Назад

БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментирана


 • БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментирана


   
  Устойчивостта на бизнеса, доверието и гарантирането на съответствеността на суверинитета на изпълнителната власт са система от взаимно производни и диференциали. Те са легитимиращи, чрез конституционните права и базовия-първичен суверенитет на гражданина, суверинитета на бизнеса - като собственост и суверинитета на републиката - като функционална интеграла на предходните суверенитети. Наличието на несъответствие в производните от втори ред индикира криза от системен характер.
  Което от своя страна е вероятно да се трансформира в тригер за социален взрив, при външни ефекти, спрямо трианголажната точка на полетата на несъответствия на дилемните неравенства, във взаимовръзката на вътрешно системно и външно системно интерполиране на системната криза. За съжаление.

  Линк

 • Полезността на тристранния диалог е компрометирана


   

  В заседанието си на 24 януари тази година Изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) прие решение да спре участието на Палатата в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Причина за това е влошеният климат в трипартитния диалог. Това се казва в писмо на председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов. С него той се обръща към председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество – г-н Симеон Дянков, до председателя на АИКБ, до изпълнителния председател на БСК „Съюз на българския бизнес” и до председателите на БСЧП „Възраждане”, на Съюз за стопанска инициатива, на КРИБ и до президентите на  КНСБ  и КТ „Подкрепа”. В писмото се казва още, че одобрената от Министерски съвет и гласувана от Народното събрание промяна на критериите за работодателските организации нарушава свободата за сдружаване и за представляване на този вид сдружения, гарантирана от Конституцията на Република България и Конвенция № 87 на Международната организация на труда. По повод на посочената законова промяна членове на Министерски съвет направиха изявления, които накърняват авторитета на БТПП, посочва Симеонов. По думите му показател за проблемите в трипартитния диалог е и отсъствието на представителите на синдикалните организации в последните заседания на комисиите към НСТС и на НСТС.
  Поради изложеното от Палатата заявяват, че на този етап полезността на тристранния диалог е компрометирана.

  Линк

 • БТПП: Тристранният диалог е безполезен


   

  Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов се обърна с писмо към председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков и членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да ги уведоми, че бизнес организацията напуска „тристранката", поради влошения климат в трипартитния диалог.
  В писмото се казва още, че одобрената от Министерски съвет и гласувана от Народното събрание промяна на критериите за работодателските организации нарушава свободата за сдружаване и за представляване на този вид сдружения, гарантирана от Конституцията на България и Конвенция № 87 на Международната организация на труда. По повод на посочената законова промяна членове на Министерски съвет направиха изявления, които накърняват авторитета на БТПП.
  Показател за проблемите в трипартитния диалог е и отсъствието на представителите на синдикалните организации в последните заседания на комисиите към НСТС и на НСТС, посочват от най-старата българска работодателска организация.
  Поради изложеното БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компрометирана, пише в заключение председателят на камарата Цветан Сименов.

  Линк

 • БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментирана


   

  Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов се обърна с писмо към председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество – г-н С. Дянков, до Председателя на АИКБ, до Изпълнителния председател на БСК „Съюз на българския бизнес” и до председателите на БСЧП „Възраждане”, на Съюз за стопанска инициатива, на КРИБ и до Президентите на  КНСБ  и КТ”Подкрепа” . В писмото се казва следното:
   
  „В заседанието си на 24.01.2012 г. Изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) прие решение да спре участието на БТПП в Националния съвет за тристранно сътрудничество. поради влошения климат в трипартитния диалог:
  Одобрената от Министерски съвет и гласувана от Народното събрание промяна на критериите за работодателските организации нарушава свободата за сдружаване и за представляване на този вид сдружения, гарантирана от Конституцията на РБългария и Конвенция № 87 на Международната организация на труда. По повод на посочената законова промяна членове на Министерски съвет направиха изявления, които накърняват авторитета на БТПП.
  Показател за проблемите в трипартитния диалог е и отсъствието на представителите на синдикалните организации в последните заседания на комисиите към НСТС и на НСТС.
  Поради изложеното БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментирана.

  Линк

 • БТПП: Полезността на тристранния диалог е компрометирана


   

  Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов се обърна с писмо към председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество – г-н С. Дянков, до Председателя на АИКБ, до Изпълнителния председател на БСК „Съюз на българския бизнес” и до председателите на БСЧП „Възраждане”, на Съюз за стопанска инициатива, на КРИБ и до Президентите на  КНСБ  и КТ”Подкрепа” . В писмото се казва следното:
   „В заседанието си на 24.01.2012 г. Изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) прие решение да спре участието на БТПП в Националния съвет за тристранно сътрудничество. поради влошения климат в трипартитния диалог:
  Одобрената от Министерски съвет и гласувана от Народното събрание промяна на критериите заработодателските организации нарушава свободата за сдружаване и за представляване на този вид сдружения, гарантирана от Конституцията на РБългария и Конвенция № 87 на Международната организация на труда. По повод на посочената законова промяна членове на Министерски съвет направиха изявления, които накърняват авторитета на БТПП.
  Показател за проблемите в трипартитния диалог е и отсъствието на представителите на синдикалните организации в последните заседания на комисиите към НСТС и на НСТС.
  Поради изложеното БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компрометирана.

  Линк

 • БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментирана


   

  Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов се обърна с писмо към председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество – г-н С. Дянков, до Председателя на АИКБ, до Изпълнителния председател на БСК „Съюз на българския бизнес” и до председателите на БСЧП „Възраждане”, на Съюз за стопанска инициатива, на КРИБ и до Президентите на КНСБ и КТ”Подкрепа” . В писмото се казва следното:
  „В заседанието си на 24.01.2012 г. Изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) прие решение да спре участието на БТПП в Националния съвет за тристранно..

  Линк

 • БТПП счита, че тристранния диалог е компроментиран


   

  Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов се обърна с писмо към председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество – г-н С. Дянков, до Председателя на АИКБ, до Изпълнителния председател на БСК „Съюз на българския бизнес” и до председателите на БСЧП „Възраждане”, на Съюз за стопанска инициатива, на КРИБ и до Президентите на  КНСБ  и КТ”Подкрепа” . В писмото се казва следното:
   
  „В заседанието си на 24.01.2012 г. Изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) прие решение да спре участието на БТПП в Националния съвет за тристранно сътрудничество. поради влошения климат в трипартитния диалог:
  Одобрената от Министерски съвет и гласувана от Народното събрание промяна на критериите за работодателските организации нарушава свободата за сдружаване и за представляване на този вид сдружения, гарантирана от Конституцията на РБългария и Конвенция № 87 на Международната организация на труда. По повод на посочената законова промяна членове на Министерски съвет направиха изявления, които накърняват авторитета на БТПП.
  Показател за проблемите в трипартитния диалог е и отсъствието на представителите на синдикалните организации в последните заседания на комисиите към НСТС и на НСТС.
  Поради изложеното БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог екомпроментирана

  Линк

 • БТПП обяви тристранния диалог за безполезен


   

  Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов се обърна с писмо към председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков и членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да ги уведоми, че бизнес организацията напуска тристранката, поради влошения климат в нея.
  В писмото се казва още, че одобрената от Министерския съвет и гласувана от Народното събрание промяна на критериите за работодателските организации нарушава свободата за сдружаване и за представляване на този вид сдружения, гарантирана от Конституцията на България и Конвенция № 87 на Международната организация на труда. По повод на посочената законова промяна членове на Министерски съвет направиха изявления, които накърняват авторитета на БТПП.
  Показател за проблемите в тристранния диалог е и отсъствието на представителите на синдикалните организации в последните заседания на комисиите към НСТС и на НСТС, посочват от най-старата българска работодателска организация.
  Поради изложеното БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компрометирана, пише в заключение председателят на камарата Цветан Симеонов

  Линк

 • БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментирана   
  В писмото се казва следното:
  „В заседанието си на 24.01.2012 г. Изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) прие решение да спре участието на БТПП в Националния съвет за тристранно сътрудничество. поради влошения климат в трипартитния диалог:
  Одобрената от Министерски съвет и гласувана от Народното събрание промяна на критериите за работодателските организации нарушава свободата за сдружаване и за представляване на този вид сдружения, гарантирана от Конституцията на РБългария и Конвенция № 87 на Международната организация на труда. По повод на посочената законова промяна членове на Министерски съвет направиха изявления, които накърняват авторитета на БТПП. 
  Показател за проблемите в трипартитния диалог е и отсъствието на представителите на синдикалните организации в последните заседания на комисиите към НСТС и на НСТС.
  Поради изложеното БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментирана.”

  Линк

Назад