Назад

ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ


 • ПРОЕКТ: "ТРАНСГРАНИЧНИЯ СВЯТ НА ЖЕНИТЕ"


   

  Проучвания на европейски търговски палати показват, че жените се сблъскват с огромни пречки, когато навлизат в икономическата област - ставайки предприемачи.
  Статистиката показва, че в Австрия 15% от членовете на управителния съвет на националната търговска палата са жени. На регионално ниво този дял е 7%. В Словения доминират мъжете предприемачи, като приблизително 22% от всички собственици на фирми са жени, работещи главно в областта на търговията и услугите. В УС на Словенската ТПП 12% са жени. В случая на Германия делът е под 2,5%. А в управителния съвет на БТПП около 1% от членовете са жени.
  Доклад на Европейската комисия от 2010 г. показва, че много жени просто не могат да комбинират работата и семейството и се отказват най-често от работата. В тези случаи фирмите просто губят качествени служители и работници жени, а те самите пропускат възможности за напредване в кариерата поне в кратък срок. Схемите за гъвкаво работно време или за работа от дистанция (от къщи например) на майките не са новост в ЕС, но в България не е така. Италия е единствената европейска страна, която адресира проблемите за съчетаването на работата и семейството с отделен закон 53/2000 за Мерките за подкрепа на майчинството и бащинството, за правото на грижи и обучение и за координираното им планиране в градовете.
  Този закон касае три важни въпроса: схемите за ползване на отпуск по майчинство - за жени и мъже, условия за осигуряване грижа на детето, гъвкави трудови отношения (гъвкаво работно време и/или работа от дома и др.). За всеки от тези въпроси има специален закон и финансови ресурси, подготвени от Министерството на труда за да се насърчава баланса между времето за работа, лечение, обучение и семейство.
  В Гърция например, жените представляват 61% от незаетите лица и 65% от икономическо неактивното население, а процентът на незаетите жени е приблизително двойно по-голям от този на мъжете. Скорошно проучване на професионалната структура на пазара на труда в областта Атика показва, че предприемачеството е предимно привилегия на мъжа.
  В Гърция по принцип професионалният избор на жените е "социално зададен" от стереотипни вярвания по отношение на различните професионални роли на жените и мъжете. Като резултат, дори жените с университетски дипломи работят в сектора на услугите (напр. банково дело, търговия) и предпочитат да работят като служители, а не за себе си.
  В Италия участието на жените в пазара на труда е под средното ниво за ЕС (45,2% за 2004 г. в Италия, спрямо 55,7% за ЕС-25). Безработицата сред жените остава над средната за ЕС, което води до ситуация, в която единствената алтернатива пред безработицата е предприемачеството.  В Чешката Република ¼ от предприятията са създадени от жени са - 26,3% (2004 г.).
  В някои от страните на ЕС вече съществуват установени начини и източници на финансиране за жени, желаещи да започнат и да упражняват собствен бизнес. Например в Кипър функционират схеми за финансиране, поддържани от Министерството на търговията, индустрията и туризма - "Женско предприемачество" и "Младежко предприемачество". В Кипър има дори Корпоративна банка на жените, която отпуска заеми изцяло на жени предприемачи.

  Линк

 • ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ


   
  Проучвания на европейски търговски палати показват, че жените се сблъскват с
  огромни пречки, когато навлизат в икономическата област – ставайки
  предприемачи. Статистиката показва, че в Австрия 15% от членовете
  на управителния съвет на националната търговска палата са жени. На
  регионално ниво този дял е 7%. В Словения доминират мъжете предприемачи,
  като приблизително 22% от всички собственици на фирми са жени, работещи
  главно в областта на търговията и услугите. В УС на Словенската ТПП 12%
  са жени. В случая на Германия делът е под 2,5%. А в управителния съвет
  на БТПП около 1% от членовете са жени. Доклад на Европейската
  комисия от 2010 г. показва, че много жени просто не могат да комбинират
  работата и семейството и се отказват най-често от работата. В тези
  случаи фирмите просто губят качествени служители и работници жени, а те
  самите пропускат възможности за напредване в кариерата поне в кратък
  срок. Схемите за гъвкаво работно време или за работа от дистанция (от
  къщи например) на майките не са новост в ЕС, но в България не е така.
  Италия е единствената европейска страна, която адресира проблемите за
  съчетаването на работата и семейството с отделен закон 53/2000 за
  Мерките за подкрепа на майчинството и бащинството, за правото на грижи и
  обучение и за координираното им планиране в градовете.
  Този закон касае три важни въпроса: схемите за ползване на отпуск по
  майчинство – за жени и мъже, условия за осигуряване грижа на детето,
  гъвкави трудови отношения (гъвкаво работно време и/или работа от дома и
  др.). За всеки от тези въпроси има специален закон и финансови ресурси,
  подготвени от Министерството на труда за да се насърчава баланса между
  времето за работа, лечение, обучение и семейство.
  В Гърция например, жените представляват 61% от незаетите лица и 65% от икономическо
  неактивното население, а процентът на незаетите жени е приблизително
  двойно по-голям от този на мъжете. Скорошно проучване на професионалната
  структура на пазара на труда в областта Атика показва, че
  предприемачеството е предимно привилегия на мъжа.
  В Гърция по принцип професионалният избор на жените е „социално зададен“ от
  стереотипни вярвания по отношение на различните професионални роли на
  жените и мъжете. Като резултат, дори жените с университетски дипломи
  работят в сектора на услугите (напр. банково дело, търговия) и
  предпочитат да работят като служители, а не за себе си.
  В Италия участието на жените в пазара на труда е под средното ниво за ЕС (45,2% за 2004 г.
  в Италия, спрямо 55,7% за ЕС-25). Безработицата сред жените остава над
  средната за ЕС, което води до ситуация, в която единствената алтернатива
  пред безработицата е предприемачеството.  В Чешката Република ¼ от
  предприятията са създадени от жени са – 26,3% (2004 г.).
  В някои от страните на ЕС вече съществуват установени начини и източници на
  финансиране за жени, желаещи да започнат и да упражняват собствен
  бизнес. Например в Кипър функционират схеми за финансиране, поддържани
  от Министерството на търговията, индустрията и туризма – „Женско
  предприемачество“ и „Младежко предприемачество“. В Кипър има дори
  Корпоративна банка на жените, която отпуска заеми изцяло на жени
  предприемачи. 

  Линк

Назад