Назад

Служители на фирми в Гоцеделчевско учиха за трудово-правните отношения


 • Четиридневно обучение провежда Българската търговско промишлена палата в Гоце Делчев


   

  Четиридневно обучение провежда Българската търговско промишлена палата в Гоце Делчев. То е предназначено за работодателите в частния бизнес. Работодателите в гоцеделчевско се обучават на фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация.Обучението е по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”.

  Линк

 • Служители на фирми в Гоцеделчевско учиха за трудово-правните отношения


   
  Едноседмичен семинар за обучение на целеви групи по трудово-правни отношения приключва днес в Гоце Делчев. Обучението се проведе по спечелен проект „Повишаване на обществената нетърпимост към сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й“.
  Обучителният семинар за служители и ръководители на фирми от Гоцеделчевския регион стартира в понеделник и приключва днес в Гоце Делчев. Семинарът бе организиран от Българската търговско-промишлена палата.
  Генерирането на бар кодове, без които всеки произведен продукт не може да излезе на пазара, и борбата със сивата икономика бяха основните теми на обучението в Гоце Делчевско. В тази връзка то бе насочено към начина за управление на фирма посредством преговори, посредничество и медиация.
  Едва половината от служителите и управителите на фирми в Неврокопско се отзоваха на поканата да бъдат обучавани на безплатния семинар в Гоце Делчев, за което организаторите днес изразиха съжаление.
  Поредицата от обучителни семинари се провежда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 2007 – 2013 на ЕС. 

  Линк

Назад