Назад

GS1 България ще черпи опит от Австрия в областта на радиочестотната идентификация


 • Съвет GS1 България към БТПП ще черпи от опита на Австрия в радиочестотната идентификация


   
  В рамките на програмата за менторство представители на GS1 България започват посещение в GS1 Австрия. В делегацията, която се води от Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП, участват представители на бизнеса, търговските вериги, производители на фармацевтични и химически продукти. Целта на посещението е да бъде споделен опита от работата по внедряване на стандартите GS1  в двете страни, както и обмен на добри практики от тяхното приложение. 
  В първия ден от посещението ще се направи преглед по внедряване на новата символика DataBar за уникална идентификация на пресни продукти и стоки с променливи тегла. Ще бъда проследен напредъка за приложение на стандартите GS1 в сектор здравеопазване, електронно правителство и решения за мобилни приложения с цел безопасността и по-доброто обслужване на крайния потребител.
   
  При бързото навлизане на нови технологии и в България, зачестиха запитванията, свързани с използването на радиочестотната идентификация по веригата на снабдяване и стандартите на GS1 в това направление. По темата е отделено специално внимание като е предвидена и визита на лабораторията Enso Detego GmbH, създадена с участието на GS1 Австрия.

  Линк

 • Опитът на Австрия в радиочестотната идентификация създава добавена стойност за индустрията и търговията


   
  В рамките на програмата за менторство между GS1 Австрия и GS1 България, на 16.01.2012г. българската делегация посети офиса на GS1 Австрия. На срещата беше представена стуктурата на Австрийската национална организация GS1, разпределението на нейните членове по сектори и основните дейности по различните направления по стандартите GS1. Особен интерес предизвика използването на глобалните GS1 идентификационни номера(GLN и GTIN) за управление на отпадъците в индустрията и търговията.Съществен напредък е постигнат и по отношение на внедряването на новата символика GS1DataBar за маркиране на пресни продукти и продукти с променливи тегла, като направеното през 2011г. проучване показва, че 95-98% от използваните скенери на касите в търговските обекти могат да работят с новата символика. В рамките на ECR инициативата между производители и търговци в Австрия се работи върху създаването на регулация за използването на GS1DataBar.
  През вторият ден от посещението бе реализирана визита в лаборатория за тестване на RFID технологии създадена в сътрудничество между GS1 Австрия и GS1 Словения. В настоящия момент приложенията, който се разработват и тестват в лабораторията са за нуждите на текстилната индустрия, като върху дрехите на известни пройзводители на облекла се поставят RFID етикети, съдържащи идентификационна информация по стандартите GS1. Етикетите се поставят още във фабриката при производство на облеклата и се използват по цялата верига на снабдяване. Това приложение е постигната цялостна проследимост по веригата, като също така е постигнато повишаване качесто на доставките, ефективност на инвентаризация и 99.9% коректност по отношение на данни за наличностите в магазините. 
  Лабораторията осигурява интелигентни RFID решения, консултации на експерти и успешното изпълнение на проекта, въз основа на доказани софтуерни продукти. Продуктът осигурява бързо и ефективно изпълнение на проекти за радиочестотна идентификация. Стандартизирани процеси в областта на производството, дистрибуцията и търговията на дребно са подкрепени от висококачествени и доказани на пазара RFID модулни решения.
  Видимостта във веригата за доставки, ефикасно попълване на базата с максимална точност на инвентаризация, ускорение и предотвратяване на грешки в склад процесите на вземане на анти-кражба и за борба с фалшифицирането са някои примери за теми, по който се работи. Като разработчик на мощна RFID Middleware и поддържани решения модули на лабораторията е насочена към създаване на добавена стойност за своите клиенти и партньори. Демонстрирани бяха и приложения в секторите на търговията със селскостопански продукти, електронната индустрия, автомобилната индустрия и проследяване на документи.
  GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.
  GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.

  Линк

 • България ще черпи от опита на Австрия в радиочестотната идентификация


   

  В рамките на програмата за менторство представители на GS1 България започват посещение в GS1 Австрия, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В делегацията, която се води от Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП, участват представители на бизнеса, търговските вериги, производители на фармацевтични и химически продукти. Целта на посещението е да бъде споделен опита от работата по внедряване на стандартите GS1 в двете страни, както и обмен на добри практики от тяхното приложение.
  В първия ден от посещението ще се направи преглед по внедряване на новата символика DataBar за уникална идентификация на пресни продукти и стоки с променливи тегла. Ще бъда проследен напредъка за приложение на стандартите GS1 в сектор здравеопазване, електронно правителство и решения за мобилни приложения с цел безопасността и по-доброто обслужване на крайния потребител.
  При бързото навлизане на нови технологии и в България, зачестиха запитванията, свързани с използването на радиочестотната идентификация по веригата на снабдяване и стандартите на GS1 в това направление. По темата е отделено специално внимание като е предвидена и визита на лабораторията Enso Detego GmbH, създадена с участието на GS1 Австрия.

  Линк

 • GS1 България ще черпи опит от Австрия в областта на радиочестотната идентификация


   
  Представители на GS1 България ще посетят GS1 Австрия в рамките на програмата за менторство, обявиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В делегацията, която се води от Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП, участват представители на бизнеса, търговските вериги, производители на фармацевтични и химически продукти. Целта на посещението е да бъде споделен опитът от работата по внедряване на стандартите GS1 в двете страни, както и обмен на добри практики от тяхното приложение. 

  По време на посещението ще се направи преглед по внедряване на новата символика DataBar за уникална идентификация на пресни продукти и стоки с променливи тегла. Ще бъде проследен напредъкът за приложение на стандартите GS1 в сектор здравеопазване, електронно правителство и решения за мобилни приложения с цел безопасността и по-доброто обслужване на крайния потребител.

  GS1 е международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Стандартите на системата GS1 са най-широко използваните стандарти за веригата на снабдяване по цял свят.

  Линк

Назад