Назад

Семинар-обучение за работодатели, наети лица и синдикалисти


 • Семинар-обучение за работодатели, наети лица и синдикалисти


   
  Българската търговско-промишлена палата ви кани да се включите в безплатно обучение за придобиване на ключови компетенции по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
   
  Семинар
  "Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1”
  20 – 24 февруари 2012 г. 
  хотел Бест Уестърн Сити Плюс, зала „Сити“, гр. София
  ПРОГРАМА 
  20 февруари 2012:
  09:30-10:00 Регистрация на участниците
  10:00-10:30 Откриване – Цветан Симеонов – Председател на БТПП
  10:30-12:00 „Повишаване адаптивността на работниците”
  Лектор: Проф. Катя Владимирова
  12:00-13:00 кафе пауза
  13:00–15:30 „Повишаване адаптивността на работниците”- продължение
  Лектор: Проф. Катя Владимирова 
  15:30-17:30 Дискусия и кафе
  21 февруари 2012:
  09:30-10:00 Регистрация на участниците
  10:00 – 10:20 Въведение към темата 
  Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров
  10:20-12:00 „Фирмено поведение и корпоративна социална отговорност бизнес етика”                               
  Лектор: Доц. Костадин Коларов 
  12:00-13:00 кафе пауза
  13:00-15:30 „Фирмено поведение и корпоративна социална отговорност бизнес етика” - продължение
  Лектор: Доц. Костадин Коларов
  15:30-17:30 Дискусия и кафе
  Програмата на семинара

  Линк

Назад