Назад

Съветът на браншовите организации ще анализира таксите, събирани от БАБХ


 • Съветът на браншовите организации ще анализира таксите, събирани от БАБХ


   

  Общото събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП утвърди на 17 февруари Отчета за дейността на Съвета през 2011 г. и Програма за работата през 2012 г, съобщиха от пресцентъра н Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
   
  Избрано бе ново Бюро на Съвета в състав: председател – Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации и бивш председател на Национално сдружение "Недвижими имоти", и                заместник-председатели: Мариана Кукушева – председател на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, и доц. д-р инж. Виктор Ташев – управител на Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство.
   
  Представители на браншови организации в хранителния сектор поставиха въпроса за необходимостта от анализ на Тарифата, отнасяща се до таксите, събирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за издаване на различни документи като ветеринарни и фитосанитарни сертификати, за качество и др. Според тях, голяма част от таксите са необосновано високи, липсва методология за определянето им, не са ясни критериите за определяне на длъжностните лица за извършване на одити в обектите и др.
   
  В тази връзка бе прието решение на Съвета за сформиране на работна група за анализиране на тарифата и подготовка на съвместно становище, което да бъде предоставено на съответните компетентни органи.
  Акцент в разискванията бе поставен върху необходимостта да се отдели повече внимание на проблемите на МСП, които заемат значителен дял в българската икономика и имат важно значение за нейното възстановяване, но голяма част от които в момента са на ръба на оцеляването, в резултат на ефектите от икономическата криза.
   
  Тази тема днес председателят на Палатата обсъди с Георг Рааб, ръководител "Финансиране на иновациите и МСП" в Европейската комисия. Срещата се проведе в Представителството на ЕК в България.

  Линк

 • Съветът на браншовите организации ще анализира таксите, събирани от БАБХ


   

  Общото събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП утвърди на 17 февруари Отчета за дейността на Съвета през 2011 г. и Програма за работата през 2012 г., – съобщиха от пресслужбата на БТПП.
  Избрано бе ново Бюро на Съвета в състав:
  - председател – Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации и бивш председател на Национално сдружение „Недвижими имоти”;
  - заместник-председатели: Мариана Кукушева – председател на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, и доц. д-р инж. Виктор Ташев – управител на „Българска Асоциация за геотехническо и тунелно строителство.
  Представители на браншови организации в хранителния сектор поставиха въпроса за необходимостта от анализ на Тарифата, отнасяща се до таксите, събирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за издаване на различни документи като ветеринарни и фитосанитарни сертификати, за качество и др. Според тях, голяма част от таксите са необосновано високи, липсва методология за определянето им, не са ясни критериите за определяне на длъжностните лица за извършване на одити в обектите и др.
  В тази връзка бе прието решение на Съвета за сформиране на работна група за анализиране на тарифата и подготовка на съвместно становище, което да бъде предоставено на съответните компетентни органи.
  Акцент в разискванията бе поставен върху необходимостта да се отдели повече внимание на проблемите на МСП, които заемат значителен дял в българската икономика и имат важно значение за нейното възстановяване, но голяма част от които в момента са на ръба на оцеляването, в резултат на ефектите от икономическата криза.
  Тази тема днес председателят на Палатата обсъди с Георг Рааб, ръководител „Финансиране на иновациите и МСП” в Европейската комисия. Срещата се проведе в Представителството на ЕК в България.

  Линк

Назад