Назад

Защита и сигурност /Security 2012


  • Защита и сигурност /Security 2012


     

    Изложение: Security - Защита и сигурност, 19-то изданиеПрофил: Системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, транспортни средства Организатори: Агенция Булгарреклама и Българска търговско-промишлена палата SECURITY - ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ ще е част от индустриалната В2В изложба в София и ще се проведе под патронажа на министъра на вътрешните работи - Цветан Цветанов. Изложението ще се проведе и със съдействието на Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), с подкрепата на Българска камара за охрана и сигурност (БКОС) и Камарата на инсталаторите в България. Участие ще вземе и Министерство на отбраната на РБългария. Експозицията традиционно ще бъде съпътствана от богата семинарна програма, включваща актуални лекции, конференции и други на водещи специалисти от бранша. В съпътстващата програма с презентации ще се включат и представители на МВР, които ще засегнат актуални проблеми на бранша и охранителната дейност. Изложбата и провежданите семинари, презентации, демонстрации ще привлекат вниманието на специализираните звена, структури от системата на МВР и МО, консултанти, специалисти в областта на сигурността и охраната, мениджъри на строителни фирми, търговски обекти, хотели, банки, обменни бюра, предприятия и заводи, на застрахователни, автомобилни и транспортни компании и на всички други, за които защитата на дома и офиса е приоритет. SECURITY - ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ ще привлече производители, търговци, предприемачи, водещи български и чуждестранни фирми, които предлагат разнообразни продукти и услуги в областта на сигнално-охранителните системи, видеонаблюдението и контрола на достъпа, комуникационно-информационните мрежи, киберсигурността, техниката за пожароизвестяване и пожарогасене, средства и оборудване за сигурността на промишлени и комунални обекти, лични предпазни средства, физическа охрана, специална предпазна екипировка, специализирана литература и други. Българската търговско-промишлена палата и Агенция Булгарреклама Ви приветстват да работим заедно, като Ви канят да вземете участие в най-престижното изложение за цивилна защита и безопасно управление на обекти. SECURITY - ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ ще се проведе заедно с познатите и насочени към модернизацията на индустриалния сектор изложби MACHTECH&METAL EXPO (за развитието на машиностроенето, металообработването и металургията), и TRANSPORT&LOGISTICS (за системите на транспорта и логистиката), кръгът се разширява с включването на три нови тематики - IFAM, INTRONIKA и PLAST. Зад тях стоят предложения за машини, техника, технологии и други нововъведения в стратегическите направления автоматизация, мехатроника и роботика (IFAM), за професионална и индустриална електроника (INTRONIKA) и производството на пластмаси и каучук (PLAST).

    Линк

Назад