Назад

БТПП и Международната младежка камара подкрепят проекти на младите


 • БТПП и Международната младежка камара ще подкрепят проекти, стартирани от младежи


   

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Бертолд Даемс, президент на Международната младежка камара (МКК), Магдалина Златева - национален председател и Ивайло Николов - главен секретар на ММК България. Обсъдени бяха бизнес взаимоотношенията между БТПП и ММК на международно и местно ниво. Бяха очертани възможностите за сътрудничество, както и подписване на меморандум за разбирателство.
   
  БТПП планира да организира обучения с лектори от Международната младежка камара и изрази готовността си за сътрудничество по проекти на Eвропейския съюз, стартирани от младежи, за да се осигурят на младите хора платформа и възможност за участие, да се насърчи социалната интеграция и многообразието, като работа, равни възможности, антидискриминация, доброволен труд, гражданска активност и неформално образование
   
  На 25 февруари т.г. в хотел Хилтън ММК ще проведе Ден на отворените врати - за представяне мисията, принципите, проектите и приоритетите на организацията.
   
  ММК е неправителствена организация, основана през 1944 г. в САЩ (http://www.jci.cc/). В момента тя има над 200 000 членове от 18 до 40 години, от над 100 страни по света. През ноември 2011 г. ММК отваря офис и в България.

  Линк

 • Международната младежка камара и БТПП ще подкрепят проекти, стартирани от младежи


   

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Бертолд Даемс, президент на Международната младежка камара (МКК), Магдалина Златева - национален председател и Ивайло Николов - главен секретар на ММК България. Обсъдени бяха бизнес взаимоотношенията между БТПП и ММК на международно и местно ниво. Бяха очертани възможностите за сътрудничество, както и подписване на меморандум за разбирателство.БТПП планира да организира обучения с лектори от Международната младежка камара и изрази готовността си за сътрудничество по проекти на Eвропейския съюз, стартирани от младежи, за да се осигурят на младите хора платформа и възможност за участие, да се насърчи социалната интеграция и многообразието, като работа, равни възможности, антидискриминация, доброволен труд, гражданска активност и неформално образованиеНа 25 февруари т.г. в хотел Хилтън ММК ще проведе Ден на отворените врати - за представяне мисията, принципите, проектите и приоритетите на организацията.ММК е неправителствена организация, основана през 1944 г. в САЩ. В момента тя има над 200 000 членове от 18 до 40 години, от над 100 страни по света. През ноември 2011 г. ММК отваря офис и в България.

  Линк

 • БТПП и Международната младежка камара подкрепят проекти на младите


   
  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) планира да организира обучения с лектори от Международната младежка камара и изрази готовността си за сътрудничество по проекти на Европейския съюз, стартирани от младежи, за да се осигурят на младите хора платформа и възможност за участие, да се насърчи социалната интеграция и многообразието, като работа, равни възможности, антидискриминация, доброволен труд, гражданска активност и неформално образование
  Това стана ясно след проведената среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов с Бертолд Даемс, президент на Международната младежка камара (МКК), Магдалина Златева - национален председател и Ивайло Николов - главен секретар на ММК България. Обсъдени бяха бизнес взаимоотношенията между БТПП и ММК на международно и местно ниво. Бяха очертани възможностите за сътрудничество, както и подписване на меморандум за разбирателство.
  На 25 февруари т.г. в хотел Хилтън ММК ще проведе Ден на отворените врати - за представяне мисията, принципите, проектите и приоритетите на организацията.

  Линк

Назад