Назад

Бизнесът гони ръст с нови стоки и пазари


 • Бизнесът гони растеж с нови стоки, нови пазари и оптимизация на разходите


   
  Бизнесът разчита да постигне растеж основно чрез въвеждане на нови стоки и услуги, както и чрез достигане до нови пазари, като в същото време ще работи и върху оптимизиране на разходите си. Това показва онлайн проучване на Българската търговско-промишлена палатa, на което са се отзовали 48 фирми, при 3500 регистрирани в палатата.
  Според анкетно проучване на БТПП фирмите разчитат да постигнат растеж през 2012 г. основно чрез три дейности: въвеждане на нови стоки/услуги, достигане до нови пазари и оптимизиране на разходите. Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения. Съвсем естествено 75% от фирмите разчитат на намирането на нови пазари за реализация на стоки/услугите, които предлагат.
  Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж.
  Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат в много области. Преобладаващи са и мненията за промени в здравеопазването и образованието спрямо другите изборени сфери. На практика в проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи.
  94% от участващите проучването отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнес партньори и едва 6% от участниците отговарят, че не са имали подобни проблеми през 2011 г. Най-голяма процент - 89% са имали забавяне в плащанията по сключени договори с частни фирми. При плащанията от държавата забавяния са имали 22%.
  Според проучването трите основни предложения (мерки), които биха подобрили бизнес климата в страната се отнасят до данъците и регулациите. Категорично на първо място бизнесът поставя предложението, с което не трябва да допуска увеличение на преките данъци за фирмите и гражданите. Всяко действие насочено към увеличенито им би довело до несигурност, влошена бизнес среда, по-ниска конкурентоспособност, по-малко чуждестранни инвестиции (които през 2011 г. бележат спад от 40%) както и по-ниско вътрешно потребление. Ускоряване на срока за възстановяване на ДДС също се подрежда сред основните приоритети на бизнеса. Въпреки напредъка по "Програма за по-добро регулиране 2010-2013", бизнесът все още смята, че са необходими облекчения в регулациите.
  Бизнесът е категоричен, че трябва да се ускори възстановяването на ДДС, да се намали броя на регулаторните режими. Други предложения са съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса, разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции, включително подаване и отчитане на документите по европейските проекти по електронен път, намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, при прилагане на разходопокривния подход. Ефективно противопоставяне срещу корупцията – с превантивна дейност срещу ограничаване възможностите за вземане на решения по целесъобразност от служителите в публичния сектор, премахване на административното увеличение на Минималните осигурителни доходи (МОД), в браншове, за които няма постигнати споразумения и други.

  Линк

 • Нови стоки, нови пазари и опитмизация на разходите осигуряват растеж в кризата


   
  В сегашната икономическа ситуация, българските компании разчитат да постигнат растеж през 2012 г., основно като въвеждат нови стоки и услуги, излизат на нови пазари и оптимизират разходите си. Това показва онлайн проучване на Българската търговско-промишлена палатa, на което са се отзовали 48 фирми, при 3500 регистрирани в палатата.
  Проектите на ЕС не попадат сред основните направления за растеж. Според Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП обяснението е, че малките и средни фирми срещат затруднения при покриването на изискванията. Проблемите за тях най-често са високите прагове на оборотите и изключването от програмите на фирмите с кратка история.
  Анкетата също така показва, че няма нито една компания, която да смята, че няма нужда от реформи в обществените сфери в България.
  Друг проблем, посочван от 94% от участващите, е забавянето при изплащания на дължими суми от техни бизнес партньори. При 89% от тях, забавянето е било по договори, сключени с частни фирми, а при 22% забавянето е идвало от договори с държавни органи.
  Трите основни предложения за подобряване на бизнес климата в страната, посочвани от анкетираните, са в сферата на данъците и регулациите. На първо място е желанието на компаниите да не се допуска увеличение на данъците за фирмите и гражданите. На второ място е посочено намаляването на броя на регулаторните режими и на трето място е съкращаването на времето за изплащане на задълженията на държавата по договори към бизнеса.
  44% от предприятията, участващи в проучването, са промишлени предприятия, 25% от сферата на услугите, 23% - на търговията, 2% са от селското стопанство, а 6% не са посочили сектор.

  Линк

 • Бизнесът планира растеж основно чрез нови продукти и нови пазари


  Бизнесът разчита да постигне растеж основно чрез въвеждане на нови стоки и услуги, както и чрез достигане до нови пазари, като в същото време ще работи и върху оптимизиране на разходите си. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата сред членовете на организацията през февруари. Между 69 и 79% от компаниите ще заложат през тази година на тези три мерки, докато двойно по-малко фирми имат намерение да прибегнат към инвестиции в човешки капитал и иновации. Делът на тези, които планират да се развиват интензивно чрез придобиване на нови сгради, машини или съоръжения, е едва една четвърт от всички.

  Проблемите

  Междуфирмената задлъжнялост продължава да е най-големият проблем за бизнеса, като 89% от анкетираните отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнес партньори, а още 22% - при плащанията по сключени договори с държавни органи. Не по-малки са обаче проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите по оперативните програми.

  Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж, а същевременно малките и микро предприятия изпитват сериозни трудности да се възползват от тях, тъй като в масовите случаи праговете на изискваните обороти за кандидатстване по проекти са твърде високи – 600 хил. лв. за малко и 300 хил. лв. за микропредприятие.

  Предложенията

  Според проучването трите основни мерки, които биха подобрили бизнес климата в страната се отнасят до данъците и регулациите. Категорично бизнесът заявява, че в никакъв случай не трябва да допуска увеличение на преките данъци, като същевременно трябва да се ускори срока за възстановяване на ДДС.

  По-бързото разплащане на държавата с фирмите, разширяването електронните услуги от държавните и общински институции, както и ефективното противопоставяне на корупцията, също са сред големите нужди на бизнеса. Като най-наложителни реформи компаниите посочват тези в секторите здравеопазване, образование и иновации. Нито една компания не споделя мнението, че няма необходимост от реформи.

  Линк

 • Бизнесът планира растеж основно чрез нови продукти и нови пазари


  Бизнесът разчита да постигне растеж основно чрез въвеждане на нови стоки и услуги, както и чрез достигане до нови пазари, като в същото време ще работи и върху оптимизиране на разходите си. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата сред членовете на организацията през февруари. Между 69 и 79% от компаниите ще заложат през тази година на тези три мерки, докато двойно по-малко фирми имат намерение да прибегнат към инвестиции в човешки капитал и иновации. Делът на тези,...

  Линк

 • Бизнесът залага на свиване на разходите


  94 на сто от фирмите имат забавени плащания, сочи проучване на БТПП
  Докато държавата се раздира от скандалите с огромните бонуси в администрацията, бизнесът се чуди как да оцелее, свивайки разходите. Оптимизация на разходите, нови продукти и нови пазари. На това ще заложат фирмите през т.г., надявайки се да постигнат растеж, показва проучване на БТПП сред 3 500 от членовете си. Организацията, която има и хасковска структура, представлява малкия и среден бизнес.
  94 на сто от фирмите са посочили, че са имали забавяне в плащанията през изминалата година. 89% са имали забавяне по сключени договори с частни фирми, което само потвърждава  сериозната междуфирмена задлъжнялост в страната. 22% са имали забавяне при плащанията по сключени договори с държавни органи, а 16 на сто с общини, а   9% - по проекти на оперативните програми на ЕС.
  Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намират проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж, там са свиване на разходите, търсене на нови продукти и пазари.
  Трябва също така да се отбележи, че фирмите, които имат намерение да инвестират в човешки ресурс, за да достигнат растеж, са малко - едва 31. Това показва както недостиг на средства, така и липсата на достъп до европейски проекти.  

  Да не се допуска увеличение на преките данъци  за фирмите, да се ускори  възстановяването на ДДС и да се намали броят на регулаторните режими. Това са първите три предложения на бизнеса, се посочва още в проучването, което е направено през февруари т.г.

  Линк

 • Бизнесът гони ръст с нови стоки и пазари Expert.bg - 01 Март 11:20


  Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж
  Основните насоки, чрез които фирмите имат намерения за постигане на растеж през 2012 г. включат въвеждането на нови продукти, навлизането на нови пазари и оптимизация на разходите.
  Това показва анкетно допитване на БТПП  за намеренията на бизнеса през 2012-та година. 48 мениджъри на фирми са участвали в допитването.
  Най-много фирми имат намерения да въвеждат нови продукти и услуги 79%, 75% разчитат в намирането на нови пазари, а 69%  смятат да оптимизират разходите си през 2012 г.
  Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения.
  Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове.

  Линк

 • Бизнесът гони ръст с нови стоки и пазари


  Основните насоки, чрез които фирмите имат намерения за постигане на растеж през 2012 г. включат въвеждането на нови продукти, навлизането на нови пазари и оптимизация на разходите.

  Това показва анкетно допитване на БТПП  за намеренията на бизнеса през 2012-та година. 48 мениджъри на фирми са участвали в допитването.

  Най-много фирми имат намерения да въвеждат нови продукти и услуги – 79%, 75% разчитат в намирането на нови пазари, а 69%  смятат да оптимизират разходите си през 2012 г.

  Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения.

  Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж.

  Едва 40% от фирмите възнамеряват да кандидатстват или да продължат да работят по оперативните програми на ЕС.

  94% от участващите проучването отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнес партньори, 6% от участниците отговарят, че не са имали подобни проблеми през 2011 г.

  89% са имали забавяне в плащанията по сключени договори с частни фирми, а при 22% е имало забавяне при плащанията по сключени договори с държавни органи.

  Според проучването трите основни предложения (мерки), които биха подобрили бизнес климата в страната се отнасят до данъците и регулациите.

  Категорично на първо място бизнесът поставя предложението, с което не трябва да допуска увеличение на преките данъци за фирмите и гражданите. Всяко действие насочено към увеличенито им би довело до несигурност, влошена бизнес среда, по-ниска конкурентоспособност, по-малко чуждестранни инвестиции (които през 2011 г. бележат спад от 40%) както и по-ниско вътрешно потребление.

  Ускоряване на срока за възстановяване на ДДС също се подрежда сред основните приоритети на бизнеса.

  Въпреки напредъка по „Програма за по-добро регулиране 2010-2013”, бизнесът все още смята, че са необходими облекчения в регулациите.

  В анкетата представителите на бизнеса допълват и други важни мерки за благоприятна бизнес среда като: намаляване на местни данъци и такси за бизнеса. Определяне по-справедлив начин на такса битови отпадъци; премахване на банковите такси при плащане на осигуровки, данъци и други бюджетни плащания; предвидимост на законодателството; намаляване на данъчната бюрокрация.

  Фирмите настояват и за промяна на условията за получаване на финансиране по оперативните програми, критериите за допустимост затрудняват достъпа на МСП до тях (напр. за размер на годишния оборот).

  Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат във всички области. Преобладаващи са мненията запромени в здравеопазването и образованието спрямо другите изброени сфери. В проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи.

  Линк

Назад