Назад

Подготвя се схема за нисколихвено кредитиране на бизнеса


 • Правителството ще подготви детайлно представяне на схема в помощ на бизнеса


   
  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да изготви в кратки срокове представяне на схемата за нисколихвено кредитиране по отношение на фирмите, разработващи проекти по ОП „Конкурентоспособност". Представянето ще бъде готово до началото на месец март и ще очертае очакванията от схемата, конкретните срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите.
  Решението беше взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на консултантите по европейски програми. В нея взеха участие Жулиета Хубенова, Заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др.
  „Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП Конкурентоспосбност ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014г.," заяви министър Дончев. Той допълни още, че дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период и цитира позицията на ЕК, според която финансовият инженеринг трябва да се комбинира със схемите за безвъзмездно финансиране, така че условията по отношение на ползвателя - и за грантовите схеми, и за финансовия инженеринг - да се доближават.
  По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25% - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса - финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия и тн.
  В рамките на срещата участниците се договориха да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса. 

  Линк

 • Министър поиска нисколихвени кредити за фирмите


   

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да подготви и представи в кратки срокове детайлна схема за нисколихвено кредитиране на фирми, разработващи проекти по ОП "Конкурентоспособност", съобщи БТА.
  Схемата ще бъде подготвена и представена до началото на март и ще очертае конкретните срокове и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите. Решението е взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. В нея са участвали Жулиета Хубенова, заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др.
  Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен, включително и по отношение на следващия програмен период, е отбелязал министър Дончев. Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014 г., е заявил министър Дончев. Според него дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период. По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30 процента от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25 процента - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие.
  Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса - финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия. Участниците в срещата са се договорили да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса.

  Линк

 • МИЕТ ще подготви представяне на схемата за нисколихвено кредитиране в помощ на бизнеса
  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да изготви в кратки срокове представяне на схемата за нисколихвено кредитиране по отношение на фирмите, разработващи проекти по ОП „Конкурентоспособност“. Представянето ще бъде готово до началото на м. март и ще очертае очакванията от схемата, конкретните срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите. 
  Решението e взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на консултантите по европейски програми. 
  „Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП "Конкурентоспособност" ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014г.,“ заяви министър Дончев. По думите му дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период. 
  Дончев цитира позицията на ЕК, според която финансовият инженеринг трябва да се комбинира със схемите за безвъзмездно финансиране, така че условията по отношение на ползвателя – и за грантовите схеми, и за финансовия инженеринг - да се доближават.
  Министърът уточни, че формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25%  - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса – финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия и тн.  
  В срещата взеха участие Жулиета Хубенова, заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др.
  Предстои да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса.

  Линк

 • Схеми за нисколихвено кредитиране на бизнеса


   

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да подготви и представи в кратки срокове детайлна схема за нисколихвено кредитиране на фирми, разработващи проекти по ОП "Конкурентоспособност". Това съобщиха от пресофиса на министъра.
  Схемата ще бъде подготвена и представена до началото на март и ще очертае конкретните срокове и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите. Решението е взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. В нея са участвали Жулиета Хубенова, заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др. 
  Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен, включително и по отношение на следващия програмен период, е отбелязал министър Дончев. Оперативна програма "Конкурентоспосбност" ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014 г., е заявил министър Дончев. Според него дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период. По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30 процента от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25 процента - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса - финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия. Участниците в срещата са се договорили да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна 
  на бизнеса.

  Линк

 • Правителството ще подготви представяне на схемата за нисколихвено кредитиране на бизнеса


   
  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да изготви в кратки срокове представяне на схемата за нисколихвено кредитиране по отношение на фирмите, разработващи проекти по ОП "Конкурентоспособност", съобщиха от неговия кабинет.
   Представянето ще бъде готово до началото на м. март и ще очертае очакванията от схемата, конкретните срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите. Решението беше взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на консултантите по европейски програми. В нея взеха участие Жулиета Хубенова, Заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др.
   "Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП Конкурентоспосбност ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014г.," заяви министър Дончев. Той допълни още, че дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период и цитира позицията на ЕК, според която финансовият инженеринг трябва да се комбинира със схемите за безвъзмездно финансиране, така че условията по отношение на ползвателя – и за грантовите схеми, и за финансовия инженеринг - да се доближават.
   По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25% - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса – финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия и т. н. В рамките на срещата участниците се договориха да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса.

  Линк

 • Правителството ще подготви представяне на схемата за нисколихвено кредитиране на бизнеса


   

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да изготви в кратки срокове представяне на схемата за нисколихвено кредитиране по отношение на фирмите, разработващи проекти по ОП "Конкурентоспособност", съобщиха от неговия кабинет. 
  Представянето ще бъде готово до началото на м. март и ще очертае очакванията от схемата, конкретните срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите. Решението беше взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на консултантите по европейски програми. В нея взеха участие Жулиета Хубенова, Заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др. 
  "Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП Конкурентоспосбност ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014г.," заяви министър Дончев. Той допълни още, че дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период и цитира позицията на ЕК, според която финансовият инженеринг трябва да се комбинира със схемите за безвъзмездно финансиране, така че условията по отношение на ползвателя – и за грантовите схеми, и за финансовия инженеринг - да се доближават. 
  По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25% - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса – финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия и т. н. В рамките на срещата участниците се договориха да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса.

  Линк

 • ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ПОДГОТВИ ДЕТАЙЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СХЕМАТА ЗА НИСКОЛИХВЕНО КРЕДИТИРАНЕ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА


   

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да изготви в кратки срокове представяне на схемата за нисколихвено кредитиране по отношение на фирмите, разработващи проекти по ОП „Конкурентоспособност". Представянето ще бъде готово до началото на м. март и ще очертае очакванията от схемата, конкретните срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите.
  Решението беше взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на консултантите по европейски програми. В нея взеха участие Жулиета Хубенова, Заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др.
  „Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП Конкурентоспосбност ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014г.," заяви министър Дончев. Той допълни още, че дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период и цитира позицията на ЕК, според която финансовият инженеринг трябва да се комбинира със схемите за безвъзмездно финансиране, така че условията по отношение на ползвателя - и за грантовите схеми, и за финансовия инженеринг - да се доближават.
  По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25% - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса - финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия и тн.
  В рамките на срещата участниците се договориха да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса.
   

  Линк

 • Още един министър се захвана с лихвите


   

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да подготви и представи в кратки срокове детайлна схема за нисколихвено кредитиране на фирми, разработващи проекти по ОП "Конкурентоспособност", съобщи БТА. Схемата ще бъде подготвена и представена до началото на март и ще очертае конкретните срокове и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите. 
  Решението е взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. В нея са участвали Жулиета Хубенова, заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др. 
  Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен, включително и по отношение на следващия програмен период, е отбелязал министър Дончев. Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014 г., е заявил министър Дончев. Според него дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период. По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30 процента от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25 процента - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. 
  Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса - финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия. Участниците в срещата са се договорили да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса.

  Линк

 • Икономическото министерство подготвя нисколихвени кредити за бизнеса


   

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да изготви в кратки срокове представяне на схемата за нисколихвено кредитиране за фирмите, разработващи проекти по ОП „Конкурентоспособност". Представянето трябва да бъде готово до началото на март, като тогава трябва да се знаят конкретните срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите.
  Решението беше взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на консултантите по европейски програми. В нея взеха участие Жулиета Хубенова, Заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и др.
  „Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП "Конкурентоспосбност" ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014г.," заяви министър Дончев. Той допълни още, че дискусията трябва да продължи в контекста на следващия програмен период и цитира позицията на ЕК, според която финансовият инженеринг трябва да се комбинира със схемите за безвъзмездно финансиране, така че условията по отношение на ползвателя - и за грантовите схеми, и за финансовия инженеринг - да се доближават.
  По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25% - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса - финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия и тн.
  В рамките на срещата участниците се договориха да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса. 
  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) да изготви представяне на схема за нисколихвено кредитиране за фирми, разработващи проекти по оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност", съобщиха от пресофиса на министъра. Решението беше взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на консултантите по европейски програми.
  Предвижда се схемата да бъде изготвена и представена до началото на март. Тя ще очертае конкретните срокове и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите. 
  „Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП "Конкурентоспосбност" ще бъде най-големият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014 г.," е заявил министър Дончев по време на срещата.
  Той е отбелязал, че през следващия програмен период (2014 - 2020 г.) 45% от евросредствата ще дойдат от Европейски фонд за регионално развитие, 30% от Кохезионния фонд и 25%  - от Европейски социален фонд.
  Предвижда се половината от средствата от Европейския фонд за регионално развитие да бъде насочен към инициативи, свързани с бизнеса, като финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове, малки и средни предприятия.

  Линк

 • Подготвя се схема за нисколихвено кредитиране на бизнеса


   

  Министерството на икономиката да изготви в кратки срокове схемата за нисколихвено кредитиране на фирмите, разработващи проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, призова министърът по управление на средствата от ЕС  Томислав Дончев. Най-късно до март схемата трябва да бъде представена с конкретни срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите
  Решението е взето на работна среща между министър Дончев и представители на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. В нея участваха и Жулиета Хубенова, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма, представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и др. 
  Принципният спор за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен и през следващия програмен период. „Програмата "Конкурентоспособност“ ще бъде най-големият финансов инструмент и през тази година трябва да очертаем как ще изглежда той от началото на 2014 г.“, заяви министър Дончев. По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд, 25% - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие. 

  Линк

Назад