Назад

Трайков: Време е да станем нещо повече от бедни либертариянци


 • Усилията на инвеститорите не трябва да се обезсмислят от администрацията


   

  В три основни посоки са предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите предложени от Министерството на икономиката, енегретиката и туризма (МИЕТ): включване на новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите. Мотивите за за промените бяха дискутирани от МИЕТ и Българската агенция за инвестиции по време на дискусия  вчера - 31 януари с участието на работодателски и бизнес организации, представители на бизнеса и икономисти.
  Предложението работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори е с мотив да се даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места
  Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти.  Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт на корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община. Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори. 
   
  В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес. Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков.
  „Позицията на БТПП е ясна – ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор – независимо от това дали е  чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента”, коментира г-н Симеонов.
  В предложените мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Най-голямата работодателска организация обръща особено внимание на тази колекция, за да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място – липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства. „Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите-майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване”, коментира Цветан Симеонов.
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден от сертификат, оставяйки субективният фактор – чиновникът, да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим.
  „Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни, правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация” - думи на Председателят на БТПП Цветан Симеонов.
   

  Линк

 • БТПП: Усилията на инвеститорите не трябва да се обезсмислят от администрацията


   
  В три основни посоки са предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите: включване на новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите. Мотивите за тези промени бяха представени от МИЕТ и Българската агенция за инвестиции по време на дискусия, състояла се вчера, 31 януари с участието на работодателски и бизнес организации, представители на бизнеса и икономисти.
  Предлага се включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места
  Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти.  Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт на корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община.Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори.
   В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес. Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков.
  „Позицията на БТПП е ясна – ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор – независимо от това дали е  чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента”, каза председателят на Палатата.
  В предложените ни мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно обаче е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място – липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства. „Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите-майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване”, коментира Цветан Симеонов.
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден от сертификат, оставяйки субективният фактор – чиновникът, да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим.
  „Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни, правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация”, каза в заключение Цветан Симеонов.

  Линк

 • БТПП: Усилията на инвеститорите не трябва да се обезсмислят от администрацията


   

  В три основни посоки са предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите: включване на новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите. Мотивите за тези промени бяха представени от МИЕТ и Българската агенция за инвестиции по време на дискусия, състояла се вчера, 31 януари с участието на работодателски и бизнес организации, представители на бизнеса и икономисти.
  Предлага се включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима. 
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места
  Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти.  Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт на корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община.Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори.
   
  В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес. Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков.
   
  „Позицията на БТПП е ясна – ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор – независимо от това дали е  чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента”, каза председателят на Палатата.1
  В предложените ни мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно обаче е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място – липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства. „Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите-майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване”, коментира Цветан Симеонов.
    
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден от сертификат, оставяйки субективният фактор – чиновникът, да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим.
  „Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни, правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация”, каза в заключение Цветан Симеонов.

  Линк

 • БТПП: Чиновникът да не обезкуражава инвеститора


   

  Бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор – независимо от това дали е  чуждестранен или български.
  За това настояват от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  Според организацията, в три основни посоки са предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите: включване на новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите.
  Мотивите за тези промени бяха представени от МИЕТ и Българската агенция за инвестиции по време на дискусия, състояла се вчера, 31 януари с участието на работодателски и бизнес организации, представители на бизнеса и икономисти.
  Предлага се включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места.
  Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти. 
  Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт на корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община.Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори.
  В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж.
  То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес. Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков.
  „Позицията на БТПП е ясна – ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор – независимо от това дали е  чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента”, каза председателят на Палатата.
  В предложените ни мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно обаче е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място – липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства.
  „Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите-майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване”, коментира Цветан Симеонов.
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден от сертификат, оставяйки субективният фактор – чиновникът, да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим.
  „Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни, правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация”, каза в заключение Цветан Симеонов.

  Линк

 • Бизнесът предлага насърчаване на инвестициите в три посоки


   

  Предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите са в три основни посоки, казват от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  Промените включват новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите.
  Предлага се включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че по този начин ще се даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места.
  Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти.  Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт на корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община. Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори.
  От бизнеса желаят да видят цялата българска икономическа среда привлекателна и приятелски настроена към всеки инвеститор – независимо от това дали е  чуждестранен или български, дали е голям или малък.
  В предложените от БТПП мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно обаче е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване, казват от там. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място е липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства.
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден от сертификат, оставяйки субективният фактор – чиновникът, да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим.
  От БТПП смятат, че мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни, правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация.

  Линк

 • БТПП: УСИЛИЯТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕЗСМИСЛЯТ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА


   

  По време на дискусия от МИЕТ и Българската агенция за инвестиции предложиха включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
   
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места.
   
  Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти. Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт на корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община. Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори. 
   
  В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес. Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков.
   
  „Позицията на БТПП е ясна - ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор - независимо от това дали е  чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента", каза председателят на Палатата.
    
  В предложените ни мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно обаче е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място - липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства. „Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите-майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване", коментира Цветан Симеонов.
   
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден от сертификат, оставяйки субективният фактор - чиновникът, да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим.
   
  „Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни, правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация", каза в заключение Цветан Симеонов.

  Линк

 • БТПП: Усилията на инвеститорите не трябва да се обезсмислят от администрацията


   

  В три основни посоки са предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите: включване на новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите.
  Мотивите за тези промени бяха представени от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Българската агенция за инвестиции по време на дискусия с участието на работодателски и бизнес организации, представители на бизнеса и икономисти. Предлага се включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места. Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти.
  Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община. Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори.
  В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които трябва да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес.
  Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков. Позицията на БТПП е ясна – ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор, независимо от това дали е чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента, каза председателят на Палатата, съобщиха от пресцентъра.
  В предложените мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно, обаче, е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място – липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства. Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване, коментира Цветан Симеонов.
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден сертификат, оставяйки субективния фактор – чиновникът да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим. Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни. Правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация, каза в заключение Цветан Симеонов.

  Линк

 • БТПП: Усилията на инвеститорите не трябва да се обезсмислят от администрацията


   

  В три основни посоки са предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите: включване на новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите. Мотивите за тези промени бяха представени от МИЕТ и Българската агенция за инвестиции по време на дискусия, състояла се вчера, 31 януари с участието на работодателски и бизнес организации, представители на бизнеса и икономисти.
  Предлага се включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима. 
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места.
  Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти. Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт на корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община.Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори. 
  В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес. Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков. 
  „Позицията на БТПП е ясна – ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор – независимо от това дали е чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента”, каза председателят на Палатата.
  В предложените ни мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно обаче е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място – липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства. „Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите-майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване”, коментира Цветан Симеонов. 
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден от сертификат, оставяйки субективният фактор – чиновникът, да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим.
  „Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни, правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация”, каза в заключение Цветан Симеонов.

  Линк

 • Усилията на инвеститорите не трябва да се обезсмислят от администрацията


   
  В три основни посоки са предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите: включване на новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите. Мотивите за тези промени бяха представени от МИЕТ и Българската агенция за инвестиции по време на дискусия, състояла се вчера, 31 януари с участието на работодателски и бизнес организации, представители на бизнеса и икономисти.
  Предлага се включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
  Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места
  Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти.  Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт на корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община.Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори. 
   
  В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес. Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков.
  „Позицията на БТПП е ясна – ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор – независимо от това дали е  чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента”, каза председателят на Палатата.
  В предложените ни мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно обаче е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място – липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства. „Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите-майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване”, коментира Цветан Симеонов.
  Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден от сертификат, оставяйки субективният фактор – чиновникът, да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим.
  „Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни, правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация”, каза в заключение Цветан Симеонов.

  Линк

 • Бизнесът поиска мерки срещу корупцията и бюрокрацията


   

  Икономисти и представители на бизнеса останаха скептични към предложения за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които бяха представени от икономическия министър Трайчо Трайков и шефа на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. Според бизнеса предложените мерки ще създадат нелоялна конкуренция, ще отблъснат инвеститори, които идват от сектори извън списъка на приоритетните. С подобни мерки държавата ще обърне гръб на голяма част от сега действащите фирми, заяви вчера Георги Ангелов от институт „Отворено общество“. Той заяви, че държавата трябва да търси инвеститори, които да използват сега съществуващата работна ръка. В България няма достатъчно висококвалифицирани кадри, за да може да отговори на изискванията на компаниите за продукция с висока добавена стойност, смята икономистът. Той добави, че е по-добре правителството да привлича фирми у нас, които да създават продукт, макар и с не голяма добавена стойност.
  От министерството обясниха как през последните години са се стопили инвестициите в строителство, недвижими имоти и финансовите вложения. Това е и причината правителството да търси вложения в други сектори на икономиката. Борислав Стефанов съобщи, че Сърбия плаща на инвеститора държавна субсидия от 2000 евро за всяко разкрито място. В Турция пък има индустриални зони изцяло освободени от корпоративен данък, в Словакия има съфинансиране на заплати, данъчни облекчения и други стимули. Според Ангелов инвестициите в строителството и банките не са лоши и трябва да останат в приоритетите на правителството. Причината е, че в момента се строят достатъчно пътища и се наема техника с кредити от банки. Добро постижение на държавата ще бъде, ако успее да накара голям западен или американски университет да открие филиал у нас. Така ще се подобри и образованието на работещите у нас, а и ще се вдигне реномето на страната, коментира Ангелов.
  Основните проблеми пред чуждите инвестиции у нас остават корупцията и бюрокрацията, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. Администрацията прекалено много бави процедурите по назначаване на работници по европейските програми, което е проблем за бизнеса. От БТПП поискаха да не се прави разделение на външни и български инвеститори, защото всички работят тук и създават работни места. Икономистът Георги Стоев също разкритикува идеята за приоритетни отрасли да се определят икономическите сектори с висока добавена стойност като ИТ и научни изследвания. Големите инвестиции в България едва ли ще дойдат от тези сектори, каза Стоев. Между 60 и 70% от работните места у нас са в сектори с ниска и средна добавена стойност, добави той. Предложените законодателни промени бяха подкрепени от американската търговска камара. Според зам.-председателя на Българската стопанска камара Камен Колев трябва да се помисли и за насърчаване на инвестициите в здравния сектор.

  Линк

 • Бизнесът поиска мерки срещу корупцията и бюрокрацията


   

  Икономисти и представители на бизнеса останаха скептични към предложения за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които бяха представени от икономическия министър Трайчо Трайков и шефа на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. Според бизнеса предложените мерки ще създадат нелоялна конкуренция, ще отблъснат инвеститори, които идват от сектори извън списъка на приоритетните. С подобни мерки държавата ще обърне гръб на голяма част от сега действащите фирми, заяви вчера Георги Ангелов от институт „Отворено общество“. Той заяви, че държавата трябва да търси инвеститори, които да използват сега съществуващата работна ръка. В България няма достатъчно висококвалифицирани кадри, за да може да отговори на изискванията на компаниите за продукция с висока добавена стойност, смята икономистът. Той добави, че е по-добре правителството да привлича фирми у нас, които да създават продукт, макар и с не голяма добавена стойност.
  От министерството обясниха как през последните години са се стопили инвестициите в строителство, недвижими имоти и финансовите вложения. Това е и причината правителството да търси вложения в други сектори на икономиката. Борислав Стефанов съобщи, че Сърбия плаща на инвеститора държавна субсидия от 2000 евро за всяко разкрито място. В Турция пък има индустриални зони изцяло освободени от корпоративен данък, в Словакия има съфинансиране на заплати, данъчни облекчения и други стимули. Според Ангелов инвестициите в строителството и банките не са лоши и трябва да останат в приоритетите на правителството. Причината е, че в момента се строят достатъчно пътища и се наема техника с кредити от банки. Добро постижение на държавата ще бъде, ако успее да накара голям западен или американски университет да открие филиал у нас. Така ще се подобри и образованието на работещите у нас, а и ще се вдигне реномето на страната, коментира Ангелов.
  Основните проблеми пред чуждите инвестиции у нас остават корупцията и бюрокрацията, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. Администрацията прекалено много бави процедурите по назначаване на работници по европейските програми, което е проблем за бизнеса. От БТПП поискаха да не се прави разделение на външни и български инвеститори, защото всички работят тук и създават работни места. Икономистът Георги Стоев също разкритикува идеята за приоритетни отрасли да се определят икономическите сектори с висока добавена стойност като ИТ и научни изследвания. Големите инвестиции в България едва ли ще дойдат от тези сектори, каза Стоев. Между 60 и 70% от работните места у нас са в сектори с ниска и средна добавена стойност, добави той. Предложените законодателни промени бяха подкрепени от американската търговска камара. Според зам.-председателя на Българската стопанска камара Камен Колев трябва да се помисли и за насърчаване на инвестициите в здравния сектор.

  Линк

 • Трайков: Време е да станем нещо повече от „бедни либертариянци"


   

  Общините да могат да получават обратно платения корпоративен данък от фирми, които местната администрация е привлякла да инвестира. Това е една от идеите, по които се работи за насърчаване на инвестициите, заяви пред журналисти министърът на икономиката енергетиката и туризма Трайчо Трайков след приключилата кръгла маса на тема предстоящите промени в Закона за насърчаване на инвестициите, който предстои да бъде разглеждан в пленарна зала през месец юни.
  Макар тази точка да не е залегнала в закона тя може да бъде  предложена от правителството и приета от Народното събрание с цел да стимилира общинските власти в намирането на капитали.
  По думите на Трайков целта е да се повиши добавената стойност на икономиката ни, което означавало по-виски печалби за фирмите и по-високи заплати за работниците.
  На проведената среща, освен министър Трайков, участие взеха изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов, представители на БСК, БТПП, Българо-германската и Българо-американската търговски камари, както и независими експерти и ръководители на големи фирми.
  Основните промени, които се предвиждат в текста на Закона за насърчаване на инвестициите, насърчават безвъзмездната финансова помощ за работодатели, инвестиращи у нас за покриване на разходите за осигуровки на служителите за определен период от време (до 3 години). Идеята е тази мярка да се прилага като алтернатива на някоя от действащите в момента финансови мерки за клас А инвеститорите. Припомняме, че насърчителни мерки като осигуряване на пътна инфраструктура до сградите, в които инвеститорът извършва дейността си, както и по-облекчени административни процедури и др. има в действащия в момента закон.
  Относно получаването на сертификат за клас А на инвестицията се добавя и критерият брой на новооткритите работни места. Досега беше от решаващо значение обемът на вложените средства в дълготрайни материални активи, уточни Борислав Стефанов.
  Изпълнителният директор на БАИ посочи още, че през миналата година страната ни е била заобиколена от инвестиции на обща стойност около 440 млн. лв. Става въпрос за гигантите в производството на банкомати NCR, както и производителят на гуми Nokian Tires.
  Макар страната ни да е била сред малкото останали кандидатки да привлекат проектите едната компания е избрала Сърбия, а другата в момента се двоуми между Турция и Сърбия.
  На срещата беше изтъкнато, че са необходими усилия за подобряване на цялостната бизнес среда. Според допитване, проведено от Българо-германската търговска камара, най-сериозни проблеми за бизнеса са корупцията, инфраструктурата и недостатъчно квалифицираната работна ръка.
  Цветан Симеонов, председателят на Българската търговско-промишлена плата, посочи, че общуването на бизнеса с държавната администрация трябва да се подобри и изтъкна необходимостта от по-скоростно въвеждане на електронни услуги от страна на правителството.
  Икономистът Георги Ангелов посочи, че идеята да се дават преференции на една група инвеститори и да се загърбват останалите няма да доведе до нищо добро. Според подобен подход ще увеличи нелоялните търговски практики, защото компаниите, инвестиращи в нови проекти, ще имат по-голямо конкурентно предимство да назначават нови работници поради опрощаването на осигуровките.
  Трайков взе думата и посочи, че в момента „остро седи въпросът, че ние сме бедни".  Министърът каза още, че и той доскоро е споделял либертарианските икономически виждания (прокламиращи равни и права за всички, които правят бизнес), но сега е време да представим страната си по най-добър начин и да излезем с нещо, с което да сме конкурентоспособни на международния пазар на инвестиции и да станем нещо повече от „бедни либертариянци"

  Линк

Назад