Назад

ЕСРИ България първа в категорията цялостна социална политика


 • ЕСРИ България първа в категорията цялостна социална политика


  В тазгодишните, девети по ред, награди за корпоративна социална отговорност, раздавани от Българския форум на бизнес лидерите, ЕСРИ България получи приз за най-добра социална политика за проекта Активен.БГ.

  За наградите тази година се състезаваха повече от 60 проекта, разпределени в 6 категории. Победителите са оценени чрез критерии като полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на компанията в осъществяването на проектите, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и оценка от страна на обществото.

  В категория цялостна социална политика на малко и средно предприятие, журито тази година определи за победител ЕСРИ България с проекта Активен.БГ. Това е първият проект в България, който стъпва върху най-съвременни Esri ГИС технологии за постигане на ефективно гражданско участие в местното самоуправление. Той предоставя на гражданите алтернативата да участват активно в подобряване условията на живот в техните райони, като подават навременна и конкретна информация за забелязани от тях нередности (опасни сгради, детски площадки, боклук, улични дупки, ледени висулки и много други) посредством използването на специална онлайн платформа http://aktiven.bg/. Включилите се в инициативата организации поемат ангажимент за следене на получените сигнали и отразяване статуса на тяхната обработка на уебсайта. По този начин публичните организации се отварят за гражданите, реализирайки на практика съвременната концепция за е-управление, базирано на ефективна двупосочна комуникация с гражданското общество.

  Проектът Активен.БГ е посрещнат позитивно от българското обществено. Всеки ден все повече граждани се включват в инициативата, като докладват за нередности. Увеличава се и броят на публичните организации, участващи в социалната програма.

  За трета поредна година председател на журито беше Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, а за членове на комисията бяха поканени представители на бизнеса, правителствения и неправителствения сектор и медиите, в това число Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, Н. Пр. Коре Ансон, посланик на Кралство Дания, Вики Политова, генерален директор на bTV Медиа Груп и много други.

  Линк

Назад