Назад

Стандартите GS1 формират глобална среда за електронна търговия


 • Стандартите GS1 формират глобална среда за електронна търговия


   

  На Глобалния GS1 форум в Брюксел в петък бяха обсъдени въпросите за борба с фалшификатите, за електронната търговия и електронното фактуриране, мобилна търговия, приложението на радиочестотната технология (RFID) и други авангардни практики, представени от националните организации. 
  В рамките на „GS1 Европа - направление мобилна търговия” бе реализиран проект GS1 Logger for staff, който позволява проверка на идентификационни номера, маркирани с баркодове, чрез използването на мобилни телефони. Това приложение в най-скоро време ще бъде достъпно за широката публика и всеки ще може да провери автентичността на продукта чрез сканиране на баркода. От извършените от GS1 България проверки до момента вече има открити фалшиви продукти на пазара. Приложенията, които се разработват в областта на мобилната търговия, ще позволят на потребителите да получават, както по-изчерпателна информация за продуктите, които пазаруват, така и данни за тяхната автентичност и то само с помощта на мобилен телефон.
  Инициативите, решенията и стандартите на GS1 са в основата на бизнес мрежата Икомгрид (EcomGrid) – първата онлайн мрежа за търговски контакти и електронен бизнес в България, създадена с участието на БТПП. Тя спомага значително за подобряване и улесняване на отношенията между доставчици и клиенти, независимо от големината и сферата на дейност на компанията. Стандартите на GS1 се прилагат към данните за продуктите и услугите в Икомгрид с цел обща стандартизация по цялата верига на търсене и предлагане.
  През декември 2012 г. GS1 България ще бъде домакин на редовно заседание на регионалния борд на GS1 in Europe, на което ще присъстват изпълнителните директори на националните организации от Европа. По време на заседанието в София ще се набележат следващи стъпки за постигане на хармонизация в прилагането на стандартите GS1 в Европа, за да се отговори на потребностите на фирмите от различни сектори и да се повиши ефективността по веригите за търсене и предлагане.

  Линк

 • ОИСР: Ежегодно Европа губи по 250 милиарда евро заради фалшиви стоки


   

  На Глобалния GS1 форум в Брюксел бяха обсъдени въпросите за електронната търговия и електронното фактуриране, мобилна търговия, приложението на радиочестотната технология (RFID) и други авангардни практики, представени от националните организации, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
   
  Според данните, които Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представи в сесията за борба с фалшификатите, за 2008 година европейската икономика търпи загуби от 250 милиарда евро. Само за Германия щетите са 6.4 млрд. и загуба на 40 000 работни места. В тази връзка в Германия е разработена форма Оriginal1, която позволява да се проверява автентичността на стоките, като се използват идентификаторите на GS1 и средствата за комуникация. Подобни платформи ще се реализират в бъдеще като целта е да се унифицира достъпа до тях и възможността за масова проверка и от потребителите.
  В този смисъл  в рамките на "GS1 Европа - направление мобилна търговия" бе реализиран проект GS1 Logger for staff, който позволява проверка на идентификационни номера, маркирани с баркодове, чрез използването на мобилни телефони. Това приложение в най-скоро време ще бъде достъпно за широката публика и всеки ще може да провери автентичността на продукта чрез сканиране на баркода. От извършените от GS1 България проверки до момента вече има открити фалшиви продукти  на пазара. Приложенията, които се разработват в областта на мобилната търговия, ще позволят на потребителите да получават, както по-изчерпателна информация за продуктите, които пазаруват, така и данни за тяхната автентичност и то само с помощта на мобилен телефон, съобщиха още от БТПП.
   
  Инициативите, решенията и стандартите на GS1 са в основата на бизнес мрежата Икомгрид (EcomGrid) – първата онлайн мрежа за търговски контакти и електронен бизнес в България, създадена с участието на БТПП. Тя спомага значително за подобряване и улесняване на отношенията между доставчици и клиенти, независимо от големината и сферата на дейност на компанията. Стандартите на GS1 се прилагат към данните за продуктите и услугите в Икомгрид с цел обща стандартизацияпо цялата верига на търсене и предлагане.
   
  През декември 2012 г. GS1 България ще бъде домакин на редовно заседание на регионалния борд на GS1 in Europe, на което ще присъстват изпълнителните директори на националните организации от Европа. По време на заседанието в София ще се набележат следващи стъпки за постигане на хармонизация в прилагането на стандартите GS1 в Европа, за да се отговори на потребностите на фирмите от различни сектори и да се повиши ефективността по веригите за търсене и предлагане.

  Линк

 • Стандартите GS1 формират глобална среда за електронна търговия


   

  Продължават пленарните заседания на Глобалния GS1 форум в Брюксел, където днес бяха обсъдени въпросите за електронната търговия и електронното фактуриране, мобилна търговия, приложението на радиочестотната технология (RFID) и други авангардни практики, представени от националните организации.
  На сесията за борба с фалшификатите бяха изнесени данни по оценка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за 2008 година европейската икономика търпи загуби от € 250 милиарда. Само за Германия щетите са 6.4 млрд. и загуба на 40 000 работни места. В тази връзка в Германия е разработена форма Оriginal1 която позволява да се проверява автентичността на стоките, като се използват идентификаторите на GS1 и средствата за комуникация. Подобни платформи ще се реализират в бъдеще като целта е да се унифицира достъпа до тях и възможността за масова проверка и от потребителите.В този смисъл  в рамките на „GS1 Европа - направление мобилна търговия” бе реализиран проект GS1 Logger for staff, който позволява проверка на идентификационни номера, маркирани с баркодове, чрез използването на мобилни телефони. Това приложение в най-скоро време ще бъде достъпно за широката публика и всеки ще може да провери автентичността на продукта чрез сканиране на баркода. От извършените от GS1 България проверки до момента вече има открити фалшиви продукти  на пазара. Приложенията, които се разработват в областта на мобилната търговия, ще позволят на потребителите да получават, както по-изчерпателна информация за продуктите, които пазаруват, така и данни за тяхната автентичност и то само с помощта на мобилен телефон.
  Инициативите, решенията и стандартите на GS1 са в основата на бизнес мрежата Икомгрид (EcomGrid)- първата онлайн мрежа за търговски контакти и електронен бизнес в България, създадена с участието на БТПП. Тя спомага значително за подобряване и улесняване на отношенията между доставчици и клиенти, независимо от големината и сферата на дейност на компанията. Стандартите на GS1 се прилагат към данните за продуктите и услугите в Икомгрид с цел обща стандартизация по цялата верига на търсене и предлагане.
  През м. декември 2012 GS1 България ще бъде домакин на редовно заседание на регионалния борд на GS1 in Europe, на което ще присъстват изпълнителните директори на националните организации от Европа. По време на заседанието в София ще се набележат следващи стъпки за постигне на хармонизация в приложението на стандартите GS1 в Европа, за да се отговори на потребностите на фирмите от различни сектори и повишаване ефективността по веригите за търсене и предлагане.
  GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.
  GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.

  Линк

Назад