Назад

БТПП съдейства на своите членове за успешно представяне в Катар


 • БТПП съдейства на своите членове за успешно представяне в Катар


   

  На среща с Аспарух Карастоянов, член на УС на БТПП, обсъди с ръководството на Палатата съдействието за успешното участие на български фирми в Националната изложба на България в Катар, 13-15 март 2012 г. 
  Както БТПП вече информира своите членове, изложбата се организира от Министерството на външните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. По време на изложбата ще бъдат проведени мероприятия с бизнес насоченост: инвестиционен форум, двустранни бизнес срещи, представяне на туристическия потенциал на България. Ще бъде предоставена възможност за презентациии на български бизнес организации и фирми.
  Г-н Карастоянов беше търговски представител на България в Близкия изток в продължение на пет години, като през този период стокообменът между България и Катар се увеличава почти 6 пъти.
  Бе обсъден и проявеният интерес от страна на български компании за създаване на смесен Българо-катарски бизнес съвет в рамките на БТПП.
  За повече информация и контакти: тел.: 02 81 17 489, e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg.
   

  Линк

 • БТПП съдейства на своите членове за успешно представяне в Катар


   

  На среща с Аспарух Карастоянов, член на УС на БТПП, обсъди с ръководството на Палатата съдействието за успешното участие на български фирми в Националната изложба на България в Катар, 13-15 март 2012 г.
  Както БТПП вече информира своите членове, изложбата се организира от Министерството на външните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. По време на изложбата ще бъдат проведени мероприятия с бизнес насоченост: инвестиционен форум, двустранни бизнес срещи, представяне на туристическия потенциал на България. Ще бъде предоставена възможност за презентациии на български бизнес организации и фирми.
  Г-н Карастоянов беше търговски представител на България в Близкия изток в продължение на пет години, като през този период стокообменът между България и Катар се увеличава почти 6 пъти.
  Бе обсъден и проявеният интерес от страна на български компании за създаване на смесен Българо-катарски бизнес съвет в рамките на БТПП.

  Линк

Назад