Назад

Продължава обучение за работодатели, наети лица и синдикалисти


 • Продължава обучение за работодатели, наети лица и синдикалисти


   

  Българската търговско-промишлена палата ви кани да се включите в продължаващото ВТОРИ ДЕН безплатно обучение за придобиване на ключови компетенции по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
   
  Семинар
  "Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1”
  20 – 24 февруари 2012 г. 
  хотел Бест Уестърн Сити Плюс, зала „Сити“, гр. София
  ПРОГРАМА 
  21 февруари 2012:
  09:30-10:00 Регистрация на участниците
  10:00 – 10:20 Въведение към темата 
  Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров
  10:20-12:00 „Фирмено поведение и корпоративна социална отговорност бизнес етика”                          Лектор: Доц. Костадин Коларов 
  12:00-13:00 кафе пауза
  13:00-15:30 „Фирмено поведение и корпоративна социална отговорност бизнес етика” - продължение
  Лектор: Доц. Костадин Коларов
  15:30-17:30 Дискусия и кафе
  22 февруари 2012:
  09:30-10:00 Регистрация на участниците
  10:00-12:00 „Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация”     
  Лектор: Кристина Цанкова                          
  12:00-13:00 кафе пауза
  13:00-15:30 „Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация” – продължение  Лектор: Кристина Цанкова                          
  15:30-17:30 Дискусия и кафе
  23 февруари 2012:
  09:30-10:00 Регистрация на участниците
  10:00-12:00 „Приложение на системата GS1”      
  Лектор: Христо Содев                                               
  12:00-13:00 кафе пауза
  13:00-15:30 „Приложение на системата GS1”  - продължение    
  Лектор: Христо Содев                                                   
  15:30-17:30 Дискусия и кафе
  24 февруари 2012:
  09:30-10:00 Регистрация на участниците 
  10:00-12:30 Дискусионен панел                                                                                                        
  Модератор: Иван Нейков
  12:30-13:30 Кафе-пауза
  13:00-15:00 Дискусионен панел- продължение
  Модератор: Иван Нейков

  Линк

Назад