Назад

Сигнал на вестник „Монитор” до 5 държавни институции за дейността на нелицензиран пункт за търговия с черни и цветни метали в София


 • Сигнал на вестник „Монитор” до 5 държавни институции за дейността на нелицензиран пункт за търговия с черни и цветни метали в София


   

  5 контролни институциия са сезирани от двтете бранови организации на лицензираните търговците на черни и цветни метали и тяхното рецилиране за проверка на нелицензиран пункт по журналистически сигнал във вестник „Монитор”
  Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рецклиране и Българска асоциация по рециклиране (БАР), подадоха днес, 27.01.2012 г., сигнал до 5 контролни институции за предприемане на мерки срещу дейността на нелицензиран пункт за черни и цветни метали в София. Сигналът е изготвен на базата на журналистическо проучване и публикувана статия във вестник „Монитор” на 24.01.2012 г.
  Двете организации, които обединяват лицензираните фирми за търговия и рециклиране на черни и цветни метали, настояват да бъдат предприети всички законови мерки по случая, както и да се осигури максимална публичност на резултатите, чрез участие на представители на организациите и медиите. Дейността на подобни нелицензирани пунктове, уронва престижа и имиджа на целия бранш и създава предпоставки за нелоялна конкуренция, противоречаща на всички пазарни и законови механизми.
  Двете организации са категорични, че бизнесът с метали и отпадъци в България, трябва да бъде регулиран ефективно, за да бъдат изпълнени целите, заложени от ЕС за постигане на рециклиращо общество и опазване на околната среда. След проучване на добрите европейски и световни практики за работа на този бранш, в новия законопроект за управление на отпадъците бяха предложени Стандарти за дейността на бизнеса с отпадъци, подобни на действащите в хранително-вкусовата промишелност, както и въвеждане на минимални технически изисквания за фирмите в бранша. Прилагането на тези принципи и правила ще подпомогнат процеса на саморегулация в бранша и действие на принципите на свободна пазарна конкуренция. В тази връзка, вече втори месец, от всички членове на Гражданската инициатива се прилага Етичен кодекс за отговорна търговска дейност.
  По предварителни данни за 2011 г., лицензираните фирми, занимаващи се със събиране, третиране и рециклиране на отпадъци са внесли в държавния бюджет над 40 млн. лева корпоративни данъци и са основен доставчик на суровина за металургичната промишленост в България. Лицензираният сектор от фирми е инвестирал над 1,100 млрд. лева в своя бизнес, през последните 10 години, за да го направи конкурентоспособен и да отговори на европейските изисквания и стандарти за работа в България.
  Гражданската инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране беше учредена на 10 юни 2011 г., в Пловдив. Гражданската инициатива, обединява представители на 200 фирми, занимаващи се със събиране, третиране и рециклиране на отпадъци от черни и цветни метали.
  Българска асоциация по рециклиране (БАР) е създадена през 1998 година. Член е на най-голямата в света организация по рециклиране - Bureau of International Recycling /BIR/, Българска стопанска камара /БСК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел. Членуващите в БАР - 97 фирми покриват целият спектър - и по големина (малки, средни, големи) и по териториален обхват в сферата на управлението на отпадъците.

  Линк

Назад