Назад

Стандартите GS1 подобряват условията за бизнес


 • Търговските вериги намаляват разходите на с 5,69%


   
  В Брюксел приключи годишният Глобален форум GS1. За пореден път форумът даде възможност за среща на експерти, представители на различните участници по веригата за снабдяване – производители, дистрибутори, търговци на дребно. В дискусиите бяха привлечени още представители на превозвачите, на митниците, местни и международни регулаторни органи, разработчици на софтуерни решения и доставчици на хардуерни компоненти и не на последно място представители на Националните организации GS1 по света. Те споделиха опит от внедрени, базирани на стандартите GS1 приложения, представиха пилотни проекти и данни от проведени анализи, както и участваха в изграждането на стратегия за разширяване на приложението на тези стандарти.
  Използването на стандартите GS1 подобрява бизнес условията и спомага за по-добра координация и комуникация.
  В основата на стандартите GS1 е уникалната система за автоматична идентификация и маркиране на продукти, логистични единици, услуги, локации и други с баркод. В изследване на GS1 Франция проведено сред 10000 компании от 62 страни е установено, че сканирането на баркод символите на каса (POS) намалява разходите на търговските вериги с 5,69% от техния годишен приход. Ползите са преки – съкращаване на времето за обработка на стоката на касата, намаляване на грешките от ръчно въвеждане на информация, уплътняване на работното време на оператора на касата, както и непреки – увеличаване на продажбите в резултат от по-доброто обслужване на клиентите, подобрено следене на складовия запас и продажбите в магазините.
   
  Единната система за автоматична идентификация GS1 създава условия за електронен обмен на данни (EDI) и стандартизиране на електронните съобщения. Отново в проучване на GS1 Франция се казва, че внедряването на ЕDI се е превърнало в стратегическа цел за търговските вериги особено след като е установено, че от всички които използват електронни поръчки 87% от тях са по стандартите GS1. Всяка година се спестяват 794 милиона евро чрез използване на стандартните съобщение GS1.

  Линк

 • GS1стандарните подобряват бизнеса


   
  В Брюксел приключи годишният Глобален форум GS1. За пореден път форумът даде възможност за среща на експерти, представители на различните участници по веригата за снабдяване – производители, дистрибутори, търговци на дребно, съобщи БТПП. В дискусиите бяха привлечени още представители на превозвачите, на митниците, местни и международни регулаторни органи, разработчици на софтуерни решения и доставчици на хардуерни компоненти и не на последно място представители на Националните организации GS1 по света.
  Те споделиха опит от внедрени, базирани на стандартите GS1 приложения, представиха пилотни проекти и данни от проведени анализи, както и участваха в изграждането на стратегия за разширяване на приложението на тези стандарти.
  Използването на стандартите GS1 подобрява бизнес условията и спомага за по-добра координация и комуникация. Ефектът се усеща по цялата верига за снабдяване, като за отделните участници беше изнесена следната статистистика на база изследване на Consumer Goods Forum за 2011 година:
  В основата на стандартите GS1 е уникалната система за автоматична идентификация и маркиране на продукти, логистични единици, услуги, локации и други с баркод. В изследване на GS1 Франция проведено сред 10000 компании от 62 страни е установено, че сканирането на баркод символите на каса (POS) намалява разходите на търговските вериги с 5,69% от техния годишен приход. Ползите са преки – съкращаване на времето за обработка на стоката на касата, намаляване на грешките от ръчно въвеждане на информация, уплътняване на работното време на оператора на касата, както и непреки – увеличаване на продажбите в резултат от по-доброто обслужване на клиентите, подобрено следене на складовия запас и продажбите в магазините. 
  Единната система за автоматична идентификация GS1 създава условия за електронен обмен на данни (EDI) и стандартизиране на електронните съобщения. Отново в проучване на GS1 Франция се казва, че внедряването на ЕDI се е превърнало в стратегическа цел за търговските вериги особено след като е установено, че от всички които използват електронни поръчки 87% от тях са по стандартите GS1. Всяка година се спестяват 794 милиона евро чрез използване на стандартните съобщение GS1.

  Линк

 • Стандартите GS1 подобряват условията за бизнес


   

  В Брюксел приключи годишният Глобален форум GS1. За пореден път форумът даде възможност за среща на експерти, представители на различните участници по веригата за снабдяване – производители, дистрибутори, търговци на дребно. В дискусиите бяха привлечени още представители на превозвачите, на митниците, местни и международни регулаторни органи, разработчици на софтуерни решения и доставчици на хардуерни компоненти и не на последно място представители на Националните организации GS1 по света. Те споделиха опит от внедрени, базирани на стандартите GS1 приложения, представиха пилотни проекти и данни от проведени анализи, както и участваха в изграждането на стратегия за разширяване на приложението на тези стандарти.
  Използването на стандартите GS1 подобрява бизнес условията и спомага за по-добра координация и комуникация. Ефектът се усеща по цялата верига за снабдяване, като за отделните участници беше изнесена следната статистистика на база изследване на Consumer Goods Forum за 2011 година:
  Description: Veriga
  В основата на стандартите GS1 е уникалната система за автоматична идентификация и маркиране на продукти, логистични единици, услуги, локации и други с баркод. В изследване на GS1 Франция проведено сред 10000 компании от 62 страни е установено, че сканирането на баркод символите на каса (POS) намалява разходите на търговските вериги с 5,69% от техния годишен приход. Ползите са преки – съкращаване на времето за обработка на стоката на касата, намаляване на грешките от ръчно въвеждане на информация, уплътняване на работното време на оператора на касата, както и непреки – увеличаване на продажбите в резултат от по-доброто обслужване на клиентите, подобрено следене на складовия запас и продажбите в магазините.
  Единната система за автоматична идентификация GS1 създава условия за електронен обмен на данни (EDI) и стандартизиране на електронните съобщения. Отново в проучване на GS1 Франция се казва, че внедряването на ЕDI се е превърнало в стратегическа цел за търговските вериги особено след като е установено, че от всички които използват електронни поръчки 87% от тях са по стандартите GS1. Всяка година се спестяват 794 милиона евро чрез използване на стандартните съобщение GS1

  Линк

 • Стандартите GS1 подобряват условията за бизнес  Търговските вериги намаляват разходите на с 5,69% при сканирането на баркод символите на каса (POS)
   
  В Брюксел приключи годишният Глобален форум GS1. За пореден път форумът даде възможност за среща на експерти, представители на различните участници по веригата за снабдяване – производители, дистрибутори, търговци на дребно. В дискусиите бяха привлечени още представители на превозвачите, на митниците, местни и международни регулаторни органи, разработчици на софтуерни решения и доставчици на хардуерни компоненти и не на последно място представители на Националните организации GS1 по света. Те споделиха опит от внедрени, базирани на стандартите GS1 приложения, представиха пилотни проекти и данни от проведени анализи, както и участваха в изграждането на стратегия за разширяване на приложението на тези стандарти.
  Използването на стандартите GS1 подобрява бизнес условията и спомага за по-добра координация и комуникация. Ефектът се усеща по цялата верига за снабдяване, като за отделните участници беше изнесена следната статистистика на база изследване на Consumer Goods Forum за 2011 година.
   
  В основата на стандартите GS1 е уникалната система за автоматична идентификация и маркиране на продукти, логистични единици, услуги, локации и други с баркод. В изследване на GS1 Франция проведено сред 10000 компании от 62 страни е установено, че сканирането на баркод символите на каса (POS) намалява разходите на търговските вериги с 5,69% от техния годишен приход. Ползите са преки – съкращаване на времето за обработка на стоката на касата, намаляване на грешките от ръчно въвеждане на информация, уплътняване на работното време на оператора на касата, както и непреки – увеличаване на продажбите в резултат от по-доброто обслужване на клиентите, подобрено следене на складовия запас и продажбите в магазините.
   
  Единната система за автоматична идентификация GS1 създава условия за електронен обмен на данни (EDI) и стандартизиране на електронните съобщения. Отново в проучване на GS1 Франция се казва, че внедряването на ЕDI се е превърнало в стратегическа цел за търговските вериги особено след като е установено, че от всички които използват електронни поръчки 87% от тях са по стандартите GS1. Всяка година се спестяват 794 милиона евро чрез използване на стандартните съобщение GS1 (виж таблицата по-долу)
   
  Предвид изложената статистиката бихме искали да насърчим фирмите в България да използват стандартите GS1. Интензивната и целенасочена работа по усвояване на стандартите ще постави фирмите в по-добри конкурентни позиции.

  Линк

Назад