Назад

Тристранката ще обсъди идеи за промени в осигуряването


 • Тристранката обсъжда идеи за промени в осигуряването


   
  Осигурителните вноски, обезщетенията при безработица и пенсиите ще обсъди днес Националният съвет за тристранно сътрудничество, съобщи правителствената информационна служба.
  На съвета, в който участват представители на работодателските организации, синдикатите и правителството ще бъдат разгледани предложенията на бизнеса и профсъюзите за стабилизиране на осигурителната система, подобряване, контрола и развитието на пенсионната система, както и предложения за промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог. Това е първото заседание на тристранката след приемането на промените в кодекса, които изключиха Българската търговско-промишлена палата от право на участие в нея. Причината е, че тя изпълнява някои дейности, възложени й по закон, и следователно според новите текстове не може да бъде национално представителна организация на бизнеса.
  В дневния ред на заседанието са включени още и проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
  Ще се обсъди и внесеното от Асоциацията на индустриалния капитал предложение на Българска браншова камара "Машиностроене" и синдикалните организации в този отрасъл за борба със сивата икономика.

  Линк

 • Тристранката обсъжда идеи за промени в осигуряването


   

  Осигурителните вноски, обезщетенията при безработица и пенсиите ще обсъди днес Националният съвет за тристранно сътрудничество, съобщи правителствената информационна служба.
  На съвета, в който участват представители на работодателските организации, синдикатите и правителството ще бъдат разгледани предложенията на бизнеса и профсъюзите за стабилизиране на осигурителната система, подобряване, контрола и развитието на пенсионната система, както и предложения за промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог. Това е първото заседание на тристранката след приемането на промените в кодекса, които изключиха Българската търговско-промишлена палата от право на участие в нея. Причината е, че тя изпълнява някои дейности, възложени й по закон, и следователно според новите текстове не може да бъде национално представителна организация на бизнеса.
  В дневния ред на заседанието са включени още и проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
  Ще се обсъди и внесеното от Асоциацията на индустриалния капитал предложение на Българска браншова камара "Машиностроене" и синдикалните организации в този отрасъл за борба със сивата икономика.

  Линк

 • Тристранката ще обсъди идеи за промени в осигуряването


   
  Осигурителните вноски, обезщетенията при безработица и пенсиите ще  обсъди днес Националният съвет за тристранно сътрудничество, съобщи правителствената  информационна служба.
  На съвета, в който участват представители на работодателските организации, синдикатите и правителството ще бъдат разгледани  предложенията на бизнеса и профсъюзите за стабилизиране на осигурителната система, подобряване, контрола и развитието на пенсионната система, както и предложения за промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог. Това е първото заседание на тристранката след приемането на промените в кодекса, които изключиха Българската търговско-промишлена палата от право на участие в нея. Причината е, че тя изпълнява някои дейности, възложени й по закон, и следователно според новите текстове  не може да бъде национално представителна организация на бизнеса. 
  В дневния ред на заседанието са включени още и проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. 
  Ще се обсъди и внесеното от Асоциацията на индустриалния капитал предложение на Българска браншова камара "Машиностроене" и синдикалните организации в този отрасъл за борба със сивата икономика. 

  Линк

Назад