Назад

Евроклуб в БТПП: Добрите практики вървят след европейските пари


 • Евроклуб в БТПП: Добрите практики вървят след европейските пари


   
  Благой Благоев 
  четвъртък, 12 Януари 2012 11:41ч
  --------------------------------------------------------------------------------
  В БТПП завчера се проведе среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата по повод представянето на Седмото председателство на Съвета на ЕС от Кралство Дания. Срещата откри председателят на палатата Цветан Симеонов. Откриването на първия за тази година Евроклуб уважиха с присъствието си 14 посланици и 17 търговски представители от задгранични мисии.
  Специалният гост на събитието министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се обърна към гостите и членовете на Евроклуба. Според него през 2011 г. страната ни е доказала способността си да ползва европейски средства. През 2011 г. успяхме да платим толкова, колкото за периода 2007-2010 г., каза г-н Дончев. Той отбеляза, че по-важното е да бъде показан ефектът върху икономиката, държавата и обществото от влезлите в страната евросредства и най-вече да се демонстрира дисциплиниращият ефект на строгите стандарти за публичност, прозрачност и планиране. Добрите практики вървят след европейските пари, заяви министърът.
  Н. Пр. г-н Лешек Хенсел, посланикът на Република Полша в България представи резултатите от периода на Полското председателство на ЕС през втората половина на 2011г. Сред акцентите по време на председателството на неговата страна на ЕС той изведе на първо място растежа, сигурността и откритостта. 
  Дания поема от Полша председателството на ЕС и на свой ред Н. Пр. г-н Коре Янсон, Посланик на Кралство Дания у нас, открои приоритетите на Датското председателство на ЕС. Посланик Янсон изрази желанието на своята страна да види колкото може по-скоро България и Румъния членки на Шенген. Дипломатът отбеляза, че "Арабската пролет" в Близкия Изток и Северна Африка е поставила шенгенската система под натиск и е породила необходимостта от изграждане на общоевропейска система за убежище, за да се третират еднакво всички, които търсят убежище в страните от ЕС. В тази връзка посланикът заяви, че датското председателство ще работи за засилване и доброто функциониране на тази общоевропейска система.
  Сред приоритетите на датското председателство дипломатът открои изграждането на динамична Европа чрез генериране на икономически растеж, базиран на иновациите. Дания ще работи също и за "зелена Европа", и за приемане европейски бюджет, ориентиран към бъдещето - 2014-2020 г. Сред целите на новия бюджет е той да се фокусира върху политиките на ЕС, които създават добавена стойност, насърчават икономическия растеж и повишават възможностите за посрещане на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Новият бюджет трябва да е динамичен, прогресивен, а не консервативен и предпазлив, допълни дипломатът.
  Според данни на УниКредит Булбанк, оповестени по време на срещата, през втората половина на 2012 г. се очаква да започне процес на консолидация на външното търсене, което трябва да направи възможно на тримесечна база ръстът на БВП на българската икономика да се ускори от близките до 0,0 процента стойности в началото на годината до нива от порядъка на 0,5 и 0,7 на сто през последните две тримесечия на 2012 г.
  Започналият в средата на 2011 г. процес на стабилизация на пазара на труда може да се забави от влошените външни за страната условия (забавяне на капиталови потоци към региона на ЦИЕ и дълговата криза в еврозоната). Според анализа, трайно увеличаване на заетостта в страната ще може да се очаква от 2013 година.

  Линк

Назад