Назад

Пет препоръки за растеж към Европейския Съвет


 • Европалати обявиха пет препоръки за растеж към ЕС


  Едно от предложенията е да се създаде Централен европейски гаранционен фонд със средства от неразпределените структурни фондове
  В навечерието на срещата на Европейския съвет, която ще се проведе на 1 и 2 март, ВРОПАЛАТИ отправи конкретни препоръки към държавните глави и правителствата на страните-членки, във връзка с петте области на политики от огромно значение за бизнеса, съобщиха от БТПП, която членува в европейската работодателска организация. “На база на опита на търговските палати вярваме, че изпълнението на тези препоръки ще даде значителен тласък на бизнеса и в последствие ще допринесе за икономическото възстановяване на Европа“, каза Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Алесандро Барберис.

  Линк

 • Европалати обявиха пет препоръки за растеж към ЕС


  В навечерието на срещата на Европейския съвет, която ще се проведе на 1 и 2 март, ВРОПАЛАТИ отправи конкретни препоръки към държавните глави и правителствата на страните-членки, във връзка с петте области на политики от огромно значение за бизнеса, съобщиха от БТПП, която членува в европейската работодателска организация.

  "На база на опита на търговските палати вярваме, че изпълнението на тези препоръки ще даде значителен тласък на бизнеса и в последствие ще допринесе за икономическото възстановяване на Европа", каза Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Алесандро Барберис.

  1. Създаване на бизнес и растеж
  Създаване на Централен европейски гаранционен фонд. Този фонд трябва да създаде гаранции на европейско ниво, които да покрият евентуални рискове и да намалят капиталовите изисквания на финансовите институции. Механизмът трябва да се управлява от Европейския инвестиционен фонд и да е достъпен за всички страни-членки, като допълва съществуващите национални гаранционни системи и запълва празнотите в онези страни-членки, които все още не са разработили подобни системи. Финансовият ресурс може да се осигури от неразпределените структурни фондове.

  2. Умения
  Да се гарантира, че предложената нова европейска програма за образование, обучение, младежта и спорта "Еразъм за всички" има ясно определен бюджет за професионално обучение, както и заложени мерки за неговото изпълнение - условие, което към момента не е изпълнено. Двойният принцип на обучение, който съчетава обучението в училище и на работното място, доказа ефективността си за намаляване на младежката безработица.

  3. Интернационализация
  Създаване на Европейска платформа за интернационализация на МСП, с цел да се обединят всички заинтересовани страни от частния сектор и да се разработи обща стратегия на европейско ниво. Повторното въвеждане на "принципа за взаимна полза" при разработването на фондове за сътрудничество ще насърчи европейските фирми да търсят чужди пазари.

  4. Иновации
  Включване на нов инструмент за МСП в Хоризонт 2020, чийто подход ще се състои от три елемента: приложимост - научно-развойна дейност - комерсиализация. Този инструмент трябва да се запази по време на междуинституционалните преговори и да се засили ролята му, за да се гарантира, че много повече от очакваните 15 % от бюджета на програмата ще бъдат разпределени за насърчаване и стимулиране на иновациите в широкия смисъл на термина сред малките и средни предприятия.

  5. Енергийна ефективност
  Въпреки че в момента се обръща по-голямо внимание на целите и крайните срокове, за постигането на целите на ЕС в областта на енергийната ефективност от голямо значение е взимането на разумни решения разработени отдолу-нагоре. По-конкретно, ефикасното предоставяне на информация и подкрепа за малките и средни предприятия, които са значим, но все още неизползван източник за подобрение на енергийната ефективност, може да има голям положителен ефект. Палатите призовават законотворците да не пренебрегват този важен аспект при финализирането на дискусиите по отношение на Директивата за енергийната ефективност и разработването на стратегии за изпълнението й.

  БТПП като пълноправен член на ЕВРОПАЛАТИ се присъединява към всяка една от точките, пише в заключение в изпратеното до медиите съобщение от БТПП.

  Линк

 • Пет препоръки за растеж към Европейския Съвет


  В навечерието на срещата на Европейския съвет на 1 и 2 март, ЕВРОПАЛАТИ отправи конкретни препоръки към държавните глави и правителствата на страните-членки, във връзка с петте области на политики от огромно значение за бизнеса.

  „На база на опита на търговските палати вярваме, че изпълнението на тези препоръки ще даде значителен тласък на бизнеса и в последствие ще допринесе за икономическото възстановяване на Европа”, каза Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Алесандро Барберис.

  1. Създаване на бизнес и  растеж
  Създаване на Централен европейски гаранционен фонд. Този фонд трябва да създаде гаранции на европейско ниво, които да покрият евентуални рискове и да намалят капиталовите изисквания на финансовите институции. Механизмът трябва да се управлява от Европейския инвестиционен фонд и да е достъпен за всички страни-членки, като допълва съществуващите национални гаранционни системи и запълва празнотите в онези страни-членки, които все още не са разработили подобни системи. Финансовият ресурс може да се осигури от неразпределените структурни фондове.

  2. Умения
  Да се гарантира, че предложената нова европейска програма за образование, обучение, младежта и спорта „Еразъм за всички” има ясно определен бюджет за професионално обучение, както и заложени мерки за неговото изпълнение – условие, което към момента не е изпълнено. Двойният принцип на обучение, който съчетава обучението в училище и на работното място, доказа ефективността си за намаляване на младежката безработица.

  3. Интернационализация
  Създаване на Европейска платформа за интернационализация на МСП, с цел да се обединят всички заинтересовани страни от частния сектор и да се разработи обща стратегия на европейско ниво. Повторното въвеждане на „принципа за взаимна полза” при разработването на фондове за сътрудничество ще насърчи европейските фирми да търсят чужди пазари.

  4. Иновации
  Включване на нов инструмент за МСП в Хоризонт 2020, чийто подход ще се състои от три елемента: приложимост – научно-развойна дейност – комерсиализация. Този инструмент трябва да се запази по време на междуинституционалните преговори и да се засили ролята му, за да се гарантира, че много повече от очакваните 15 % от бюджета на програмата ще бъдат разпределени за насърчаване и стимулиране на иновациите в широкия смисъл на термина сред малките и средни предприятия.

  5. Енергийна ефективност
  Въпреки че в момента се обръща по-голямо внимание на целите и крайните срокове, за постигането на целите на ЕС в областта на енергийната ефективност от голямо значение е взимането на разумни решения разработени отдолу-нагоре. По-конкретно, ефикасното предоставяне на информация и подкрепа за малките и средни предприятия, които са значим, но все още неизползван източник за подобрение на енергийната ефективност, може да има голям положителен ефект. Палатите призовават законотворците да не пренебрегват този важен аспект при финализирането на дискусиите по отношение на Директивата за енергийната ефективност и разработването на стратегии за изпълнението й. БТПП като пълноправен член на ЕВРОПАЛАТИ се присъединява към всяка една от точките и ще направи своя коментар в утрешния брифинг от 11 часа.

  Линк

Назад