Назад

Йордан Кисьов: Законът за обществените поръчки се променя на принципа на Брауновото движение


 • Йордан Кисьов: Законът за обществените поръчки се променя на принципа на Брауновото движение*


  На 26 февруари влиза в сила новият Закон за обществените поръчки. Нов, последен, но не за дълго. Защото вече е задвижен още по-нов проект за изменение на текстовете в него. За това ще бъде ли по-справедливо възлагането на обществените поръчки с новото законодателство в „Нашият ден” говорим с Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, Йордан Кисьов от Камарата на индустриалците и работодателите в България, Васил Тодоров, член на УС и главен секретар на Българската търговско-промишлена палата и с Пламен Немчев, председател на Сдружение „Център за обществени поръчки” и директор на дирекция „Обществени поръчки” в Министерския съвет по времето на изработването на първия закон.

  Според всички тях във възлагането на обществени поръчки е налице единствено колеблив последващ контрол, но не и превенция, която да предложи ясни правила и справедливост. Агенцията по обществените поръчки няма правомощията да взема необходимите решения, а в България изобщо няма институция, която да обхваща действието на закона от край до край. Законът за обществените поръчки се променя на принципа на Брауновото движение, каза Йордан Кисьов от Камарата на индустриалците и работодателите в България.
  Представителят на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров, заяви, че мнението на бизнеса не е било взето предвид въпреки многото дискусии и работни срещи по законодателните текстове. Според изпълнителния директор на Камарата на строителите Иван Бойков, законът е балансиран и истинският проблем е в прилагането му, а повече професионализъм ще ни позволи да преодолеем проблемите на възлагането на обществени поръчки.

  * „Брауновото движение е хаотичното преместване на твърди частици в газообразна или течна среда, без определена цел. За да съществува брауново движение, не е необходимо наличието на разумен живот.”
  (от блога „Бели байтове за черни дни”)


  Линк

Назад