Назад

БТТП представи резултатите от най-мащабното проучване на пазара на труда у нас


 • БТТП представи резултатите от най-мащабното проучване на пазара на труда у нас



  Вчера в Ловеч БТТП представи резултатите от най-мащабното проучване на пазара на труда у нас, в което са се включили над 6 300 работодатели, служители и синдикалисти. Проучването е част от проект а „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”

  Наличието на сива икономика е източник на нелоялна конкуренция, каза Цветан Симеонов - председател на Управителния съвет на БТПП, а това отблъсква чуждите инвеститори. Целта на проекта не е да изкорени сивата икономика, а да провокира обществена нетърпимост към нарушителите на правилата. Очакваният резултат е увеличение на инвестициите. Чуждестранните, а и българските фирми търсят партньори, които работят правилата. Според Симеонов, за да има повече инвестиции, не е достатъчно да има само ниски данъци, трябва да има и добра административна среда.

  Последното подобно изследване правено в Европа е от 1995 година и е на Фридрих Шнайдер. Според него делът на сивата икономика в Австрия е 9%, а в България 35-36%. В момента цифрата е страшна – над 40% от икономиката на България е в сивият сектор, това каза Тошо Тошев при представянето на резултатите от проучването.

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е направила мащабно проучване за трудовите права и спазването на трудовото законодателството в шестте района за планиране у нас, в 10 икономически отрасла. Сред тях са хотелиерство и ресторантьорство, производство, строителство, транспорт, образование и др.

  Според проучването, най-често нерегламентирани възнаграждения се получават в Североизточния и Югозападния район, съответно 2,6% и 2,0%. Допитването на БТПП показва, че най-нисък е делът на трудовите договори в Североизточен район - 83,5%, което с почти 10% по-малко от средната за страната стойност – 92,2%. Най-много сключени договори има в Северозападния район – 97,8%

  Секторното разпределение на данните показва, че най‐висок е делът на нерегламентираните плащания в сектор хотелиерство и ресторантьорство 14,5%, следван от сектор строителство с 11,9%. Най‐малък е той в сектор учебно‐образователни услуги – 1,4%.

  Данните показват още, че над 1/4 от хората у нас получават частично или въобще не получават допълнително заплащане за извънредния си труд.

  По-малко от половината от работещите в Югозападния район са запознати с възможностите за защита на своите права, в случай че длъжностната им характеристика не се спазва от работодателя.

  Целта на направените териториални и секторни разрези на резултатите от проучването е да се осигури достоверна информация за териториалните и секторните специфики на изследваните практики в областта на трудовоправните и осигурителните отношения, които да станат основа на обучения и дейности за борба със сивата икономика.


  Линк

Назад