Назад

Изложение Индустрия 2012 в София


 • Изложение Индустрия 2012 в София


   

  Представянето на нова техника, оборудване, технологии и цялостни системи за основни индустриални отрасли е традиция и част от емблемата на провежданите в Интер Експо Център – София (ИЕЦ) професионални бизнес форуми. 
  От 28 февруари до 2 март 2012 г. ще се проведе за първи път международна индустриална B2B изложба, включваща шест тематики.
  Стремежът е специалисти и мениджъри от различни държави и индустриални сектори да представят своя научен, технически или производствен потенциал и да разширят деловите и търговските си контакти.
  Наред с познатите и насочени към модернизация на индустрията изложби MACHTECH&METAL EXPO, SECURITY- ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ и TRANSPORT&LOGISTICS, В2В форумът включва експонати по три нови тематики - IFAM, INTRONIKA и PLAST. Съорганизатор на дебютиращите изложения е словенската компания ICM d.o.o. 
  IFAM и INTRONIKA са посветени на перспективните сектори на автоматиката, електрониката, роботиката и мехатрониката. Експозицията включва роботизирани системи, промишлена електроника, съвременно оборудване, компоненти, софтуер и др.
  Изложба PLAST е свързана с най-новите постижения в пластмасовата и каучуковата индустрия - суровини и продукти от пластмаса и каучук, индустриални машини, техника и други елементи на производството. 
  MACHTECH&METAL EXPO се организира от Българската браншова камара- машиностроене, словенската ICM и Агенция Булгарреклама. Изложението обхваща сегментите металургия, машиностроене, леярство и инструментална екипировка и резултатите от внедряването на високо технологични решения и модерна техника в тези сектори на индустрията.
  SECURITY-ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ е инициатива на Българската търговско-промишлена палата и Агенция Булгарреклама, която се провежда под патронажа на министъра на вътрешните работи на Република България. Изложбата демонстрира нови поколения системи и средства за сигурност и комуникации, видеонаблюдение в реално време и контрол на достъпа, пожароизвестителна и пожарогасителна техника и др. Включени са и изделия, които повишават безопасността на отделното лице, дом, офис, търговска и бизнес зона.
  В2В форумът TRANSPORT&LOGISTICS представя съвременни транспортно-логистични вериги, специализиран транспорт, техника, оборудване и информационни системи за складова, митническа, транспортна, производствена и приложна логистика. Организаторите Агенция Булгарреклама и Българска Транспортна Преса подготвят и семинар “Как да управляваме по-добре финансите си” за специалисти от транспорта. 
  IFAM, INTRONIKA, PLAST и MACHTECH&METAL EXPO ще имат специален Бизнес форум за представяне на продукти и услуги, споделяне на опит и намерения за сътрудничество и коопериране с потенциални партньори. Сред чуждестранните лектори са Андрей Ротовник, директор на словенската фирма MIEL Elektronika d.o.o., по темата „Решения в областта на машинното зрение, предназначени за промишлеността”, Роберт Логар, регионален мениджър в ABB d.o.o.(Словения) за „Автоматизирано премахване на шума при алуминиеви отливки”, Божидар Зайц, инженер в Sick d.o.o., който ще говори за „Ефективни сензорни решения за превозни средства и транспорт”, Фернанд Бейелер от унгарската фирма AMPCO METAL и др. Презентация на програмни продукти в машиностроенето /автомобилостроене, авиостроене/ и на специални материали ще направят специалисти от фирма Хайкат Инфотех и др.
  Важна инициатива в рамките на индустриалната В2В изложба е провеждането на ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ. Предвижда се форумът да бъде учреден през първия ден на изложението (28.02.2012). Той се организира с подкрепата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по инициатива на авторитетни български неправителствени и браншови организации. За специален гост е поканен президентът на РБългария г-н Росен Плевнелиев.
  Гръбнак на дискусиите ще бъдат технологичните и продуктови възможности на българската индустрия. Ще бъде поставен акцент на екологичния транспорт и електромобилите като един от приоритетите на родната индустриална политика на фона на европейската стратегия за незамърсяващи превозни средства до 2020 г. Индустриален клъстер “Електромобили” (ИКЕМ) ще представи бъдещето на българската електромобилна индустрия и важните за нейното развитие фактори – опазване на околната среда, енергията от ВЕИ, иновации и ноу-хау в помощ на “зелената индустрия” електромобилостроене и т.н.

  Линк

Назад