Назад

Няма основание за поскъпване на хляба в региона. Засега!


 • Няма основание за поскъпване на хляба в региона. Засега!


  „Рано е да се говори за цената на хляба”, заяви Жени Сапунджиева, председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите във Велико Търново. Браншът е в кризисна ситуация отдавна заради намаленото потребление, големите разходи и скъпите консумативи. Поради тези причини през последната една-две години врати затвориха около 10 цеха във Велико Търново и Горна Оряховица.
  „Когато се затварят хлебопроизводствени предприятия, говорим за сериозни загуби, а не за печалби”, заяви преди време Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. По думите й върху цената на хляба, освен конкуренцията и натиска на веригите, оказват влияние и други фактори и те са свързани с цената на енергоизточниците и акциза върху дизела.
  НАД 40 ВИДА ХЛЯБ СЕ ПРОДАВАТ В МАГАЗИННАТА МРЕЖА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, но въпреки видовото многообразие спада потреблението и браншът е поставен пред оцеляване.
  Според Димитър Димитров, собственик на хлебозавод „Яна” в Ресен, не може да се говори за поскъпване на хляба в региона. „Моят хляб е с нормална цена и няма да я вдигам, а и не виждам причина за това в нашата област”, посочи Димитров и до лятото обеща да не пипа цените. Друг е проблемът за бранша в областта - нелоялната конкуренция, която продава насъщния по 50 стотинки.

  Линк

Назад