че Полша заема много важна позиция по посока на българския внос. Сред страните от ЕС през 2010 година, според Българската народна банка, вносът от Полша е заел 6-то място, а въз основа на предварителните данни ние преценяваме, че и през изминалата година Полша ще остане 6-о място и ще изпревари такива страни като Великобритания и Испания. Полската оферта за износ е много конкурентна, предлага високо качество, а в същото време и добра цена. И що се отнася до отделните отрасли, които заемат важно място в търговията между България и Полша, това са селскостопански и хранителни продукти. Голяма част от износа на Полша към България се състои от механични, електрически, електронни и химически продукти. Но гамата от продукти, които са предмет на взаимната търговия, е наистина богата. Бих искала да подчертая, че отделът за промоция на търговията и инвестициите в посолството на Република Полша се старае да насърчава бизнес отношенията между фирми от България и Полша. Имаме също така много добри контакти с български партньори и взаимно си съдействаме. Много добре сътрудничим с Българската търговско-промишлена палата. Изминалите четири години, през които ръководя отдела за промоция на търговията и инвестициите, бяха изпълнени с много положително, отлично сътрудничество между нас, организирахме множество съвместни проекти, които позволиха на фирми от България и Полша да развият взаимноизгодни бизнес отношения.

  Екатерина КАТРАЧЕВА

  Линк

Назад