Назад

Представиха възможности за свиване на сивата икономика


 • Заместник-областният управител Елка Георгиева участва в семинар по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения”


   

  Заместник-областният управител на област Видин Елка Георгиева участва в семинар по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й”, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата – Видин. Съществуващите проблеми по темите: „Ефективна организация и администриране на бизнеса”, „Обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения”, „Фирмена култура – ефективна работна среда”, „Механизми за взаимодействие между работодателите и наетите лица” и „Правни механизми за защита на интересите на работниците и служителите”,  представиха пред работодатели лекторите д-р Ташо Ташев, икономически експерт към Българска търговско-промишлена палата и Адриан Илиев, юрист в КТ „Подкрепа”.
           Изпълнението на проекта ще приключи през 2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
           Още шест подобни проекта се реализират в България, чрез които се цели да се сведе нивото на сивата икономика в обществено допустими граници.

  Линк

 • Проведоха семинар в подкрепа на бизнеса


   
  Във Видин се проведе първата част на семинар в подкрепа на бизнеса. Организатор е Българска търговско-промишлена палата. На обучението работодатели от региона се запознаха с актуални практики по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда. Лекторите – д-р Ташо Ташев – икономически експерт към БТПП и юристът Адриан Илиев, представиха актуални механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица. Сред обсъжданите теми бяха също общата рамка на трудовоправните и осигурителните отношения, както и правните механизми за защита интересите на работещите. Лекции са предвидени и с представители на синдикати от региона. Обученията се организират по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. 

  Линк

 • Представиха възможности за свиване на сивата икономика


   
  Семинар по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й”, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата – Видин се проведе в крайдунавския град. Съществуващите проблеми по темите: „Ефективна организация и администриране на бизнеса”, „Обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения”, „Фирмена култура – ефективна работна среда”, „Механизми за взаимодействие между работодателите и наетите лица” и „Правни механизми за защита на интересите на работниците и служителите”, представиха пред работодатели лекторите д-р Ташо Ташев, икономически експерт към Българска търговско-промишлена палата и Адриан Илиев, юрист в КТ „Подкрепа”. 
  Изпълнението на проекта ще приключи през 2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
  Още шест подобни проекта се реализират в България, чрез които се цели да се сведе нивото на сивата икономика в обществено допустими граници.

  Линк

Назад