Назад

Представяне на европейски проект по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.


 • CONNECTION – нов проект за трансгранично партньорство между България – Сърбия


   

  CONNECTION - Център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество е новият проект, с участието на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) като партньор, бе представен на пресконференция в Палатата. Проектът е по програма за предприсъединителна помощ на ЕС Трансгранично сътрудничество България – Сърбия. В него участват Центърът за развитие на Ябланица и Пчиня в Сърбия, сръбската община Владичин Хан и БТПП.  
  Преимуществата и възможностите за хората с увреждания, които проектът разкрива, бяха представени от Васил Тодоров, главен секретар на Палатата.. Добрите практики и опитът на БТПП по европейски проекти ще поставят началото на успешно трансгранично икономическо сътрудничество, отбеляза той.
  Осъществена бе конферентна връзка с Центъра за развитие в Ябланица. Биляна Станкович, директор на Центъра, отговори на въпросите на журналистите и акцентира на значението на проекта. На първо място тя отбеляза подкрепата за най-рисковите слоеве на обществото, които нямат достъп до информация.
  Проектът е насочен към малките и средните фирми в трансграничните райони. Основна цел на проекта е да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция, като допринесе за съгласуваност, стабилност и конкурентоспособност в региона. Ще бъде изграден Център за обмен на информация за икономическо сътрудничество между България и Сърбия в община Владичин Хан. Предстоят тръжни процедури за реновирането на сградата, където ще се помещава Центърът. Добрата инфраструктура и локация са предпоставка за добра комуникация с хора с увреждания.
   
  Задачите на БТПП в рамките на проекта са изграждане на триезичен сайт за икономическите връзки в региона и трансгранично партньорство, организиране на тръжни процедури за хардуер и софтуер, организиране на конференции и визуализация на проекта.

  Линк

 • БТПП с нов проект Connection със Сърбия


   

  Нов проект ”Connection” - Център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество, с участието на БТПП като партньор, бе представен на пресконференция в Палатата на 7 февруари т.г.
  Проектът е по програма за предприсъединителна помощ на ЕС Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
  В него участват Центърът за развитие на Ябланица и Пчиня в Сърбия, сръбската община Владичин Хан и БТПП.
  Преимуществата и възможностите за хората с увреждания, които проектът разкрива, бяха представени от Васил Тодоров, главен секретар на Палатата.. Добрите практики и опитът на БТПП по европейски проекти ще поставят началото на успешно трансгранично икономическо сътрудничество, отбеляза той.
  Осъществена бе конферентна връзка с Центъра за развитие в Ябланица. Биляна Станкович, директор на Центъра, отговори на въпросите на журналистите и акцентира на значението на проекта. На първо място тя отбеляза подкрепата за най-рисковите слоеве на обществото, които нямат достъп до информация.
  Проектът е насочен към малките и средните фирми в трансграничните райони. Основна цел на проекта е да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция, като допринесе за съгласуваност, стабилност и конкурентоспособност в региона. Ще бъде изграден Център за обмен на информация за икономическо сътрудничество между България и Сърбия в община Владичин Хан. Предстоят тръжни процедури за реновирането на сградата, където ще се помещава Центърът. Добрата инфраструктура и локация са предпоставка за добра комуникация с хора с увреждания.
  Задачите на БТПП в рамките на проекта са изграждане на триезичен сайт за икономическите връзки в региона и трансгранично партньорство, организиране на тръжни процедури за хардуер и софтуер, организиране на конференции и визуализация на проекта.

  Линк

 • ИЗГРАЖДАТ ЦЕНТЪР ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО


   

  Българската търговско-промишлена палата е партньор на европейския проект по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Основна цел на проекта CONNECTION - Centre for Exchange of Information on Cross-border Economic Cooperation е да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция, като допринесе за съгласуваност, стабилност и конкурентоспособност в региона. Проектът е насочен към малките и средните фирми. 
   
  За целта на проекта ще бъде реконструирана специална сграда за целите на центъра във Владичин хан. Предстоят тръжни процедури за реновирането на сградата, където ще се помещава центърът. Добрата инфраструктура и локацията на зданието са предпоставка за добра комуникация с хора с увреждания.
   
  Г-жо Живкович, каква е основната цел на европейския проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия?
  Целта на CONNECTION е да предостави възможност за ефективен и ефикасен обмен на информация, знания и добри практики, както и да се създадат връзки и икономическо сътрудничество в частния, публичния и гражданския сектор в областта на трансграничното сътрудничество. Това ще се осъществи чрез силно партньорство между  Центъра за развитие на окръзите Ябланица и  Пчиня - община Владичин Хан, и БТПП  относно създаването на съвместен център за информация по трансгранично икономическо сътрудничество, насочен към предприемачи, хора с увреждания-бъдещи предприемачи и други социално-икономически партньори според стандартите на ЕС.
   
  Колко ще бъдат средствата специално за реконструкцията на съвместния център за обучения в община Владичин хан?
  170.000 евро.
   
  По какъв критерий е избрана именно тази сграда и какво е нейното точно местоположение?
  Град Владичин Хан е разположен на европейски коридор X, който свързва Западна Европа с  Близкия Изток и неговото добро геостратегическо положение предлага отлични възможности  за дългосрочно индустриално и логистично развитие. Индустриалната зона във Владичин Хан е предвидена в няколко национални стратегически документа и се очаква да се развива в бъдеще. Предвижда се градът да привлече големи компании и МСП, които да установят своите производствени  и логистични бази в този град.  Сред преимуществата на Владичин Хан са също и близостта на града (52 км) и добрата инфраструктура с България.
  Сградата е разположена в центъра на Владичин Хан, на главната улица - „Светосавска". В момента зданието има сутерен и партер. Архитектурата на сградата е нарушена от предишни несполучливи приспособления и  е разрушена, защото не е била използвана дълго време.
   
   
  Чий е проектът за новата сграда и може ли да кажете повече за архитектурата, предвидените помещения, както и материали, които ще бъдат използвани?
  Проектът за сградата е разработен от опитната местна компания "Noveco" от съседен град - Врание. Сградата е проектирана с оглед на сръбските национални стандарти за достъп: правила за условията за планиране и проектиране на сгради за свободно движение на деца, възрастни хора и хора с увреждания.
  Новореконструираната сграда ще се състои от сутерен, приземен и първи етаж. Нивото на утилизация на земята ще бъде 100% и строителният индекс е 2.07. При организиране на съоръженията всички условия и изисквания трябва да бъдат изпълнени от инвеститора: на приземния етаж трябва да има два офиса, конферентна зала, лоби с бюфет, санитарни помещения, асансьор и стълбище. На първия етаж ще има офис и зали за обучение. Едно от помещенията ще бъде по-голямо, като ще има възможност то да се прегражда временно за получаване на две отделни зали. Всички помещения трябва да бъдат адаптирани за използване от хора с увреждания.
   
  Съществуващият сутерен ще бъде запазен съгласно концепцията на проекта. Конструкцията ще бъде засилена - с бетонни колони с размери 25x25см и носещи греди/трегери с размери 25 x 40 см.
  Сградата е положена на подсилена бетонна основа и взаимосвързани подсилени бетонни щрангове. Подът ще бъде изпълнен от плочи 16 +4 см. Покривът ще се състои от дървен материал с наклон, свързан с покривни греди, обковаване с дъски и покривни керемиди.
  Фасадните стени ще бъдат изградени от леки бетонни блокове d = 25 см, с термо изолираща фасада (d = 6 см). Подовите покрития ще бъдат комбинация от непързалящи се гранитни и керамични плочки в лобито и паркет в офисите и залите за обучение. Алуминиев пакет ще имитира дърво.
  Съгласно предвиденото в проекта реконструираният обект трябва да бъде енергийно-ефективна сграда, адаптирана за възможностите и нуждите на общината и центъра за развитие. Сградата ще бъде конструирана така, че да има минимална загуба на топлина и ниска консумация на енергия за отопление.
   
  Кога ще стартира тръжната процедура за реконструиране на сградата?
  Подготовката на тръжната процедура е във финална фаза и търгът ще бъде обявен веднага след проверка и одобрение от сръбския Съвместен технически секретариат по програмата за трансгранично сътрудничество (до 20 февруари). Работата по сградата започва на 1 април.
   
  Какви са очакваните ползи от съвместния проект и кога се очаква да приключи?
  Очакваме проектът да насърчи развитието на предприемачеството, сътрудничеството и разпространението на информацията между България и Сърбия, както и да бъдат създадени партньорства и тесни връзки между институциите/организациите/МСП чрез организиране на съвместни форуми. Като резултат от това се надяваме на създаването на смесени компании и джойнт венчър в рамките на проекта. За това ще допринесе и съвместно проектираният триезичен уеб портал и електронната библиотека, съдържаща  услугите и база данни на партньорите.
  Приложението на проекта CONNECTION създава  равни възможности за включване и на хора с увреждания в дейностите на проекта, който ще приключи в края на февруари 2013 година.
   
  Преимуществата и възможностите за хората с увреждания, които проектът разкрива, бяха представени на пресконференция на 7 януари от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП (трети отляво надясно). "Добрите практики и опитът на БТПП по европейски проекти ще поставят началото на успешно трансгранично икономическо сътрудничество", отбеляза той. Проекта презентира директорът на Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" Габриела Димитрова (вдясно).
   
  По време на пресконференцията бе осъществена конферентна връзка с Центъра за развитие в Ябланица. Биляна Станкович, директор на Центъра, отговори на въпросите на журналистите и акцентира на значението на проекта. На първо място тя отбеляза подкрепата за най-рисковите слоеве на обществото, които нямат достъп до информация. 
   
   
  Цели на проекта:
   
  Общи цели: да допринесе за социално-икономическото развитие на Българо-сръбския трансграничен район чрез създаване на благоприятна бизнес среда за нови бизнес дейности и атракции за граждани и инвеститори чрез подобряване на информационния достъп относно трансграничното икономическо сътрудничество.
   
  Специфични цели: да даде възможност на ефективен и ефикасен обмен на информация, обмен на знания и добри практики и установяване на контакти и успешно икономическо сътрудничество за частния, публичния и гражданския сектор в трансграничната зона чрез добро партньорство на Центъра за развитие на Ябланица, Община Владичин Хан и БТПП за създаване на съвместен център за обмен на информация относно трансгранично икономическо сътрудничество достъпен до предприемачи и хора с увреждания, както и до други социално-икономически партньори според европейските стандарти.
   
  Резултати от проекта:
   
  1. Реконструиран и оборудван съвместен център за обучения в община Владичин хан върху площ 350 кв.м. според европейските стандарти, достъпен за хора с  увреждания, бъдещи предприемачи и социално-икономически партньори. Специализирана ИТ зала за хора с увреждания
   
  2. Съвместен уеб портал и електронна библиотека на CONNECTION за насърчаване на предприемачеството, пригодени за хора с увреждания. Общ брой на съвместни услуги-20.
   
  3. Установяване на добри партньорства чрез обмен на знания, разпространение на добри практики и икономическо сътрудничество на частния, публичния и неправителствения сектор, с активно участие на хора с увреждания-бъдещи предприемачи в трансграничния район.  Ще бъдат организирани две конференции, 4 форума и 2 пресконференции с 210 участници, от които 30 с  увреждания.
   
  4. Публикации: 300 ръководства за предприемачи и 50 помагала за хора с увреждания, 100 плаката, 1000 брошури
   
  Дейности по проекта (подчертаните са ангажимент на БТПП):
   
  Управление на проекта
  Тръжни процедури за уеб оборудване и софтуер
  Създаване на  многоезичен уеб портал и електронна библиотека за МСП
  Тръжна процедура за реконструиране на сграда за център за обучения
  Ремонтна дейност на сградата за центъра за обучения
  Наблюдение и контрол на ремонта дейност на сградата, в която ще се помещава центъра за обучения
  Тръжни процедури за доставчик на оборудване и мебели
  Обзавеждане и оборудване на CONNECTION
  Оценка на извършената ремонтна дейност
  Откриване на CONNECTION
  Организиране на конференции и форуми
  Визуализация на проекта
  Мониторинг и оценка на проекта
   
  Целеви групи:
  МСП в Ябланица, Пчиня и София (10 000)
  Общини-Ябланица, Пчиня и София (14)
  Агенции за регионално развитие за МСП и търговски палати в Ябланица, Пчиня, София (10)
  Асоциации на предприемачите и работодатели  (3)
  НПО и организации за хора с увреждания (3)

  Линк

 • Стартира проект ”CONNECTION” за трансгранично партньорство България - Сърбия


   

  Нов проект ”CONNECTION” - Център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество, с участието на БТПП като партньор, бе представен на пресконференция в Палатата.  Проектът е по програма за предприсъединителна помощ на ЕС Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
   
  В него участват Центърът за развитие на Ябланица и Пчиня в Сърбия, сръбската община Владичин Хан и БТПП.
   
  Преимуществата и възможностите за хората с увреждания, които проектът разкрива, бяха представени от Васил Тодоров, главен секретар на Палатата.. Добрите практики и опитът на БТПП по европейски проекти ще поставят началото на успешно трансгранично икономическо сътрудничество, отбеляза той.
   
  Осъществена бе конферентна връзка с Центъра за развитие в Ябланица. Биляна Станкович, директор на Центъра, отговори на въпросите на журналистите и акцентира на значението на проекта. На първо място тя отбеляза подкрепата за най-рисковите слоеве на обществото, които нямат достъп до информация.
   
  Проектът е насочен към малките и средните фирми в трансграничните райони. Основна цел на проекта е да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция, като допринесе за съгласуваност, стабилност и конкурентоспособност в региона. Ще бъде изграден Център за обмен на информация за икономическо сътрудничество между България и Сърбия в община Владичин Хан.
   
  Предстоят тръжни процедури за реновирането на сградата, където ще се помещава Центърът. Добрата инфраструктура и локация са предпоставка за добра комуникация с хора с увреждания.
   
  Задачите на БТПП в рамките на проекта са изграждане на триезичен сайт за икономическите връзки в региона и трансгранично партньорство, организиране на тръжни процедури за хардуер и софтуер, организиране на конференции и визуализация на проекта.

  Линк

 • България ще учи сърбите на евроинтеграция


   

  450 000 евро са отпуснати за трансграничния проект, който включва създаване на информационен център във Владичин хан.
  България ще помага на сръбския бизнес в процеса на европейската интеграция. От следващата година ще заработи нов информационен център в сръбския град Владичин хан. По трансграничния проект участва Българската търговско-промишлена палата. 
  В пограничния район очакват от българите да споделят натрупания опит при работата с европейските институции и как правилно да се подготвят документи за кандидатстване, съобщи за Bulgaria On Air Габриела Димитрова от палатата.
  Местните фирми изпитвали нужда от повече информация за микрокредитирането и за търговията със страните-членки, обясни Биляна Станкович, ръководител на проекта от сръбска страна.
  С изграждането на центъра малките и средните предприятия се надявали на повече партньорски връзки от България, с които да кандидатстват в Брюксел. Мениджърите били амбицирани, още с приемането на Сърбия в Европейския съюз ефективно да усвояват европейските средства.
  Близо 450 000 евро са на разположение по трансграничния проект. С част от сумата българската палата ще направи многоезичен интернет сайт и онлайн библиотека. В момента се реконструира сградата за центъра.

  Линк

 • Представяне на европейски проект по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.


   
  В БТПП се проведе мултимедийно представяне на общ проект България-Сърбия. Проектът CONNECTION - Centre for Exchange of Information on Cross-border Economic Cooperation има за цел изграждането на Център за обмен на информация за икономическо сътрудничество между България и Сърбия, за създаване на възможности за нови стопански дейности, създаване на малки смесени предприятия за реализиране на съвместни проекти, привличане на инвеститори, създаване на уеб сайт на 3 езика- английски, сръбски и български. Проектът ще обезпечи финансиране на реконструирането на специална сграда за целите на Центъра за икономическо сътрудничество във Владичин хан.
  Партньори по проекта са Центърът за развитие на окръзите Пчиня и Ябланица /Сърбия/, община Владичин Хан /Сърбия/ и БТПП.Пресконференцията се проведе интерактивно, заради лошото време, участниците по Проекта от сръбска страна не можаха да пристигнат в София. В представянето участие взеха Васил Тодоров, главен секретар на БТПП и Габриела Димитрова, ръководител на Проекта от българска страна, която запозна присъстващите журналисти с ангажиментите на БТПП в рамките на проекта.
  Чрез възможностите на Мрежата, участниците в пресконференцията журналисти, зададоха своите въпроси на Биляна Станкович, директор на Центъра за развитие на областите Ябланица и Пчиня, която е и ръководител на Проекта.
  Проектът трябва да приключи през февруари 2013 г.
  Повече информация на сайта на БТПП.

  Линк

Назад